Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Ogłoszenia o naborze 18.07.2018 Inspektor ds. rozliczeń podatku VAT w Wydziale Finansów, Referat Rachunkowości Budżetowej Urzędu Szczegóły
Artykuł 17.07.2018 Zarządzenie nr 200/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 lipca 2018 r.w sprawie zatwierdzenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i placówek w Gminie Miasto Włocławek Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.07.2018 Decyzja – pozwolenie na wprowadzanie pyłów do powietrza (126/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.07.2018 Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany (125/dec/2018) Szczegóły
Artykuł 17.07.2018 Informacja: Prezydent Miasta Włocławek podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Drumet Liny i Druty Sp. z o.o., decyzją Nr 240/18 z dnia 17.07.2018 r., został zatwierdzony projekt budowlany i udzielone pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazowej (podłączenie pieca gazowego do odzysku cynku czystego z cynku twardego w budynku patentowni – I etap), na terenie działki nr 30/18 obręb Włocławek KM 113 przy ulicy Polnej 30/58 we Włocławku. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.07.2018 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (124/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.07.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (140/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.07.2018 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (123/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.07.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (139/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.07.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (138/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.07.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (137/wnio/2018) Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 16.07.2018 Podinspektor ds. obsługi inwestora w Centrum Obsługi Inwestora Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 16.07.2018 Podinspektor ds. organizacyjnych w Wydziale Organizacyjno – Prawnym i Kadr Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 16.07.2018 Podinspektor w Wydziale Finansów, Referat Rachunkowości Budżetu Gminy i Sprawozdawczości Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.07.2018 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (122/dec/2018) Szczegóły