Typ Data Tytuł
Artykuł 15.10.2018 Uchwała Nr 18/I/2018 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 21 września 2018 roku wyrażająca opinię o informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Włocławek za pierwsze półrocze 2018 roku. Szczegóły
Artykuł 24.08.2018 Zamieszczenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położone są lokale użytkowe, ogłoszenia Prezydenta Miasta Włocławek I przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek. Ogłoszenie składa się z modułów tekstowych. Szczegóły
Artykuł 24.08.2018 Zarządzenie Nr 233/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości Szczegóły
Artykuł 24.08.2018 W dniu 31 sierpnia 2018 r. o godzinie 9.00 w sali nr 4 Urzędu Miasta Włocławek przy ul. Zielony Rynek 11/13 odbędą się obrady XLVIII sesji Rady Miasta Włocławek. Szczegóły
Artykuł 24.08.2018 Projekt Uchwały pod obrady XLVIII sesji Rady Miasta Włocławek Szczegóły
Artykuł 24.08.2018 Posiedzenie Komisji Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska, w dniu 29.08.2018r. o godz.10:30 w siedzibie Urzędu Miasta ul. Zielony Rynek 11/13 sala nr. 20 Szczegóły
Artykuł 23.08.2018 Posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej Rady Miasta w dniu dzień 30 sierpnia 2018r. o godzinie 13: 00 w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek sala nr 20. Szczegóły
Artykuł 23.08.2018 Zarządzenie Nr 232/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2018 rok. Szczegóły
Artykuł 23.08.2018 Posiedzenie Komisji Porządku Prawnego i Publicznego, w dniu 30 sierpnia 2018r. o godz. 9.30 w siedzibie Państwowej Straży Pożarnej ul. Rolna 1 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 23.08.2018 Posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta 28 sierpnia br. o godzinie12:00, w sali nr 20 Urzędu Miasta przy Zielonym Rynku 11/13. Szczegóły
Artykuł 23.08.2018 Katarzyna Minett – Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe Sp. z o.o.- Prezes Zarządu Szczegóły
Artykuł 23.08.2018 Anna Szafrańska -Urząd Miasta Włocławek-Referat Podatków i Opłat Lokalnych- Kierownik Szczegóły
Artykuł 23.08.2018 Posiedzenie Komisji Edukacji Rady Miasta 30 sierpnia 2018 r. o godzinie 12:00, w sali nr 20 Urzędu Miasta przy ulicy Zielony Rynek 11/13. Szczegóły
Artykuł 23.08.2018 Zarządzenie Nr 231/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Bławatkowej, stanowiącej działkę nr 104/3 KM 7/2 o pow. 117,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 23.08.2018 Zarządzenie Nr 230/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie w sprawie odwołania Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek Szczegóły