Informacja o postępowaniach w sprawach ochrony środowiska

Typ Data Tytuł
Artykuł 22.06.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie linii napowietrznej WN 110 kV relacji GPZ Włocławek Południe –GPZ Włocławek Zachód na odcinku od słupa 16 do słupa 18 przy ul. Wiejskiej we Włocławku, dz. ewidencyjna nr 1/4 ark. 71 obręb 0710 Włocławek KM 71, nr 1/14 ark. 67 obręb 0670 Włocławek KM 67, nr 1/15 ark. 67 obręb 0670 Włocławek KM 67. Szczegóły
Artykuł 21.06.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wanny trawienia na linii patentowniczo-cynkowniczej L3 w na działce nr 30/14 obręb Włocławek KM 113 przy ul. Polnej 30-58 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 05.06.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii technologicznej do produkcji paliwa alternatywnego we Włocławku przy ul. Przemysłowej 6A na terenie działek: Nr 9/9 Obręb 1170 Włocławek KM 117 oraz Nr 5/30 Obręb 1181 Włocławek KM 118, planowanego do realizacji przez Inwestora- Spółkę ECO-ABC Sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie, ul. Przemysłowa 7 Szczegóły
Artykuł 23.05.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie instalacji do produkcji bezpostaciowej wytrąconej krzemionki, obejmującej budowę obiektu rozdrabniania szklistego krzemianu sodu, zbiornika buforowego z tacą wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie położonym we Włocławku na działce nr 22/1 obręb Azoty ( ul. Toruńska 380) i na działce nr 19/5 obręb Azoty ( ul. Toruńska 382 ). Szczegóły
Artykuł 22.05.2017 Informacja Prezydent Miasta Włocławek o rozpatrzeniu wniosku złożonego przez firmę NOVOL Spółka z o. o. została wydana decyzja o warunkach zabudowy z dnia 22.05.2017 r. Nr 32/2017 na rozbudowę budynku przemysłowego nr 18 (rozbudowa instalacji szkoleniowo – laboratoryjnej) na terenie działki nr 1/1 obręb Włocławek KM 100 położonej przy Alei Kazimierza Wielkiego 18 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 17.05.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu 53 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami wraz z infrastrukturą techniczną i układem komunikacyjnym we Włocławku przy ul. Falbanka Szczegóły
Artykuł 12.05.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika ługu sodowego o pojemności 5000 m3 wraz z przyłączem do istniejącej instalacji Szczegóły
Artykuł 05.04.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie instalacji technologicznej i okablowania elektrycznego w istniejącej stacji paliw przy ul. Kruszyńskiej 43 we Włocławku na terenie działek o numerach ewidencyjnych: nr 2/18 i 2/20 obręb Włocławek KM 79/2. Szczegóły
Artykuł 28.02.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wdrożenie innowacyjnego sposobu wytwarzania nowej dyspersji polimerowej o podwyższonej elastyczności z udziałem surowca bioodnawialnego, opartego o wyniki prac B+R” na terenie spółki D&R Dispersions and Resins Sp. z o.o. ul. Duninowska 9, 87-800 Włocławek. Szczegóły
Artykuł 10.02.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej instalacji szkoleniowo-laboratoryjnej eksploatowanej na terenie Zakładu Włocławek przy Al. Kazimierza Wielkiego 18 we Włocławku ( dz. nr 1/1/ obręb Włocławek KM 100 ) NOVOL Sp. z o.o. w Komornikach, ul. Żabikowska 7/9. Szczegóły
Artykuł 10.02.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku produkcyjnego z częścią socjalno-biurową o dodatkowe obiekty wraz z instalacjami i wyposażeniem technologicznym między ulicami: Toruńską-Kolejową-Inowrocławską we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 06.02.2017 Obwieszczenie : Prezydent Miasta Włocławek podaje ponownie do publicznej wiadomości informację, że w trakcie prowadzonego postępowania w zakresie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie instalacji technologicznej i okablowania elektrycznego w istniejącej stacji paliw przy ul. Kruszyńskiej 43 we Włocławku na terenie działek o numerach ewidencyjnych:2/18 i 2/20 Km79/2 inwestor Zakład Robót Instalacyjno Budowlanych Sławomir Fiodorowicz z siedzibą przy ul. Kruszyńskiej 35 we Włocławku złożył uzupełnienie do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Szczegóły
Artykuł 11.01.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wanny cynkowniczej wraz z pomostem technologicznym na linii patentowniczo-cynkowniczej L3 w hali nr 1 na terenie działki nr 30/14 obręb Włocławek KM 113 przy ul. Polnej 30-58 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 15.12.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji Mobilnej wytworni mieszanek mineralno-asfaltowych (MMA) na działkach nr 49/6, 49/8, 49/28, 49/30 i 50/4 obręb 0007 Rózinowo zlokalizowanych we Włocławku przy ul. Toruńskiej. Szczegóły
Artykuł 13.12.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie tacy bezodpływowej wraz z dwoma zbiornikami magazynowymi o pojemności 28 m3 każdy do przechowywania żywic rozcieńczalnikowych na potrzeby produkcji wyrobów lakierowych oraz tacy wychwytowej dla autocysterny na terenie działki nr 1/1 obręb Włocławek KM 100 położonej przy Al. Kazimierza Wielkiego 18 we Włocławku. Szczegóły