Informacja o decyzjach pozwolenia na budowę i pozwolenia wodnoprawne

Typ Data Tytuł
Artykuł 08.08.2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Włocławek o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Szczegóły
Artykuł 28.07.2017 Informacja : Prezydent Miasta Włocławek podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez WIKA Polska Sp. z o.o. SGF Sp. Komandytowa z siedzibą przy ulicy Kawka 6 we Włocławku został zatwierdzony projekt budowlany i udzielone pozwolenie na rozbudowę zakładu produkcyjnego o halę produkcyjną wraz z łącznikami, drogami wewnętrznymi i niezbędną infrastrukturą na terenie działki nr 4/34 obręb Kawka KM 0004 przy ulicy Kawka 6 we Włocławku.został zatwierdzony projekt budowlany i udzielone pozwolenie na rozbudowę zakładu produkcyjnego o halę produkcyjną wraz z łącznikami, drogami wewnętrznymi i niezbędną infrastrukturą na terenie działki nr 4/34 obręb Kawka KM 0004 przy ulicy Kawka 6 we Włocławku. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.07.2017 Wniosek (152/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.07.2017 Wniosek (151/wnio/2017) Szczegóły
Artykuł 24.07.2017 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia Gminie Miasto Płock z siedzibą Stary Rynek 1, 09- 400 Płock pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych poprzez rozbiórkę istniejącego i budowę nowego mostu przez rzekę Brzeźnicę w km 1+ 389 jej biegu, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 559 ( ul. Dobrzyńska w Płocku), wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej oraz na szczególne korzystanie z wód tj. wprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych do rzeki Brzeźnicy w km 1 + 389 jej biegu. Szczegóły
Artykuł 21.07.2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Włocławek o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Grodzkiej od km 2+140 do 3+250 wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa ulicy Grodzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, na terenie dz. nr 14 obręb Włocławek KM 2, dz. nr 9/3, 10/5, 11/15*, 12 obręb Włocławek KM 3, dz. nr 1/20, 2/15*, 3/2, 4/6, 23 obręb Włocławek KM 4 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 20.07.2017 Informacja: Prezydent Miasta Włocławek podaje do publicznej wiadomości, że decyzją Nr 234 / 17 z dnia 20 lipca 2017r., umorzono postępowanie w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenie na budowę 43 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami wraz z infrastrukturą techniczną i układem komunikacyjnym przy ulicy Falbanka we Włocławku Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.07.2017 Wniosek (138/wnio/2017) Szczegóły
Artykuł 07.07.2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Włocławek o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Płockiej na odcinku od ul. Okrężnej do ul. Teligi, w zakresie budowy ciągu pieszo – rowerowego w ramach zadania pn. „Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych”, na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych położonych we Włocławku Szczegóły
Artykuł 19.06.2017 Informacja : Prezydent Miasta Włocławek podaje do publicznej wiadomości że , decyzją Nr 178/17 z dnia 14 czerwca 2017r., zostało zmienione pozwolenie na budowę Nr 17/15 z dnia 20 stycznia 2015r. oraz zatwierdzony projekt budowlany zamienny i udzielone dla Solvay Advanced Silicas Poland Sp. z o.o. pozwolenie na zadanie: rozbudowa instalacji do produkcji bezpostaciowej wytrąconej krzemionki Szczegóły
Artykuł 19.06.2017 Informacja : Prezydent Miasta Włocławek podaje do publicznej wiadomości że decyzją Nr 183/17 z dnia 16 czerwca 2017r., został zatwierdzony projekt budowlany i udzielone dla Budizol Sp. z o.o. S.K.A. pozwolenie na rozbudowę zakładu prefabrykacji, na terenie działek nr 51/4, 56/6, 58/9, 53, 54, 55 i 57 obręb Rózinowo KM 7 przy ul. Toruńskiej 197 we Włocławku. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.06.2017 Wniosek (117/wnio/2017) Szczegóły
Artykuł 13.06.2017 Informacja Prezydent Miasta Włocławek podaje do publicznej wiadomości, że decyzją Nr 382/20162017 z dnia 08 czerwca 2017r., został zatwierdzony projekt budowlany i udzielone pozwolenie na budowę 7 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami wraz z infrastrukturą techniczną i układem komunikacyjnym Szczegóły
Artykuł 12.06.2017 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. bł. księdza Jerzego Popiełuszki, ul. Wieniecka 49 we Włocławku postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni głębinowej nr 2B zlokalizowanej na terenie przy ul. Wienieckiej 49 dz.nr 2/32 obręb Włocławek KM 124/1, Szczegóły
Artykuł 02.06.2017 Informacja : Prezydent Miasta Włocławek podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Anwil S.A. z siedzibą przy ulicy Toruńskiej 222 we Włocławku decyzją Nr 156/17 z dnia 1 czerwca 2017r., został zatwierdzony projekt budowlany i udzielone pozwolenie na budowę zbiornika ługu T-230 o pojemności 5000m3 wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji, na terenie działki nr 1 obręb Azoty KM 0008 przy ulicy Toruńskiej 390 we Włocławku. Szczegóły