Typ Data Tytuł
Zamówienia publiczne 08.04.2016 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek z podziałem na 2 zadania Szczegóły
Zamówienia publiczne 08.04.2016 Program utwardzania dróg gruntowych Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 07.04.2016 Podinspektor ds. administracyjno – organizacyjnych w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 07.04.2016 Podinspektor w Wydziale Komunikacji Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 07.04.2016 Inspektor ds. przygotowania inwestycji drogowych w Wydziale Inwestycji, Referat Planowania, Realizacji i Nadzoru Inwestycji Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 07.04.2016 Podinspektora w Wydziale Geodezji i Kartografii Szczegóły
Artykuł 07.04.2016 Zarządzenie Nr 92/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszej oferty złożonej w otwartym konkursie ofert nr 1 na realizację zadania publicznego w zakresie powierzania, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze kultury fizycznej. Szczegóły
Artykuł 07.04.2016 Halina Barańska – Włocławek – Inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.04.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (128/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.04.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (127/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.04.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów (126/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.04.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (125/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.04.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (124/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.04.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (123/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.04.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (122/wnio/2016) Szczegóły