Typ Data Tytuł
Procedury załatwiania spraw 05.02.2016 KM07E – Wymiana prawa jazdy w celu uzyskania wpisu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji zawodowej dla kierowcy wykonującego transport drogowy lub przewozy na potrzeby własne Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 05.02.2016 KM07D – Wydawanie wtórnika / zmiana danych prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 05.02.2016 KM07C – Wymiana zagranicznego prawa jazdy na krajowe Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 05.02.2016 KM07B – Wydawanie międzynarodowych praw jazdy Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 05.02.2016 KM07A – Wydawanie praw jazdy / pozwoleń na kierowanie tramwajem Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 05.02.2016 KM07 – Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 05.02.2016 KM06 – Wydawanie uprawnień diagnostów do wykonywania badań technicznych pojazdów Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 05.02.2016 KM05 – Wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 05.02.2016 KM04 – Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 05.02.2016 KM03 – Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 05.02.2016 KM02 – Rejestracja pojazdu Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 05.02.2016 KM01 – Dokonywanie wpisu osoby do ewidencji instruktorów i wydawanie legitymacji instruktora szkolącego osoby ubiegające się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi Szczegóły
Artykuł 04.02.2016 Zarządzenie nr 35/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej – działki ewidencyjnej nr 74/9 o powierzchni 0,0057 ha, położonej we Włocławku przy ulicy Zbiegniewskiej 14a i Sienkiewicza 27 Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 04.02.2016 ST07 – Wniosek o przyznanie nagrody/wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe/za osiągnięcia w działalności sportowej Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 04.02.2016 ST06 – Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej Szczegóły