Typ Data Tytuł
Artykuł 10.10.2019 Zarządzenie nr 419/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 października 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek Szczegóły
Artykuł 10.10.2019 Zarządzenie nr 418/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 października 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.10.2019 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (177/dec/2019) Szczegóły
Artykuł 10.10.2019 Zawiadomienie – Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wymiana urządzeń obróbki cieplnej linii patentowniczo – cynkowniczej L13 wraz z dostosowaniem fundamentów oraz podłączeniem instalacji gazowej na terenie działki 30/20, obręb Włocławek KM 113 przy ul. Polnej we Włocławku” Szczegóły
Artykuł 10.10.2019 Zawiadomienie – Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Szczegóły
Artykuł 26.09.2019 Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Toruniu o zarejestrowanych kandydatach na senatorów w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgach wyborczych nr 11, 12, 13 Szczegóły
Artykuł 26.09.2019 Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Toruniu o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 5 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szczegóły
Artykuł 26.09.2019 Petycja mieszkańca dot. budowy elektrociepłowni opalanej biomasą Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.09.2019 Wniosek o wydanie decyzji (172/wnio/2019) Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 19.09.2019 Podinspektor ds. komunikacji społecznej w Wydziale Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej, Referat Komunikacji Społecznej Szczegóły
Artykuł 23.08.2019 Zarządzenie Nr 363/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznawanie nagrody Prezydenta Miasta Włocławek dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szczegóły
Artykuł 23.08.2019 Zarządzenie Nr 362/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku Szczegóły
Artykuł 23.08.2019 Zarządzenie nr 361/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Lipnowskiej 12b, stanowiącej część dz. nr 40 KM 9/1 o pow. 15,00 m2, przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej Szczegóły
Artykuł 23.08.2019 Zarządzenie nr 360/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek Szczegóły
Artykuł 23.08.2019 Zarządzenie nr 359/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek Szczegóły