Informacja o postępowaniach w sprawach ochrony środowiska

Typ Data Tytuł
Artykuł 05.10.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Instalacja do redukcji emisji LZO” na terenie działki o numerze ewidencyjnym 3/28 obręb Włocławek KM 114 Szczegóły
Artykuł 29.08.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa budynku produkcyjnego oraz montaż i uruchomienie trzech linii do produkcji klejów dyspersyjnych w D&R Dispersions and Resins Sp. z o.o. Szczegóły
Artykuł 08.08.2018 Informacja o zatwierdzeniu projektu budowlany i udzieleniu pozwolenia na budowę zamrażalni artykułów spożywczych wraz z mroźnią składową, częścią administracyjno – socjalną, częścią techniczną, portiernią i wagą samochodową oraz niezbędną infrastrukturą Szczegóły
Artykuł 13.07.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Centrum Handlowego we Włocławku przy ul. Kapitulnej i Długiej” na działkach o nr ew. 13/6, 13/13, 13/15, 13/17, 13/19, 14/2, 15/2 i 16/2 obręb Włocławek KM 56. Szczegóły
Artykuł 22.06.2018 Zawiadomienie – Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Centrum Handlowego we Włocławku przy ul. Kapitulnej i Długiej” Szczegóły
Artykuł 05.06.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na instalacji pieca MZR 750 do odzysku cynku czystego na terenie działki nr 30/14 obręb Włocławek KM 113 przy ul. Polnej 30-58, 87-800 Włocławek Szczegóły
Artykuł 09.05.2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Włocławek podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa budynku produkcyjnego oraz montaż i uruchomienie trzech linii do produkcji klejów dyspersyjnych w D&R Dispersions and Resins Sp. z o.o.” we Włocławku zlokalizowanej przy ul. Duninowskiej 9, na działce 1/37 obręb Włocławek KM 100. Szczegóły
Artykuł 24.04.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku przetwórstwa warzyw z komorami mroźnymi, częścią administracyjno-socjalną oraz niezbędną infrastrukturą zlokalizowanymi na działkach nr ew. 4/59 oraz 4/60 obręb 0004 Kawka w miejscowości Włocławek. Szczegóły
Artykuł 23.03.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa zdolności produkcyjnych nawozów w ANWIL S.A.” w Obszarze Produkcji Nawozów ANWIL S.A. we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 16.03.2018 Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Centrum Handlowego we Włocławku przy ul. Kapitulnej i Długiej”. Szczegóły
Artykuł 19.12.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Dostosowanie zbiornika T-604 do magazynowania substancji palnych w ANWIL S.A. we Włocławku 87-805 przy ul. Toruńskiej 396, na działce nr 62, obręb 0008 Azoty”. Szczegóły
Artykuł 19.12.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wymiana rurociągu gazu ziemnego do A-1” dla ANWIL-u S.A. we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 14.11.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa parkingów dla samochodów osobowych wraz z infrastrukturą techniczną” dla zakładu produkcji manometrów WIKA Polska Sp. z o.o. SGF S.K. w miejscowości Włocławek ul. Kawka 6, dz. nr 4/34 obręb Kawka. Szczegóły
Artykuł 26.10.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku i konstrukcji wsporczych instalacji odzysku glikolu” oraz „Budowa konstrukcji wsporczej pod wymiennik ciepła EC-11 z infrastrukturą techniczną” na terenie Indorama Ventures Poland Sp. z o.o. ul. Krzywa Góra 19, 87-805 Włocławek. Szczegóły
Artykuł 31.08.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa zakładu Salamander Window & Door Systems S.A. we Włocławku w latach 2017-2020” na terenie działek o numerach ewidencyjnych 2/72, 2/74, 2/91, 2/96, 3/18, 3/19, 3/28, 3/30 obręb Włocławek KM 114 i 115. Szczegóły