Typ Data Tytuł
Ogłoszenia o naborze 08.08.2019 Podinspektor ds. zarządzania ruchem w Wydziale Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.08.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (144/wnio/2019) Szczegóły
Artykuł 08.08.2019 Zarządzenie nr 349/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego nr 16 we Włocławku, ul. Budowlanych 6a Szczegóły
Artykuł 08.08.2019 Zarządzenie nr 348/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych we Włocławku, ul. Bukowa 38/40 Szczegóły
Artykuł 08.08.2019 Zarządzenie nr 347/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 08.08.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę gazociągów n/c w ulicach Wiosennej, Liliowej, Gościnnej i Grodzkiej na terenie działek nr 14, 11/6, 7/7, 4/5, 4/10, 3/4, 12/1 obręb Włocławek KM 2 we Włocławku oraz na terenie dz. nr 114, 66, 21/64, 21/65, 141, 21/23, 21/25 obręb 0006 Lęg Witoszyn Szczegóły
Zamówienia publiczne 08.08.2019 Przebudowa ulicy Figowej w ramach zadania pn. „Budowa dróg wewnętrznych” Szczegóły
Artykuł 08.08.2019 Marta Boniecka – Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg – Dyrektor Szczegóły
Artykuł 08.08.2019 Dorota Rusinek – Urząd Miasto Włocławek – Zastępca Dyrektora Wydziału Finansów Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.08.2019 Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu w środowisku (149/dec/2019) Szczegóły
Artykuł 07.08.2019 Ogłoszenie w związku z planowaną aktualizacją Strategii rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji dla miasta Włocławek oraz obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie Szczegóły
Artykuł 07.08.2019 Petycja Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Mazowieckiej 3 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 07.08.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Łanowej 9. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.08.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (148/dec/2019) Szczegóły
Artykuł 06.08.2019 Ogłoszenie w związku z planowaną aktualizacją Strategii rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji dla miasta Włocławek oraz obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie Szczegóły