Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 04.03.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (75/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.03.2016 Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (1/prog/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.03.2016 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek (1/proj/2016) Szczegóły
Artykuł 04.03.2016 Weronika Kurant – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie-Podinspektor Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.02.2016 Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych (68/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.02.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (75/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.02.2016 Wniosek o wydawanie pozwolenia wodnoprawnego (74/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.02.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (73/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.02.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (72/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.02.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (71/wnio/2016) Szczegóły
Artykuł 29.02.2016 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni głębinowej zlokalizowanej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „AZOTY II” Szczegóły
Artykuł 29.02.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie trzypniowego drzewa gat. morwa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Królewieckiej 42 Szczegóły
Artykuł 29.02.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzewa gat. topola z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Chopina 17 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.02.2016 Instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne (7/zglo/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.02.2016 Instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne (6/zglo/2016) Szczegóły