Typ Data Tytuł
Artykuł 23.08.2019 Zarządzenie Nr 363/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznawanie nagrody Prezydenta Miasta Włocławek dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szczegóły
Artykuł 23.08.2019 Zarządzenie Nr 362/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku Szczegóły
Artykuł 23.08.2019 Zarządzenie nr 361/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Lipnowskiej 12b, stanowiącej część dz. nr 40 KM 9/1 o pow. 15,00 m2, przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej Szczegóły
Artykuł 23.08.2019 Zarządzenie nr 360/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek Szczegóły
Artykuł 23.08.2019 Zarządzenie nr 359/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek Szczegóły
Artykuł 23.08.2019 Informacja o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.08.2019 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (153/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.08.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (158/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.08.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (152/wnio/2019) Szczegóły
Artykuł 22.08.2019 Zarządzenie nr 358/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek Szczegóły
Artykuł 22.08.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 18 Szczegóły
Artykuł 21.08.2019 Zarządzenie nr 357/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych we Włocławku, ul. Bukowa 38/40 Szczegóły
Artykuł 21.08.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowie oświetlenia terenu oraz ciągów pieszych przy ul. Mostowej 7/9 we Włocławku Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.08.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (157/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.08.2019 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (156/dec/2019) Szczegóły