Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 25.10.2018 Uchwała nr LI/136/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 października 2018 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Szczegóły
Akty prawne 25.10.2018 Uchwała nr LI/135/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 października 2018 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego we Włocławku na kadencję 2016-2019, zgłoszonych w wyborach uzupełniających Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.10.2018 Decyzja na usunięcie drzew (177/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.10.2018 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (176/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.10.2018 Wniosek (184/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.10.2018 Decyzja na usunięcie drzew (175/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.10.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (183/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.10.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (182/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.10.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (181/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.10.2018 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (174/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.10.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (180/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.10.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (179/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.10.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (178/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.10.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (177/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.10.2018 Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (42/zglo/2018) Szczegóły