Bezpieczeństwo

Typ Data Tytuł
Artykuł 05.02.2020 Plan działania Prezydenta Miasta Włocławek w zakresie zarządzania i reagowania kryzysowego oraz ochrony ludności na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 05.02.2020 Plan działania Prezydenta Miasta Włocławek w zakresie realizacji zadań obronnych na terenie miasta Włocławek na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 05.02.2020 Plan szkolenia obronnego Miasta Włocławek na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 05.02.2020 Harmonogram szkoleń z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej miasta Włocławek na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 05.02.2020 Wytyczne Prezydenta Włocławka – Szefa Obrony Cywilnej Miasta z dnia 4 lutego 2020 roku do działalności w dziedzinie obrony cywilnej na terenie miasta Włocławek w 2020 roku Szczegóły
Artykuł 20.11.2019 Zarządzenie nr 468/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na terenie miasta Włocławek Szczegóły
Artykuł 04.04.2019 Uchwała w sprawie uchwalenia „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla Miasta Włocławek i Powiatu Włocławskiego na lata 2019 – 2023” w zakresie dotyczącym Miasta Włocławek. Szczegóły
Artykuł 31.01.2019 Wytyczne Prezydenta Włocławka – Szefa Obrony Cywilnej Miasta z dnia 18 stycznia 2019 roku, do działalności w dziedzinie obrony cywilnej na terenie miasta Włocławek w 2019 roku. Szczegóły
Artykuł 31.01.2019 Program szkolenia obronnego Miasta Włocławek na lata 2019-2021. Szczegóły
Artykuł 31.01.2019 Plan szkolenia obronnego Miasta Włocławek na 2019 rok. Szczegóły
Artykuł 31.01.2019 Plan działania Prezydenta Miasta Włocławek w zakresie zarządzania i reagowania kryzysowego oraz ochrony ludności na 2019 rok. Szczegóły
Artykuł 31.01.2019 Plan działania Prezydenta Miasta Włocławek w zakresie realizacji zadań obronnych na terenie Miasta Włocławek na 2019 rok. Szczegóły
Artykuł 31.01.2019 Harmonogram szkoleń z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej Miasta Włocławek na 2019 rok. Szczegóły
Artykuł 14.01.2019 Decyzja Prezydenta Miasta Włocławek oraz Starosty Włocławskiego z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie ukonstytuowania składu osobowego wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Włocławek na prawach powiatu i Powiatu Włocławskiego. Szczegóły
Artykuł 29.03.2018 Wykaz alarmów i sygnałów alarmowych Szczegóły