Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 14.03.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (93/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.03.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (88/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.03.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (87/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.03.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (92/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.03.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (91/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.03.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (90/wnio/2016) Szczegóły
Artykuł 10.03.2016 Zarządzenie Nr 56/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie wyznaczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku jako jednostki właściwej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 10.03.2016 GMK18 – Przydział lokalu zamiennego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 10.03.2016 GMK17 – Przydział lokalu socjalnego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 10.03.2016 GMK16 – Przydział lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 10.03.2016 GMK15 – Wyliczenie hipoteki ciążącej na budynku prywatno-czynszowym z tytułu wydatkowanych środków na remont, celem wydania zezwolenia na jej wykreślenie Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 10.03.2016 GMK14- Sprzedaż lokalu przeznaczonego na cele inne niż mieszkaniowe Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 10.03.2016 GMK13 – Najem lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 10.03.2016 GMK12 – Sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 10.03.2016 GMK11 – Zamiana lokalu mieszkalnego Szczegóły