Informacja o postępowaniach w sprawach dot. wycinki drzew i krzewów

Typ Data Tytuł
Artykuł 27.03.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Arentowicza 5. Szczegóły
Artykuł 16.03.2020 Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Fredry 20 Szczegóły
Artykuł 11.03.2020 Obwieszczenie o zebranych materiałach i dowodach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Noakowskiego 57. Szczegóły
Artykuł 11.03.2020 Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Skarżyńskiego 2. Szczegóły
Artykuł 11.03.2020 Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Skarżyńskiego 4. Szczegóły
Artykuł 03.03.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Wiejskiej 18. Szczegóły
Artykuł 02.03.2020 Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Arentowicza 5. Szczegóły
Artykuł 27.02.2020 Obwieszczenie o zebranych materiałach i dowodach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Wyspiańskiego 2 dz. nr 50 KM 68. Szczegóły
Artykuł 20.02.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Hożej 2. Szczegóły
Artykuł 19.02.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie 3 szt. drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Krętej 6. Szczegóły
Artykuł 18.02.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie 3 szt. drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Chopina 20 i 22. Szczegóły
Artykuł 06.02.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Ostrowskiej 26/28. Szczegóły
Artykuł 27.01.2020 Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Hożej 2. Szczegóły
Artykuł 17.01.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Chopina 22 Szczegóły
Artykuł 13.01.2020 Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Ostrowskiej 26/28 Szczegóły