Informacja o decyzjach pozwolenia na budowę i pozwolenia wodnoprawne

Typ Data Tytuł
Artykuł 13.09.2017 Informacja : Prezydent Miasta Włocławek podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o reprezentowane przez Panią Martę Hahn została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 12.09.2017 r. Nr 15/2017 Szczegóły
Artykuł 25.08.2017 Informacja : Prezydent Miasta Włocławek podaje do publicznej wiadomości, że decyzją Nr 284/17 z dnia 24 sierpnia 2017r., został zatwierdzony projekt budowlany i udzielone dla Anwil S.A. pozwolenie na budowę punktu debigbagacji PCW i granulatów w Anwil S.A. – wiata z infrastrukturą, na terenie działki nr 23/6 obręb Azoty przy ul. Toruńskiej 334 we Włocławku. Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Włocławek przy placu Zielony Rynek 11/13, w pokoju nr 404, IV piętro. Szczegóły
Artykuł 28.07.2017 Informacja : Prezydent Miasta Włocławek podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez WIKA Polska Sp. z o.o. SGF Sp. Komandytowa z siedzibą przy ulicy Kawka 6 we Włocławku został zatwierdzony projekt budowlany i udzielone pozwolenie na rozbudowę zakładu produkcyjnego o halę produkcyjną wraz z łącznikami, drogami wewnętrznymi i niezbędną infrastrukturą na terenie działki nr 4/34 obręb Kawka KM 0004 przy ulicy Kawka 6 we Włocławku.został zatwierdzony projekt budowlany i udzielone pozwolenie na rozbudowę zakładu produkcyjnego o halę produkcyjną wraz z łącznikami, drogami wewnętrznymi i niezbędną infrastrukturą na terenie działki nr 4/34 obręb Kawka KM 0004 przy ulicy Kawka 6 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 24.07.2017 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia Gminie Miasto Płock z siedzibą Stary Rynek 1, 09- 400 Płock pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych poprzez rozbiórkę istniejącego i budowę nowego mostu przez rzekę Brzeźnicę w km 1+ 389 jej biegu, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 559 ( ul. Dobrzyńska w Płocku), wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej oraz na szczególne korzystanie z wód tj. wprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych do rzeki Brzeźnicy w km 1 + 389 jej biegu. Szczegóły
Artykuł 20.07.2017 Informacja: Prezydent Miasta Włocławek podaje do publicznej wiadomości, że decyzją Nr 234 / 17 z dnia 20 lipca 2017r., umorzono postępowanie w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenie na budowę 43 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami wraz z infrastrukturą techniczną i układem komunikacyjnym przy ulicy Falbanka we Włocławku Szczegóły
Artykuł 19.06.2017 Informacja : Prezydent Miasta Włocławek podaje do publicznej wiadomości że , decyzją Nr 178/17 z dnia 14 czerwca 2017r., zostało zmienione pozwolenie na budowę Nr 17/15 z dnia 20 stycznia 2015r. oraz zatwierdzony projekt budowlany zamienny i udzielone dla Solvay Advanced Silicas Poland Sp. z o.o. pozwolenie na zadanie: rozbudowa instalacji do produkcji bezpostaciowej wytrąconej krzemionki Szczegóły
Artykuł 19.06.2017 Informacja : Prezydent Miasta Włocławek podaje do publicznej wiadomości że decyzją Nr 183/17 z dnia 16 czerwca 2017r., został zatwierdzony projekt budowlany i udzielone dla Budizol Sp. z o.o. S.K.A. pozwolenie na rozbudowę zakładu prefabrykacji, na terenie działek nr 51/4, 56/6, 58/9, 53, 54, 55 i 57 obręb Rózinowo KM 7 przy ul. Toruńskiej 197 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 13.06.2017 Informacja Prezydent Miasta Włocławek podaje do publicznej wiadomości, że decyzją Nr 382/20162017 z dnia 08 czerwca 2017r., został zatwierdzony projekt budowlany i udzielone pozwolenie na budowę 7 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami wraz z infrastrukturą techniczną i układem komunikacyjnym Szczegóły
Artykuł 12.06.2017 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. bł. księdza Jerzego Popiełuszki, ul. Wieniecka 49 we Włocławku postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni głębinowej nr 2B zlokalizowanej na terenie przy ul. Wienieckiej 49 dz.nr 2/32 obręb Włocławek KM 124/1, Szczegóły
Artykuł 02.06.2017 Informacja : Prezydent Miasta Włocławek podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Anwil S.A. z siedzibą przy ulicy Toruńskiej 222 we Włocławku decyzją Nr 156/17 z dnia 1 czerwca 2017r., został zatwierdzony projekt budowlany i udzielone pozwolenie na budowę zbiornika ługu T-230 o pojemności 5000m3 wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji, na terenie działki nr 1 obręb Azoty KM 0008 przy ulicy Toruńskiej 390 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 29.05.2017 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia Przedsiębiorstwu Handlowo-Usługowemu „MARES” Sp. z o.o., ul. Zielna 47 we Włocławku pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do miejskich urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z myjni samochodowej zlokalizowanej na terenie stacji paliw przy ul. Toruńskiej 121 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 29.05.2017 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia Przedsiębiorstwu Handlowo-Usługowemu „MARES” Sp. z o.o., ul. Zielna 47 we Włocławku pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do miejskich urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z myjni samochodowej zlokalizowanej na terenie stacji paliw przy ul. Polnej 84 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 17.05.2017 Informacja o wszczęciu postępowania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy rowu, wykonanie przepustu nr 1 na dz. nr 69, 70 obręb Trzepowo w Płocku i przepustu nr 2 na dz. nr 68 obręb Trzepowo w Płocku oraz na likwidację rowu R-B-3-1 i rowu bez nazwy w ramach zadania pn. Budowa Nowej Przemysłowej na odcinku od węzła „Trzepowo” w Płocku do skrzyżowania z drogą powiatową 5205W wraz z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych na terenie osiedla w „Trzepowo” w Płocku. Szczegóły
Artykuł 12.05.2017 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu Sp. z o.o. we Włocławku z siedzibą przy ul. Rysiej 3 pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku podczyszczonych w zakładowej oczyszczalni typu OST-10 ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z myjni autobusowej zlokalizowanej na terenie zakładu przy ul. Rysiej 3. Szczegóły
Artykuł 10.05.2017 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia Gminie Miasto Płock pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych. Szczegóły