Inwestycje celu publicznego

Typ Data Tytuł
Artykuł 20.06.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Zakrzewo o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: Budowa podziemnego rurociągu wody i solanki wraz z linią światłowodową i systemem ochrony katodowej dla potrzeb zadania inwestycyjnego nr 14624 „Projekt JURA”. Szczegóły
Artykuł 19.06.2018 Obwieszczenie o wydanym postanowieniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej ORANGE-WŁOCŁAWEK SZKLARNIE Szczegóły
Artykuł 04.06.2018 Obwieszczenie o wydanym postanowieniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej ORANGE-WŁOCŁAWEK SZKLARNIE Szczegóły
Artykuł 15.05.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie i rozbudowie budynków dydaktycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, zmianie sposobu użytkowania budynku oznaczonego jako pozostały budynek niemieszkalny na budynek szkoły wraz z rozbudową, budowie parkingu na ok. 25 miejsc postojowych, dróg wewnętrznych, drogi pożarowej, odcinka sieci kanalizacji deszczowej oraz zewnętrznej infrastruktury technicznej na terenie działek nr 65/22, 65/24 obręb Włocławek KM 31 przy ul. Energetyków 30 we Włocławku w ramach projektu „Inwestycja w infrastrukturę Wyższej Szkoły Zawodowej i działania z zakresu edukacji w celu stworzenia Centrum Nauk Technicznych i Nowoczesnych Technologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku”. Szczegóły
Artykuł 02.05.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na zmianie sposobu użytkowania części budynku magazynowego oznaczonego numerem 4 na pomieszczenia biurowe i techniczne (Centrum Zarządzania Inteligentnego Systemu Transportowego ITS) z elementami zagospodarowania terenu (agregat prądotwórczy) na terenie działek nr 3/1, 5 obręb Włocławek KM 38 przy ul. Rysiej 3 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 25.04.2018 Obwieszczenie o wydanym postanowieniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej ORANGE-WŁOCŁAWEK SZKLARNIE Szczegóły
Artykuł 20.04.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie alejek na Cmentarzu Komunalnym we Włocławku na terenie dz. nr 1/2 obręb Włocławek KM 109 położonej przy Al. Chopina 3 – 5 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 18.04.2018 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na przebudowę i rozbudowę budynków dydaktycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, zmianę sposobu użytkowania budynku oznaczonego jako pozostały budynek niemieszkalny na budynek szkoły wraz z rozbudową, budowę parkingu na ok. 25 miejsc postojowych, dróg wewnętrznych, drogi pożarowej, odcinka sieci kanalizacji deszczowej oraz zewnętrznej infrastruktury technicznej na terenie działek nr 65/22, 65/24 obręb Włocławek KM 31 przy ul. Energetyków 30 we Włocławku w ramach projektu „Inwestycja w infrastrukturę Wyższej Szkoły Zawodowej i działania z zakresu edukacji w celu stworzenia Centrum Nauk Technicznych i Nowoczesnych Technologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku”. Szczegóły
Artykuł 09.04.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej n/c dn160x14.6PE na terenie działek nr 62/6, 62/7 obręb Włocławek KM 112/1 przy ul. Żytniej we Włocławku. Z treścią niniejszej decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Włocławek przy placu Zielony Rynek 11/13, pokój nr 405, IV piętro. Szczegóły
Artykuł 04.04.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej WLOCLAWEK WRC / 47191 wraz z przyłączem elektroenergetycznym – stalowej wieży kratowej o wysokości całkowitej do 52 m z 6 antenami sektorowymi, 1 anteną radioliniową, szafami telekomunikacyjnymi oraz fundamentami dla wieży i szaf telekomunikacyjnych na terenie działki nr 173/9 obręb Krzywa Góra przy ul. Toruńskiej 169a we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 03.04.2018 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej ORANGE-WŁOCŁAWEK SZKLARNIE: wieży kratownicowej o wysokości całkowitej do 50 m n.p.t. z 6 antenami sektorowymi i 1 anteną radioliniową, ramy pod szafy teletechniczne, szaf teletechnicznych oraz elementów infrastruktury stacji bazowej jak np.: moduły, komponenty toru antenowego, drogi kablowe i światłowodowe, przyłącze elektryczne wraz z szafkami elektrycznymi na terenie działki nr 31 obręb Włocławek KM 26 położonej przy ul. Korabnickiej 2 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 26.03.2018 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zmianę sposobu użytkowania części budynku magazynowego oznaczonego numerem 4 na pomieszczenia biurowe i techniczne (Centrum Zarządzania Inteligentnego Systemu Transportowego ITS) z elementami zagospodarowania terenu (agregat prądotwórczy) na terenie działek nr 3/1, 5 obręb Włocławek KM 38 przy ul. Rysiej 3 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 16.03.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 mm wraz z przyłączami gazowymi do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na terenie działek nr 21/3, 21/4, 20, 14, 10/3, 8 obręb Włocławek KM 27, nr 29, 28, 33/2, 32, 25/2, 25/10 obręb Włocławek KM 26 przy ul. Toruńskiej, Korabnickiej i Flisackiej we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 14.03.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej n/c dn 110 mm wraz z przyłączem gazowym do dz. nr 16 KM 72/2 (do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej) na terenie dz. nr 103/8, 43/2, 46, 16 obręb Włocławek KM 72/2 położonych przy ul. Kochanowskiego i ul. Konopnickiej we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 06.03.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn 90 PE wraz z przyłączami gazowymi dn 32 PE na terenie działek nr 76, 77, 102, 103, 71/110, 71/111, 106/11, 72, 68/2, 64, 63/1, 61, 60, 57, 56, 52, 50, 47, 44, 43/1, 35/2, 32/4, 31, 28/2, 28/1, 27, 24, 32/3, 35/1, 36, 67 obręb Włocławek KM 7/2, dz. nr 18, 16/3, 19, 24/3 obręb Włocławek KM 8/1 przy ul. Willowej. Szczegóły