Informacja o postępowaniach w sprawach dot. wycinki drzew i krzewów

Typ Data Tytuł
Artykuł 18.04.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Hutniczej 11-15, ul. Budowlanych 8 i ul. Chemików 15-17 – dz. nr 14/3 i 13/13 obręb Włocławek KM 33 Szczegóły
Artykuł 18.04.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzewa na terenie nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Kolskiej 12. Szczegóły
Artykuł 06.04.2018 Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. 14 Pułku Piechoty 10/12. Szczegóły
Artykuł 27.03.2018 Obwieszczenie o zebranych materiałach i dowodach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Hutnicza 11-15, ul. Budowlanych 8, ul. Chemików 15-17 (dz. nr 14/3 i 13/13 obręb Włocławek KM 33) Szczegóły
Artykuł 27.03.2018 Obwieszczenie o zebranych materiałach i dowodach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Rajskiej 3 – 5 dz. nr 116/111 KM 32. Szczegóły
Artykuł 26.03.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Kolskiej 12 dz. nr 2/59 KM 55. Szczegóły
Artykuł 22.03.2018 Obwieszczenie o zebranych materiałach i dowodach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Kolskiej 12. Szczegóły
Artykuł 22.03.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Toruńska 53A,53B,53C – dz. nr 18/17 obręb Włocławek KM 34 Szczegóły
Artykuł 19.03.2018 Obwieszczenie o zmianie decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Chemików 9/13, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 13/14 KM 33, obręb Włocławek Szczegóły
Artykuł 19.03.2018 Obwieszczenie o zmianie decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Budowlanych 8, ul. Chemików 15/17, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 13/13 KM 33, obręb Włocławek Szczegóły
Artykuł 19.03.2018 Obwieszczenie o zmianie decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Hutniczej 11-15/ ul. Budowlanych 8 oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 14/3 KM 33, obręb Włocławek Szczegóły
Artykuł 19.03.2018 Obwieszczenie o zmianie decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Budowlanych 4, oznaczonej w ewidencji gruntów dz.nr 13/23 KM 33 Szczegóły
Artykuł 19.03.2018 Obwieszczenie o zmianie decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku oznaczonej w ewidencji gruntów dz.nr 14/3 KM 33 Szczegóły
Artykuł 15.03.2018 Obwieszczenie o zmianie decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Uroczej 2 – 4, oznaczonej w ewidencji gruntów dz.nr 116/129 KM 32. Szczegóły
Artykuł 13.03.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzewa na terenie nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Łanowej 1. Szczegóły