Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Zamówienia publiczne 06.08.2020 Zakup sprzętu komputerowego – Projekt pn.: „Zdalna Szkoła +” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.08.2020 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (72/dec/2020) Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 05.08.2020 Podinspektor ds. organizacyjnych w Wydziale Inwestycji Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.08.2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (82/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.08.2020 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (71/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.08.2020 Decyzja – wygaszenie i wydanie nowego pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza (70/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.08.2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (81/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.08.2020 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (69/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.08.2020 Decyzja (68/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.08.2020 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (67/dec/2020) Szczegóły
Zamówienia publiczne 03.08.2020 Rozbudowa skateparku przy ul. Wysokiej 12 część „B” o pumptrack – II postępowanie Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.08.2020 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (66/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.08.2020 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzewa (80/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 31.07.2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (79/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 31.07.2020 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzewa (78/wnio/2020) Szczegóły