Informacja o decyzjach pozwolenia na budowę i pozwolenia wodnoprawne

Typ Data Tytuł
Artykuł 09.05.2017 Informacja o pozwoleniu na budowę silosów na surowiec pcv z fundamentem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Szczegóły
Artykuł 09.05.2017 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia PZD Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie Rodzinny Ogród Działkowy „ZALESIE” zlokalizowanemu przy ul. Ruda we Włocławku pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni głębinowej nr 1 i nr 2 ( dz. nr 5/2 obręb Włocławek KM 66 ) do podlewania ogrodów działkowych. Szczegóły
Artykuł 24.03.2017 Informacja o rozpatrzeniu wniosku złożonego przez firmę NOVOL Spółka z o.o. została wydana decyzja o warunkach zabudowy z dnia 22.03.2017r. Nr 15/2017 na budowę tacy bezodpływowej wraz z dwoma zbiornikami magazynowymi o pojemności 28 m3 każdy do przechowywania żywic rozcieńczalnikowych na potrzeby produkcji wyrobów lakierowych oraz tacy wychwytowej dla autocysterny na terenie działki nr 1/1 obręb Włocławek KM 100 położonej przy Alei Kazimierza Wielkiego 18 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 16.02.2017 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia Petrokan Polska we Włocławku, Al. Chopina 2/4, pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z myjni samochodowej zlokalizowanej przy ul. Płockiej 172 A we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 09.02.2017 Informacja o pozwoleniu na wymianę wanny cynkowniczej wraz z pomostem technologicznym na linii patentowniczo – cynkowniczej L3 w hali Nr 1, na terenie działki nr 30/14 obręb Włocławek KM 113 przy ulicy Polnej 30-58 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 26.01.2017 Informacja o rozpatrzeniu wniosku na rozbudowę dwóch budynków magazynowych (będących w trakcie rozbudowy i przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania na halę produkcyjno-magazynową) o halę magazynową i budynek magazynowo-biurowo-socjalno-techniczny oraz niezbędnej infrastruktury technicznej, na terenie działek nr 7/3, 7/4, 7/9, 10 obręb Włocławek KM 99/1, dz. nr 1/36, 1/39, 1/41, 2/10 obręb Włocławek KM 99/2 oraz dz. nr 1/13, 1/25 obręb Włocławek KM 100 przy ulicy Duninowskiej 9 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 10.01.2017 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. we Włocławku pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu do ziemi poprzez studnię chłonną zlokalizowaną na działce nr 5/3 obręb Włocławek KM 104 wód opadowych i roztopowych z odwodnienia Bazy administracyjnej MPEC Sp. z o.o. przy ul. Płockiej 30/32. Szczegóły
Artykuł 30.12.2016 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Włocławek o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę Szczegóły
Artykuł 30.12.2016 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu zgłoszenia Szczegóły
Artykuł 28.12.2016 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia ORLEN Laboratorium S.A. z siedzibą przy ul. Chemików 7, 09-411 Płock pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością ANWIL SA we Włocławku ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z Laboratoriów zlokalizowanych na terenie ANWIL SA we Włocławku przy ul. Toruńskiej 222 Szczegóły
Artykuł 28.11.2016 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia Geberit Produkcja Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Toruńskiej 154, 62 -600 Koło pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku Szczegóły
Artykuł 14.10.2016 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia Miejskiemu Zarządowi Usług Komunalnych i Dróg z siedzibą przy ul. Zielnej 13/21, 87-800 Włocławek pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu do rzeki Zgłowiączki w km 2+ 945 wód opadowych i roztopowych, pochodzących z powierzchni utwardzonych ulic: Borowskiej, Żurawskiej, Księżycowej oraz wód z odwodnienia za pomocą systemu rowów otwartych Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Przyszłość” we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 13.10.2016 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia Gminie Miasto Płock z siedzibą Stary Rynek 1, 09- 400 Płock pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu oczyszczonych wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni utwardzonych ulic: Żelaznej, części Harcerskiej, Mokrej, Zapłotek, Nowej, i Srebrnej w Płocku wylotem zlokalizowanym przy ul. Witosa do rzeki Słupianki w km 1+026. Szczegóły
Artykuł 09.09.2016 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia „ARPOL” Arkadiusz Jóźwiak we Włocławku, ul. Korczaka 8 pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z samoobsługowej myjni samochodowej zlokalizowanej przy ul. Ziębiej 5 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 05.07.2016 Informacja o pozwoleniu na budowę hali produkcyjnej wraz z infrastrukturą techniczną w ramach realizacji przedsięwzięcia „Realizacja inwestycji technologicznej wdrażającej innowacyjne rozwiązania w branży elektroniki”, na terenie działek nr 3/1, 3/4, 3/14, 3/12, 4/13, 5/11 obręb Włocławek KM 116/2 przy ulicy Papieżka we Włocławku. Szczegóły