Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Zamówienia publiczne 03.04.2020 Termomodernizacja dachu w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 we Włocławku, w ramach zadania „Program Dach – modernizacja pokryć dachowych” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 02.04.2020 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (26/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 02.04.2020 Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (25/dec/2020) Szczegóły
Artykuł 31.03.2020 Informacja : Prezydent Miasta Włocławek podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 31 marca 2020 r. wszczęto postępowanie, na wniosek złożony w dniu 11 marca 2020 r. (uzupełniony w dniu 23 marca 2020 r.) przez POLKOMTEL INFRASTRUKTURA Sp. z o.o. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.03.2020 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (40/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.03.2020 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (24/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.03.2020 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (23/dec/2020) Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 25.03.2020 Inspektor ds. ewidencji księgowej w Wydziale Finansów – Referat Rachunkowości Budżetowej Urzędu Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 24.03.2020 Podinspektor do spraw rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji Szczegóły
Zamówienia publiczne 23.03.2020 Budowa basenów letnich z zapleczem sanitarnym wraz z zagospodarowaniem terenu – IV postępowanie Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 23.03.2020 Podinspektor ds. kultury fizycznej i turystyki w Wydziale Sportu i Turystyki Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.03.2020 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (22/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.03.2020 Wniosek o zmianę zezwolenia na zbieranie odpadów (39/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.03.2020 Wniosek o zmianę zezwolenia na zbieranie odpadów (38/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.03.2020 Wniosek o zmianę zezwolenia na zbieranie odpadów (37/wnio/2020) Szczegóły