Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 07.03.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (87/wnio/2016) Szczegóły
Artykuł 07.03.2016 Skorowidz Uchwał Rady Miasta Włocławek – 2015 rok Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.03.2016 Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (2/post/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.03.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (86/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.03.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (81/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.03.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (80/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.03.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (79/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.03.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (78/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.03.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (85/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.03.2016 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (77/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.03.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (76/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.03.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (84/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.03.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (83/wnio/2016) Szczegóły
Artykuł 07.03.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie 2 szt. drzew gat. topola kanadyjska z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Promiennej 17/19 Szczegóły
Artykuł 07.03.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzewa gat. klon jesionolistny z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Budowlanych 1A/Budowlanych 3B Szczegóły