Typ Data Tytuł
Artykuł 14.09.2018 Zarządzenie nr 257/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego 11 lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym Szczegóły
Artykuł 29.08.2018 Zarządzenie Nr 239/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego dotyczącego wydzierżawienia na czas nieoznaczony części nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek Szczegóły
Artykuł 29.08.2018 Zarządzenie Nr 238/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego dotyczącego wydzierżawienia na czas nieoznaczony części nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Włocławek, będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasto Włocławek Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.08.2018 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (147/dec/2018) Szczegóły
Artykuł 29.08.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa budynku produkcyjnego oraz montaż i uruchomienie trzech linii do produkcji klejów dyspersyjnych w D&R Dispersions and Resins Sp. z o.o. Szczegóły
Artykuł 29.08.2018 Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Włocławek w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Szczegóły
Artykuł 29.08.2018 Obwieszczenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Włocławek w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Szczegóły
Artykuł 29.08.2018 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.08.2018 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (146/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.08.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (157/wnio/2018) Szczegóły
Artykuł 28.08.2018 Budowa hali produkcyjnej wraz z infrastrukturą techniczną w ramach realizacji przedsięwzięcia „Realizacja inwestycji technologicznej wdrażająca innowacyjne rozwiązania w branży elektroniki Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.08.2018 Decyzja pozwolenia na budowę (145/dec/2018) Szczegóły
Artykuł 28.08.2018 Zarządzenie Nr 237/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora instytucji kultury – Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zdzisława Arentowicza we Włocławku Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.08.2018 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (144/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.08.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (156/wnio/2018) Szczegóły