Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 30.11.2017 Wniosek (244/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.11.2017 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (224/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.11.2017 Wniosek (243/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.11.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia na transport odpadów (242/wnio/2017) Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 24.11.2017 GOK04 – Przyznanie miejsca do pochówku na Cmentarzu Komunalnym we Włocławku Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 24.11.2017 GOK03 – Zezwolenie na sprowadzenie zwłok z zagranicy Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.11.2017 Zgłoszenie instalacji niewymagającej pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (30/zglo/2017) Szczegóły
Artykuł 23.11.2017 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego w rejonie ulicy Dobrzyńskiej i Alei ks. Jerzego Popiełuszki, pomiędzy ulicą Lipnowską, Rezerwatem Kulin, terenami leśnymi i zachodnią granicą rodzinnych ogrodów działkowych. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.11.2017 Decyzja stwierdzająca wygaśnięcie pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza (223/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.11.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (241/wnio/2017) Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 21.11.2017 FN09 – Podatek leśny Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 21.11.2017 FN08 – Podatek rolny Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 21.11.2017 FN07 – Podatek od nieruchomości Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 21.11.2017 FN06 – Ulgi w spłacie zobowiązań w podatkach i opłatach lokalnych Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.11.2017 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (222/dec/2017) Szczegóły