Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 03.08.2018 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (136/dec/2018) Szczegóły
Artykuł 02.08.2018 Przebudowa fragmentu ulicy od ul. Dziewińskiej w kierunku budynków mieszkalnych Smólska 4,6 i 9 Szczegóły
Artykuł 02.08.2018 Budowa chodników + Płowiecka Szczegóły
Artykuł 02.08.2018 Upływa termin składania wniosków kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego we Włocławku Szczegóły
Artykuł 02.08.2018 Zarządzenie Nr 217/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert i wyboru realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia, zamieszkałych na terenie miasta Włocławek” w 2018 r. Szczegóły
Artykuł 02.08.2018 Porządek obrad komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta odbywającego się 2 sierpnia 2018 roku Szczegóły
Artykuł 02.08.2018 Zarządzenie Nr 216/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz rewitalizacji przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego – „Prowadzenie kawiarni obywatelskiej „Śródmieście Cafe” przy ul. 3 Maja 9 we Włocławku” Szczegóły
Artykuł 02.08.2018 Zarządzenie Nr 215/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 02.08.2018 Zawiadomienie o likwidacji przejazdu kolejowo-drogowego na linii nr 18 Kutno-Piła Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 02.08.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (148/wnio/2018) Szczegóły
Artykuł 01.08.2018 Zamieszczenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość, ogłoszenia Prezydenta Miasta Włocławek wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Ogłoszenie składa się z modułów tekstowych Szczegóły
Artykuł 01.08.2018 Zgłoszenie budowy kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV; przyłącza kablowego sn-15kV; linii kablowej nn-0,4kV oraz przyłącza kablowego nn-0,4kV dla zasilania działki 3/9 we Włocławku przy ulicy Dobrzyńskiej Szczegóły
Artykuł 01.08.2018 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego w rejonie ulic: Kościuszki, Okrzei, Wroniej, Al. Chopina, Warszawskiej Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.08.2018 Wniosek o wydanie decyzji (147/wnio/2018) Szczegóły
Artykuł 01.08.2018 Projekt Uchwały pod obrady XLVII sesji Rady Miasta Włocławek Szczegóły