Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Ogłoszenia o naborze 19.07.2019 Dyrektor Domu Pomocy Społecznej we Włocławku przy ul. Nowomiejskiej 19 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.07.2019 Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (24/zglo/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.07.2019 Zgłoszenie instalacji niewymagającej pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (23/zglo/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.07.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (133/wnio/2019) Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 18.07.2019 Podinspektor ds. ewidencji księgowej w Wydziale Finansów, Referat Rachunkowości Budżetowej Urzędu Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 18.07.2019 Podinspektor ds. regulacji stanów prawnych nieruchomości w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 18.07.2019 Podinspektor ds. obrotu nieruchomościami Skarbu Państwa w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.07.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (134/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.07.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (133/dec/2019) Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 16.07.2019 Podinspektor ds. organizacyjnych w Wydziale Inwestycji Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 16.07.2019 Inspektor ds. operacyjnych w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.07.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (132/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.07.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (132/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.07.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (131/wnio/2019) Szczegóły
Zamówienia publiczne 12.07.2019 Przebudowa dróg gminnych – z podziałem na 3 zadania Szczegóły