Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 20.09.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (165/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.09.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (170/dec/2019) Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 19.09.2019 Podinspektor ds. komunikacji społecznej w Wydziale Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej, Referat Komunikacji Społecznej Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.09.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (164/wnio/2019) Szczegóły
Zamówienia publiczne 19.09.2019 Kontynuacja budowy kompleksu sportowo – rekreacyjnego przy Zespole Szkół Elektrycznych Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.09.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (169/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.09.2019 Zgłoszenie zmiany w zakresie oznaczenia prowadzącego eksploatację instalacji niewymagającej pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (39/zglo/2019) Szczegóły
Zamówienia publiczne 17.09.2019 Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 9 – III postępowanie Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.09.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (163/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.09.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (162/wnio/2019) Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 16.09.2019 GOK07– Zezwolenie/zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.09.2019 Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (38/zglo/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.09.2019 Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (37/zglo/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.09.2019 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (168/dec/2019) Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 13.09.2019 GMK22 – Wniosek o zwrotu wywłaszczonej nieruchomości Szczegóły