Typ Data Tytuł
Artykuł 11.12.2019 Schemat procedur kontrolnych ośrodków szkolenia kierowców wpisanych do rejestru prowadzonego przez Prezydenta Miasta Włocławek. Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 11.12.2019 Inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej w Wydziale Rozwoju Miasta – Referat Ewidencji Gospodarczej Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 11.12.2019 Podinspektor w Wydziale Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii, Referat Publicznego Transportu Zbiorowego – II stanowisko Szczegóły
Artykuł 11.12.2019 Utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulic Miasta Włocławek Szczegóły
Artykuł 11.12.2019 W dniu 14 grudnia 2019 r. o godz. 13.00 na Starym Rynku we Włocławku rozpocznie się zbiórka podpisów pod obywatelską inicjatywą ustawodawczą „STOP 447”. Szczegóły
Artykuł 10.12.2019 Zarządzenie nr 502/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Włocławek zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Miasto Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020. Szczegóły
Artykuł 10.12.2019 Zarządzenie nr 501/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Wiślanej 1, stanowiącej część dz. nr 32 (Włocławek KM 46) o pow. 50,00 m2, przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 10.12.2019 Zarządzenie nr 500/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej we Włocławku przy ul. Płockiej, oznaczonej jako działka nr 18/36 (Włocławek KM 94) o pow. 15,00 m2 przeznaczonej w drodze bezprzetargowej do wydzierżawienia do lat trzech. Szczegóły
Artykuł 10.12.2019 Zarządzenie nr 499/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 167/7 o powierzchni 0,0182 ha w obrębie Krzywa Góra, położonej we Włocławku przy ul. Toruńskiej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Szczegóły
Artykuł 10.12.2019 Zarządzenie nr 498/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 11/2 o powierzchni 0,7440 ha w obrębie Włocławek KM 116/1 oraz nr 26/13 o powierzchni 1,9800 ha w obrębie Włocławek KM 116/2, położonej we Włocławku przy Al. Kazimiera Wielkiego, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, na rzecz użytkownika wieczystego Szczegóły
Artykuł 10.12.2019 Zarządzenie nr 497/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 10.12.2019 Zarządzenie nr 496/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 10.12.2019 Zarządzenie nr 495/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. ustalenia wyników konsultacji w sprawie zmiany granic Miasta Włocławek. Szczegóły
Artykuł 09.12.2019 II przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nw. nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej 25/27, oznaczonej jako działka nr 63/2 KM 52 o pow. 1320,00 m2 Szczegóły
Artykuł 09.12.2019 I przetarg ustny ograniczony na wydzierżawienie nw. nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Generała Dąbrowskiego, oznaczonej jako działka nr 116/1 (Włocławek KM 57) o pow. 34,00 m2 Szczegóły