Informacja o decyzjach pozwolenia na budowę i pozwolenia wodnoprawne

Typ Data Tytuł
Artykuł 20.12.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę parkingu dla samochodów osobowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki nr 4/34 obręb Kawka KM 4 przy ulicy Kawka 6 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 11.12.2017 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia INTRA LOGISTICS S.A. w Zielonej Górze, ul. Zacisze 16a pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rowu odwadniająco-infiltrującego wód opadowych i roztopowych z odwodnienia Centrum Logistycznego zlokalizowanego we Włocławku przy ul. Leopoldowskiej 2 Szczegóły
Artykuł 11.12.2017 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Ceglanej 1 we Włocławku pozwolenia wodnoprawnego Szczegóły
Artykuł 05.12.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę : decyzja Nr 419/17 (znak: UA.AB.6740.711.2017), zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na trzech silosów na granulat PCW z fundamentem oraz budowę estakady pod rurociągi technologiczne z fundamentami i infrastrukturą techniczną, na terenie działek nr 2/74, 2/91 i 2/96 obręb Włocławek KM 115 przy alei Kazimierza Wielkiego 6a we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 04.12.2017 Informacja : Prezydent Miasta Włocławek podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. reprezentowaną przez Pana Andrzeja Bienieckiego, decyzją Nr 414/17 z dnia 30 listopada 2017r., został zatwierdzony projekt budowlany i udzielone pozwolenie na wymianę, remont, budowę, przebudowę istniejącej sieci kanalizacyjnej w Al. Jana Pawła II we Włocławku wraz z przebudową przepompowni ścieków oraz budowę budynku krat Szczegóły
Artykuł 15.11.2017 Informacja : Prezydent Miasta Włocławek podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Indorama Ventures Poland Sp. z o.o., decyzją Nr 397/17 z dnia 15.11.2017 r., został zatwierdzony projekt budowlany i udzielone pozwolenie na budowę instalacji tryskaczowej wraz ze zbiornikiem wody pożarowej, budynkiem pompowni, podziemnym zbiornikiem wody po akcji gaśniczej, budynkiem zaworowni, konstrukcjami wsporczymi tryskaczy oraz infrastrukturą techniczną, na terenie działki nr 17/1 obręb Azoty przy ulicy Krzywa Góra 19 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 15.11.2017 Informacja : Prezydent Miasta Włocławek podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Indorama Ventures Poland Sp. z o.o., decyzją Nr 394/17 z dnia 14.11.2017 r., został zatwierdzony projekt budowlany i udzielone pozwolenie na budowę konstrukcji wsporczej pod wymiennik ciepła EC-11 wraz z infrastrukturą techniczną, na terenie działki nr 17/1 obręb Azoty przy ulicy Krzywa Góra 19 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 11.10.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę budynku socjalnego wraz z infrastrukturą techniczną, na terenie działek nr 3/18, 3/21, 3/30 obręb Włocławek KM 114 oraz działek nr 2/72 i 2/74 obręb Włocławek KM 115 przy alei Kazimierza Wielkiego 6a we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 27.09.2017 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia Gminie Miasto Płock z siedzibą Stary Rynek 1, 09- 400 Płock reprezentowanej przez Pana Jakuba Kurkowskiego pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych pochodzących z Trasy Ks. Jerzego Popiełuszki Szczegóły
Artykuł 25.09.2017 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia Gminie Miasto Płock z siedzibą Stary Rynek 1, 09- 400 Płock reprezentowanej przez Pana Jakuba Kurkowskiego pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych pochodzących z Mostu Solidarności w Płocku Szczegóły
Artykuł 25.09.2017 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia Przedsiębiorstwu Handlowo-Usługowemu „MARES” Spółka z o.o. we Włocławku, ul. Zielna 47 pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych w ul. Skrajnej, będących własnością Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. we Włocławku Szczegóły
Artykuł 20.09.2017 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia RSI Sp. z o.o. we Włocławku pozwolenia wodnoprawnego Szczegóły
Artykuł 15.09.2017 Informacja : Prezydent Miasta Włocławek podaje do publicznej wiadomości, że decyzją Nr 319/17 z dnia 15 września 2017r., został zatwierdzony projekt budowlany i udzielone dla Artmir Sp. z o.o. pozwolenie na budowę 43 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami wraz z infrastrukturą techniczną i układem komunikacyjnym (w tym doziemnych instalacji: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz dróg) Szczegóły
Artykuł 14.09.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami wraz z infrastrukturą techniczną i układem komunikacyjnym, na terenie działek nr 438/1, 438/2, 438/3 obręb Michelin KM 1 przy ulicy Falbanka we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 14.09.2017 Informacja : Prezydent Miasta Włocławek podaje do publicznej wiadomości, że decyzją Nr 313/17 z dnia 14 września 2017r., został zatwierdzony projekt budowlany i udzielone dla Artmir Sp. z o.o. pozwolenie na budowę trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami wraz z infrastrukturą techniczną i układem komunikacyjnym Szczegóły