Gminne Jednostki Organizacyjne 2019 rok

Typ Data Tytuł
Artykuł 14.03.2019 Anna Admczak – Dom Opieki Społecznej ul Nowomiejska 19 – Dyrektor Szczegóły
Artykuł 01.03.2019 Marcin Lewandowski – Centrum Aktywności Zawodowej – Dyrektor Szczegóły
Artykuł 01.03.2019 Paweł Rieske – Centrum Opieki nad Dzieckiem – Dyrektor Szczegóły
Artykuł 18.01.2019 Marek Kazimierski – Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włocławku – p.o. Dyrektora Szczegóły
Artykuł 14.01.2019 Sylwia Wojciechowska – Włocławskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o – Prezes zarządu Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Saniko Sp z o. o – Prezes zarządu Szczegóły
Artykuł 14.01.2019 Hanna Lelewska – Zakładu Aktywności Zawodowej we Włocławku – Dyrektor Szczegóły
Artykuł 08.01.2019 Agnieszka Brzuszkiewicz – Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych we Włocławku – Dyrektor Szczegóły
Artykuł 14.09.2018 Marek Kaźmierski – Zespół Placówek nr 1 we Włocławku – Dyrektor Szczegóły
Artykuł 08.06.2018 Dorota Cecot -Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg – Zastępca Dyrektor Szczegóły
Artykuł 18.12.2017 Anna Grabowska – Włocławskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp z.o.o – Prezes Zarządu Szczegóły
Artykuł 15.02.2017 Mariusz Marciniak – Prezes zarządu MPWiK sp. z o.o. we Włocławku Szczegóły
Artykuł 17.01.2017 Honorata Baranowska – Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych we Włocławku – Dyrektor Szczegóły
Artykuł 19.12.2016 Tomasz Smoliński – Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg we Włocławku – Zastępca Dyrektora Szczegóły
Artykuł 19.12.2016 Adam Turek – Zakład Aktywności Zawodowej – Dyrektor Szczegóły
Artykuł 12.05.2016 Edyta Wiśniewska – Dom Pomocy Społecznej – Dyrektor Szczegóły