Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 20.09.2018 Instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne (40/zglo/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.09.2018 Decyzja – zmiana pozwolenia zintegrowanego (157/dec/2018) Szczegóły
Akty prawne 19.09.2018 Uchwała nr XLIX/128/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 14 września 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana ……. na działalność Prezydenta Miasta Włocławek Szczegóły
Akty prawne 19.09.2018 Uchwała nr XLIX/127/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 14 września 2018 r. w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców ulicy Planty I we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 19.09.2018 Uchwała nr XLIX/126/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 14 września 2018 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań na realizację zadania pn. „Zimowe utrzymanie dróg” Szczegóły
Akty prawne 19.09.2018 Uchwała nr XLIX/125/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 14 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Włocławek do projektu pn. „Aktywna Mama, aktywny Tata” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 8. Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Poddziałanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze w ramach konkursu Nr RPKP.08.04.01-IZ.00-04-207/18 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.09.2018 Decyzja na usunięcie drzew (156/dec/2018) Szczegóły
Artykuł 18.09.2018 Interpelacje obrad XLIX sesji Rady Miasta, z dnia 14.09.2018 r. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.09.2018 Decyzja – zmiana zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych (155/dec/2018) Szczegóły
Zamówienia publiczne 18.09.2018 Budowa dróg wewnętrznych z podziałem na 2 zadania Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.09.2018 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (154/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.09.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (166/wnio/2018) Szczegóły
Zamówienia publiczne 13.09.2018 Wymiana ogrodzenia i modernizacja placu zabaw, oraz remont ogrodzenia i budowa parkingu z podziałem na 2 zadania – II postępowanie Szczegóły
Zamówienia publiczne 13.09.2018 Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. Budowa linowego placu zabaw dla dzieci przy ulicy Mostowej na Zawiślu Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.09.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (165/wnio/2018) Szczegóły