Informacja o postępowaniach w sprawach ochrony środowiska

Typ Data Tytuł
Artykuł 23.03.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa zdolności produkcyjnych nawozów w ANWIL S.A.” w Obszarze Produkcji Nawozów ANWIL S.A. we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 16.03.2018 Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Centrum Handlowego we Włocławku przy ul. Kapitulnej i Długiej”. Szczegóły
Artykuł 19.12.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Dostosowanie zbiornika T-604 do magazynowania substancji palnych w ANWIL S.A. we Włocławku 87-805 przy ul. Toruńskiej 396, na działce nr 62, obręb 0008 Azoty”. Szczegóły
Artykuł 19.12.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wymiana rurociągu gazu ziemnego do A-1” dla ANWIL-u S.A. we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 14.11.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa parkingów dla samochodów osobowych wraz z infrastrukturą techniczną” dla zakładu produkcji manometrów WIKA Polska Sp. z o.o. SGF S.K. w miejscowości Włocławek ul. Kawka 6, dz. nr 4/34 obręb Kawka. Szczegóły
Artykuł 26.10.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku i konstrukcji wsporczych instalacji odzysku glikolu” oraz „Budowa konstrukcji wsporczej pod wymiennik ciepła EC-11 z infrastrukturą techniczną” na terenie Indorama Ventures Poland Sp. z o.o. ul. Krzywa Góra 19, 87-805 Włocławek. Szczegóły
Artykuł 31.08.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa zakładu Salamander Window & Door Systems S.A. we Włocławku w latach 2017-2020” na terenie działek o numerach ewidencyjnych 2/72, 2/74, 2/91, 2/96, 3/18, 3/19, 3/28, 3/30 obręb Włocławek KM 114 i 115. Szczegóły
Artykuł 20.07.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na podniesieniu jakości usług zdrowotnych oraz zwiększeniu dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. bł. księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku – budynki nr 1, 2, 3, 4, 6,11 i zagospodarowanie terenu, w ramach zadania: „ Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla modernizacji, rozbudowy, przebudowy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. bł. księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku”; dz. nr 2/1, 2/30, 2/32, 2/33 obręb Włocławek KM 124/1, ul. Wieniecka Szczegóły
Artykuł 14.07.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa punktu debigdagacji PCW i granulatów w ANWILU S.A. we Włocławku 87-805 przy ul. Toruńskiej 334, na działce nr 23/6 obręb Azoty. Szczegóły
Artykuł 22.06.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie linii napowietrznej WN 110 kV relacji GPZ Włocławek Południe –GPZ Włocławek Zachód na odcinku od słupa 16 do słupa 18 przy ul. Wiejskiej we Włocławku, dz. ewidencyjna nr 1/4 ark. 71 obręb 0710 Włocławek KM 71, nr 1/14 ark. 67 obręb 0670 Włocławek KM 67, nr 1/15 ark. 67 obręb 0670 Włocławek KM 67. Szczegóły
Artykuł 21.06.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wanny trawienia na linii patentowniczo-cynkowniczej L3 w na działce nr 30/14 obręb Włocławek KM 113 przy ul. Polnej 30-58 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 05.06.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii technologicznej do produkcji paliwa alternatywnego we Włocławku przy ul. Przemysłowej 6A na terenie działek: Nr 9/9 Obręb 1170 Włocławek KM 117 oraz Nr 5/30 Obręb 1181 Włocławek KM 118, planowanego do realizacji przez Inwestora- Spółkę ECO-ABC Sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie, ul. Przemysłowa 7 Szczegóły
Artykuł 23.05.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie instalacji do produkcji bezpostaciowej wytrąconej krzemionki, obejmującej budowę obiektu rozdrabniania szklistego krzemianu sodu, zbiornika buforowego z tacą wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie położonym we Włocławku na działce nr 22/1 obręb Azoty ( ul. Toruńska 380) i na działce nr 19/5 obręb Azoty ( ul. Toruńska 382 ). Szczegóły
Artykuł 22.05.2017 Informacja Prezydent Miasta Włocławek o rozpatrzeniu wniosku złożonego przez firmę NOVOL Spółka z o. o. została wydana decyzja o warunkach zabudowy z dnia 22.05.2017 r. Nr 32/2017 na rozbudowę budynku przemysłowego nr 18 (rozbudowa instalacji szkoleniowo – laboratoryjnej) na terenie działki nr 1/1 obręb Włocławek KM 100 położonej przy Alei Kazimierza Wielkiego 18 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 17.05.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu 53 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami wraz z infrastrukturą techniczną i układem komunikacyjnym we Włocławku przy ul. Falbanka Szczegóły