Administracja Zasobów Komunalnych

87-800 Włocławek
ul. Ostrowska 30
tel. 54 414-48-50
fax. 54 411-48-84
Biuletyn Informacji Publicznej: bip.azk.wloclawek.pl
Rejon I
ul. Kaliska 38a
87-800 Włocławek
te. 54 416-51-20
Rejon II
ul. Brzeska 2
87-800 Włocławek
tel. 54 416-51-00

Dyrektor: Jan Basierski

Tryb działania jednostki:

Uchwała nr XIV/122/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 29.12.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pn. Administracja Zasobów Komunalnych we Włocławku

Uchwała Nr XXXVIII/139/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 30.12.2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pn. Administracja Zasobów Komunalnych we Włocławku.

Uchwała nr XXXVI/103/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 23 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pn. Administracja Zasobów Mieszkaniowych

Zarządzenie Nr 177/2012 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 września 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Administracji Zasobów Mieszkaniowych we Włocławku

Uchwała nr VIII/54/11 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 marca 2011 r.
w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pn. Administracja Zasobów Mieszkaniowych

Informacje

Rejestr zmian