Typ Data Tytuł
Artykuł 03.07.2020 Zarządzenie Nr 220/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia „Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Włocławek” Szczegóły
Artykuł 03.07.2020 Zarządzenie Nr 217/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie etatyzacji w Urzędzie Miasta Włocławek Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.07.2020 Decyzja na usunięcie drzew (50/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.07.2020 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (51/wnio/2020) Szczegóły
Artykuł 03.07.2020 Zawiadomienie – Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie przystani śródlądowej, budowie stałego pola kempingowego wraz z obiektami towarzyszącymi: budynkiem stołówki, otwartym basenem naziemnym, wodnym placem zabaw, budynkami szatni i sanitariatów, w ramach zadania budżetowego pod nazwą „Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.07.2020 Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (8/zglo/2020) Szczegóły
Artykuł 02.07.2020 Informacja o utworzeniu bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (BDOT500). Szczegóły
Artykuł 02.07.2020 Zarządzenie Nr 219/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego 1 lokal użytkowy, stanowiący własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczony do oddania w najem, w trybie bezprzetargowym. Szczegóły
Artykuł 02.07.2020 Zarządzenie Nr 215/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2020 rok Szczegóły
Zamówienia publiczne 02.07.2020 „Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu prze realizacji budowy multimodalnego węzła przesiadkowego w miejscowości Włocławek w ramach zadania inwestycyjnego o nazwie Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrożenie technologii niskoemisyjnej we Włocławku w ramach projektu BIT – CITY II – II postępowanie”. Szczegóły
Artykuł 02.07.2020 HARMONOGRAM POSIEDZEŃ OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W SPRAWIE LICZENIA KART DO GŁOSOWANIA W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 12 LIPCA 2020 R. ( II Tura) Szczegóły
Artykuł 01.07.2020 Zgromadzenie publiczne W dniu 4 lipca 2020 r. o godz. 11.45 na Placu Wolności we Włocławku rozpocznie się zgromadzenie modlitewne „Stop pedofilii i stop aborcji”. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.07.2020 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzewa (50/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.07.2020 Decyzja na usunięcie drzewa (49/dec/2020) Szczegóły
Artykuł 01.07.2020 Zawiadomienie – Obwieszczenie o zmianie zakresu projektowanych robót w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka”. Szczegóły