Bezpieczeństwo

Typ Data Tytuł
Artykuł 31.03.2016 V Miejska Olimpiada Obrony Cywilnej Szczegóły
Artykuł 11.02.2016 Zasady postępowania ludności w przypadku zagrożenia powodziowego Szczegóły
Artykuł 11.02.2016 Decyzja Prezydenta Miasta Włocławek oraz Starosty Włocławskiego w sprawie ukonstytułowania składu osobowego wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Włocławek i Powiatu Włocławskiego Szczegóły
Artykuł 11.02.2016 Instrukcja o postępowaniu mieszkańców Włocławka na wypadek wystąpienia awarii przemysłowej Szczegóły
Artykuł 10.02.2016 Plan działania Prezydenta Miasta Włocławek w zakresie zarządzania i reagowania kryzysowego oraz ochrony ludności na 2016 r. Szczegóły
Artykuł 10.02.2016 Harmonogram szkoleń z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej miasta Włocławek na 2016 r. Szczegóły
Artykuł 10.02.2016 Program szkolenia obronnego miasta Włocławek na lata 2016 – 2018 Szczegóły
Artykuł 10.02.2016 Plan Działania Prezydenta Miasta Włocławek w zakresie realizacji zadań obronnych na terenie miasta Włocławek na 2016 r. Szczegóły
Artykuł 10.02.2016 Wytyczne Prezydenta Miasta – Szefa Obrony Cywilnej Miasta z dnia 10 lutego 2016 r. Szczegóły