Typ Data Tytuł
Artykuł 07.04.2016 Zarządzenie Nr 92/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszej oferty złożonej w otwartym konkursie ofert nr 1 na realizację zadania publicznego w zakresie powierzania, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze kultury fizycznej. Szczegóły
Artykuł 07.04.2016 Halina Barańska – Włocławek – Inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.04.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (128/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.04.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (127/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.04.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów (126/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.04.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (125/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.04.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (124/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.04.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (123/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.04.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (122/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.04.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (121/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.04.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na transport odpadów (120/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.04.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów (119/wnio/2016) Szczegóły
Artykuł 04.04.2016 Zarządzenie Nr 88/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2016r. w sprawie powołania Zespołu do ustalenia założeń w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Włocławek. Szczegóły
Artykuł 03.03.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie usunięcie 4 szt. drzew gat. topola z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Kaliskiej 104 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 02.03.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (82/wnio/2016) Szczegóły