Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 16.11.2018 Decyzja na usunięcie drzew (182/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.11.2018 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (196/wnio/2018) Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 15.11.2018 Inspektor ds. aktualizacji baz danych, materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych i prac kartograficznych w Referacie Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji i Kartografii Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.11.2018 Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (12/post/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.11.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (195/wnio/2018) Szczegóły
Zamówienia publiczne 15.11.2018 Odbieranie odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Miasto Włocławek Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 14.11.2018 Inspektor ds. infrastruktury drogowej w Wydziale Gospodarki Miejskiej Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 14.11.2018 Podinspektor w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.11.2018 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (181/dec/2018) Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 13.11.2018 Inspektor ds. podatków od nieruchomości w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych w Wydziale Finansów Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.11.2018 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (180/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.11.2018 Wniosek o wydanie decyzji (194/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.11.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów decyzji (193/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.11.2018 CARBOWIL sp. z o.o. – Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (192/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.11.2018 Decyzja na usunięcie drzew (179/dec/2018) Szczegóły