Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 18.02.2019 Wniosek o wydanie decyzji (18/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.02.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (21/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.02.2019 Wniosek (17/wnio/2019) Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 15.02.2019 Inspektor w Wydziale Organizacyjno – Prawnym i Kadr Szczegóły
Zamówienia publiczne 13.02.2019 Oczyszczanie miasta z podziałem na 2 zadania Szczegóły
Zamówienia publiczne 13.02.2019 Dostawa wyposażenia (sprzęt komputerowy i biurowy) do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych oraz Centrum Kształcenia Praktycznego z podziałem na 6 zadań Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.02.2019 Postanowienie o nie nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia. (2/post/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.02.2019 Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (1/post/2019) Szczegóły
Zamówienia publiczne 11.02.2019 Promocja Gminy Miasto Włocławek poprzez sport Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.02.2019 Decyzja (20/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.02.2019 Decyzja (16/wnio/2019) Szczegóły
Artykuł 08.02.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę zakładu produkcyjnego o halę produkcyjną wraz z łącznikami, drogami wewnętrznymi i niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki nr 4/34 obręb Kawka KM 4 przy ulicy Kawka 6 we Włocławku. Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 08.02.2019 Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 08.02.2019 Podinspektor – Ogrodnik Miejski w wydziale Gospodarki Komunalnej Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.02.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (19/dec/2019) Szczegóły