Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 28.08.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (157/wnio/2018) Szczegóły
Artykuł 28.08.2018 Budowa hali produkcyjnej wraz z infrastrukturą techniczną w ramach realizacji przedsięwzięcia „Realizacja inwestycji technologicznej wdrażająca innowacyjne rozwiązania w branży elektroniki Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.08.2018 Decyzja pozwolenia na budowę (145/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.08.2018 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (144/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.08.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (156/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.08.2018 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (143/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.08.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (155/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.08.2018 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (142/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.08.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (154/wnio/2018) Szczegóły
Zamówienia publiczne 28.08.2018 Promocja Gminy Miasto Włocławek poprzez sport Szczegóły
Artykuł 28.08.2018 I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie n/w nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy n/w ulicach Toruńskiej, Żytniej Szczegóły
Artykuł 28.08.2018 I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nw. nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy Al. Chopina 8, oznaczonej jako działka nr 1/40 KM 110 o pow. 151,00 m2 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.08.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (153/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.08.2018 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (141/dec/2018) Szczegóły
Artykuł 28.08.2018 Porządek obrad XLVIII sesji Rady Miasta Włocławek Szczegóły