Bezpieczeństwo

Typ Data Tytuł
Artykuł 20.11.2019 Zarządzenie nr 468/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na terenie miasta Włocławek Szczegóły
Artykuł 04.04.2019 Uchwała w sprawie uchwalenia „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla Miasta Włocławek i Powiatu Włocławskiego na lata 2019 – 2023” w zakresie dotyczącym Miasta Włocławek. Szczegóły
Artykuł 31.01.2019 Wytyczne Prezydenta Włocławka – Szefa Obrony Cywilnej Miasta z dnia 18 stycznia 2019 roku, do działalności w dziedzinie obrony cywilnej na terenie miasta Włocławek w 2019 roku. Szczegóły
Artykuł 31.01.2019 Program szkolenia obronnego Miasta Włocławek na lata 2019-2021. Szczegóły
Artykuł 31.01.2019 Plan szkolenia obronnego Miasta Włocławek na 2019 rok. Szczegóły
Artykuł 31.01.2019 Plan działania Prezydenta Miasta Włocławek w zakresie zarządzania i reagowania kryzysowego oraz ochrony ludności na 2019 rok. Szczegóły
Artykuł 31.01.2019 Plan działania Prezydenta Miasta Włocławek w zakresie realizacji zadań obronnych na terenie Miasta Włocławek na 2019 rok. Szczegóły
Artykuł 31.01.2019 Harmonogram szkoleń z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej Miasta Włocławek na 2019 rok. Szczegóły
Artykuł 14.01.2019 Decyzja Prezydenta Miasta Włocławek oraz Starosty Włocławskiego z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie ukonstytuowania składu osobowego wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Włocławek na prawach powiatu i Powiatu Włocławskiego. Szczegóły
Artykuł 29.03.2018 Wykaz alarmów i sygnałów alarmowych Szczegóły
Artykuł 21.02.2018 Zarządzenie nr 46/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie powołania osób do składu wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Włocławek na prawach powiatu i Powiatu Włocławskiego, na kadencję w latach 2018 – 2021. Szczegóły
Artykuł 12.02.2018 Plan szkolenia obronnego miasta Włocławek na 2018 rok. Szczegóły
Artykuł 12.02.2018 Wytyczne Prezydenta Włocławka – Szefa Obrony Cywilnej Miasta z dnia 2 lutego 2018 roku w sprawie zasad organizacji i sposobu przeprowadzania szkoleń z zakresu obrony cywilnej w mieście Włocławek. Szczegóły
Artykuł 12.02.2018 Harmonogram szkoleń z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej miasta Włocławek na 2018 rok. Szczegóły
Artykuł 12.02.2018 Plan działania Prezydenta miasta Włocławek w zakresie zarządzania i reagowania kryzysowego oraz ochrony ludności na 2018 rok. Szczegóły