Bezpieczeństwo

Typ Data Tytuł
Artykuł 10.04.2017 Zarządzenie nr 72/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania Stałego Dyżuru Prezydenta Miasta Włocławek oraz w miejskich jednostkach organizacyjnych Szczegóły
Artykuł 15.02.2017 Plan szkolenia obronnego miasta Włocławek na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 30.01.2017 Program szkolenia obronnego miasta Włocławek na lata 2017 – 2022 Szczegóły
Artykuł 27.01.2017 Plan działania Prezydenta Miasta Włocławek w zakresie zarządzania i reagowania kryzysowego oraz ochrony ludności na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 25.01.2017 Plan działania Prezydenta Miasta Włocławek w zakresie realizacji zadań obronnych na terenie Miasta Włocławek na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 25.01.2017 Harmonogram szkoleń z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej Miasta Włocławek na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 25.01.2017 Wytyczne Wojewody Kujawsko -Pomorskiego z dnia 24 listopada 2016 roku do działalności w zakresie szkolenia obronnego na terenie województwa kujawsko – pomorskiego w 2017 roku Szczegóły
Artykuł 25.01.2017 Wytyczne Prezydenta Włocławka – Szefa Obrony Cywilnej Miasta z dnia 24 stycznia 2017 r , do działalności w dziedzinie obrony cywilnej na terenie miasta Włocławek w 2017 roku. Szczegóły
Artykuł 05.07.2016 Zarządzenie nr 197/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 lipca 2016 r w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na terenie miasta Włocławek. Szczegóły
Artykuł 31.03.2016 V Miejska Olimpiada Obrony Cywilnej Szczegóły
Artykuł 11.02.2016 Zasady postępowania ludności w przypadku zagrożenia powodziowego Szczegóły
Artykuł 11.02.2016 Decyzja Prezydenta Miasta Włocławek oraz Starosty Włocławskiego w sprawie ukonstytułowania składu osobowego wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Włocławek i Powiatu Włocławskiego Szczegóły
Artykuł 11.02.2016 Instrukcja o postępowaniu mieszkańców Włocławka na wypadek wystąpienia awarii przemysłowej Szczegóły
Artykuł 10.02.2016 Plan działania Prezydenta Miasta Włocławek w zakresie zarządzania i reagowania kryzysowego oraz ochrony ludności na 2016 r. Szczegóły
Artykuł 10.02.2016 Harmonogram szkoleń z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej miasta Włocławek na 2016 r. Szczegóły