Informacja o postępowaniach w sprawach ochrony środowiska

Typ Data Tytuł
Artykuł 22.05.2017 Informacja Prezydent Miasta Włocławek o rozpatrzeniu wniosku złożonego przez firmę NOVOL Spółka z o. o. została wydana decyzja o warunkach zabudowy z dnia 22.05.2017 r. Nr 32/2017 na rozbudowę budynku przemysłowego nr 18 (rozbudowa instalacji szkoleniowo – laboratoryjnej) na terenie działki nr 1/1 obręb Włocławek KM 100 położonej przy Alei Kazimierza Wielkiego 18 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 17.05.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu 53 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami wraz z infrastrukturą techniczną i układem komunikacyjnym we Włocławku przy ul. Falbanka Szczegóły
Artykuł 12.05.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika ługu sodowego o pojemności 5000 m3 wraz z przyłączem do istniejącej instalacji Szczegóły
Artykuł 05.04.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie instalacji technologicznej i okablowania elektrycznego w istniejącej stacji paliw przy ul. Kruszyńskiej 43 we Włocławku na terenie działek o numerach ewidencyjnych: nr 2/18 i 2/20 obręb Włocławek KM 79/2. Szczegóły
Artykuł 28.02.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wdrożenie innowacyjnego sposobu wytwarzania nowej dyspersji polimerowej o podwyższonej elastyczności z udziałem surowca bioodnawialnego, opartego o wyniki prac B+R” na terenie spółki D&R Dispersions and Resins Sp. z o.o. ul. Duninowska 9, 87-800 Włocławek. Szczegóły
Artykuł 10.02.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej instalacji szkoleniowo-laboratoryjnej eksploatowanej na terenie Zakładu Włocławek przy Al. Kazimierza Wielkiego 18 we Włocławku ( dz. nr 1/1/ obręb Włocławek KM 100 ) NOVOL Sp. z o.o. w Komornikach, ul. Żabikowska 7/9. Szczegóły
Artykuł 10.02.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku produkcyjnego z częścią socjalno-biurową o dodatkowe obiekty wraz z instalacjami i wyposażeniem technologicznym między ulicami: Toruńską-Kolejową-Inowrocławską we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 06.02.2017 Obwieszczenie : Prezydent Miasta Włocławek podaje ponownie do publicznej wiadomości informację, że w trakcie prowadzonego postępowania w zakresie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie instalacji technologicznej i okablowania elektrycznego w istniejącej stacji paliw przy ul. Kruszyńskiej 43 we Włocławku na terenie działek o numerach ewidencyjnych:2/18 i 2/20 Km79/2 inwestor Zakład Robót Instalacyjno Budowlanych Sławomir Fiodorowicz z siedzibą przy ul. Kruszyńskiej 35 we Włocławku złożył uzupełnienie do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Szczegóły
Artykuł 11.01.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wanny cynkowniczej wraz z pomostem technologicznym na linii patentowniczo-cynkowniczej L3 w hali nr 1 na terenie działki nr 30/14 obręb Włocławek KM 113 przy ul. Polnej 30-58 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 15.12.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji Mobilnej wytworni mieszanek mineralno-asfaltowych (MMA) na działkach nr 49/6, 49/8, 49/28, 49/30 i 50/4 obręb 0007 Rózinowo zlokalizowanych we Włocławku przy ul. Toruńskiej. Szczegóły
Artykuł 13.12.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie tacy bezodpływowej wraz z dwoma zbiornikami magazynowymi o pojemności 28 m3 każdy do przechowywania żywic rozcieńczalnikowych na potrzeby produkcji wyrobów lakierowych oraz tacy wychwytowej dla autocysterny na terenie działki nr 1/1 obręb Włocławek KM 100 położonej przy Al. Kazimierza Wielkiego 18 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 10.11.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych – budowa ulicy Papieżka we Włocławku”. Szczegóły
Artykuł 24.10.2016 Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie instalacji technologicznej i okablowania elektrycznego w istniejącej stacji paliw przy ul. Kruszyńskiej 43 we Włocławku na terenie działek o numerach ewidencyjnych:2/18 i 2/20 Km79/2 Szczegóły
Artykuł 14.10.2016 Ponowne zawiadomienie – obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych – budowa ulicy Papieżka we Włocławku” Szczegóły
Artykuł 06.10.2016 Obwieszczenie o przedłużeniu udziału społeczeństwa w ocenie oddziaływania na środowisko prowadzonej w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: ” Budowa linii technologicznej do produkcji paliwa alternatywnego przy ul. Przemysłowej 6A we Włocławku”, planowanego do realizacji przez Spółkę ECO ABC Sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie przy ul. Przemysłowej 7. Szczegóły