Typ Data Tytuł
Artykuł 18.02.2019 Zarządzenie Nr 79/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek Szczegóły
Artykuł 18.02.2019 Zarządzenie Nr 78/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej we Włocławku, oznaczonej jako: działka nr 4/59 obręb Kawka o pow. 0,5000 ha, usytuowana przy ul. Zalesie, działka nr 4/60 obręb Kawka o pow. 0,9850 ha, usytuowana przy ul. Zalesie, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze przetargu Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.02.2019 Wniosek o wydanie decyzji (18/wnio/2019) Szczegóły
Artykuł 18.02.2019 Zarządzenie Nr 77/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 9/4 o powierzchni 0,0394 ha w obrębie Włocławek KM 78, położonej we Włocławku przy ul. Kruszyńskiej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu Szczegóły
Artykuł 18.02.2019 Zarządzenie Nr 76/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie odwołania członka Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku Szczegóły
Artykuł 18.02.2019 Zarządzenie Nr 75/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie: wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszych wniosków złożonych w otwartym konkursie nr 1 na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Włocławek w roku 2019 Szczegóły
Artykuł 18.02.2019 Zarządzenie nr 74/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 23.01.2019 Inspektor ds. rewitalizacji w Biurze Rewitalizacji Szczegóły
Artykuł 23.01.2019 Zarządzenie Nr 24/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Włocławek Szczegóły
Artykuł 23.01.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę gazociągu niskiego ciśnienia dn 125 PE z przyłączem gazowym n/c dn 63 PE do budynku mieszkalnego zlokalizowanego we Włocławku przy ulicy Witoszyńskiej 10 Szczegóły
Artykuł 22.01.2019 Zarządzenie Nr 23/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek Szczegóły
Artykuł 22.01.2019 Zarządzenie Nr 22/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego w sprawie wydzierżawienia na czas nieoznaczony nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek Szczegóły
Artykuł 22.01.2019 Zarządzenie Nr 21/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy : ul. Starodębskiej, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej Szczegóły
Artykuł 22.01.2019 Zarządzenie Nr 20/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy: ul. Lipnowskiej 12b, ul. Dąbrowskiej, przeznaczonych do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej Szczegóły
Artykuł 22.01.2019 Zarządzenie Nr 19/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy: ul. Moniuszki, ul. Starodębskiej, ul. Toruńskiej, ul. Al. Chopina, ul. Okrzei Szczegóły