Typ Data Tytuł
Artykuł 26.10.2018 Wprowadzenie i aktualizacja w inicjalnej bazie BDOT500 informacji przestrzennych o obiektach topograficznych zgromadzonych w zbiorach danych lub innych materiałach stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych zgłoszonych w Wydziale Geodezji i Kartografii Urzędu Miasta Włocławek i przyjętych do zasobu geodezyjnego i kartograficznego w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 30 listopada 2018 r. Szczegóły
Artykuł 26.10.2018 Zarządzenie nr 300/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 26 października 2018 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Biura Informatyzacji Szczegóły
Artykuł 15.10.2018 Dostawa 20 szt. ławek o wymiarach(+/- 5cm): wys. 80cm, szer. 50cm dł. 230cm Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 15.10.2018 Inspektor ds. infrastruktury drogowej w Wydziale Gospodarki Miejskiej Szczegóły
Artykuł 15.10.2018 Zarządzenie nr 286/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 października 2018 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek Szczegóły
Artykuł 15.10.2018 Zarządzenie nr 284/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 października 2018 r. w sprawie wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszej oferty złożonej w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej polegającego na prowadzeniu placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego na terenie miasta Włocławek, dla dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodziców, w okresie od 1 listopada 2018 roku do 31 października 2020 roku Szczegóły
Artykuł 15.10.2018 Porządek obrad komisji Porządku Prawnego i Publicznego odbywających się 16 października 2018 roku Szczegóły
Artykuł 14.09.2018 Zarządzenie nr 257/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego 11 lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym Szczegóły
Artykuł 29.08.2018 Zarządzenie Nr 239/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego dotyczącego wydzierżawienia na czas nieoznaczony części nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek Szczegóły
Artykuł 29.08.2018 Zarządzenie Nr 238/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego dotyczącego wydzierżawienia na czas nieoznaczony części nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Włocławek, będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasto Włocławek Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.08.2018 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (147/dec/2018) Szczegóły
Artykuł 29.08.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa budynku produkcyjnego oraz montaż i uruchomienie trzech linii do produkcji klejów dyspersyjnych w D&R Dispersions and Resins Sp. z o.o. Szczegóły
Artykuł 29.08.2018 Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Włocławek w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Szczegóły
Artykuł 29.08.2018 Obwieszczenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Włocławek w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Szczegóły
Artykuł 29.08.2018 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek Szczegóły