Inwestycje celu publicznego

Typ Data Tytuł
Artykuł 12.06.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem cieplnym do budynku mieszkalnego na terenie działek nr 10, 117 obręb Włocławek KM 55 przy ul. Długiej 59 i ul. Gniazdowskiego we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 07.06.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej z rur polietylenowych oraz umartwieniu stalowej sieci gazowej na terenie działek nr 8, 45/4, 45/3, 45/2, 50/3, 76, 45/1, 46, 50/1 i 5 obręb Włocławek KM 30 przy ul. Hożej, Promiennej we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 30.05.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie i budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami cieplnymi do projektowanych budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej na terenie dz. nr 249/18, 249/46, 441 obręb Michelin KM 01 położonych przy ul. Fredry i Ziębiej we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 25.05.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci gazowej z rur polietylenowych oraz umartwienie stalowej sieci gazowej na terenie działek nr 42/1, 36/22, 36/23 obręb Włocławek KM 29 i nr 64/4, 64/18, 65/17, 8/4, 65/25, 63/4, 63/10, 63/12 obręb Włocławek KM 31 przy ul. Hutniczej, Toruńskiej, Energetyków i Mechaników we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 16.05.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem cieplnym do budynku handlowo-usługowego na terenie działek nr 25/11, 25/10, 25/12, 65/2, 25/7, 21, 26 obręb Włocławek KM 105 przy ul. Żytniej 74 – 74B we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 26.04.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na przebudowę i budowę osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami cieplnymi do projektowanych budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej na terenie dz. nr 249/18, 249/46, 441 obręb Michelin KM 01 położonych przy ul. Fredry i Ziębiej we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 19.04.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie energetycznej linii kablowej średniego napięcia SN – 15 kV oraz demontażu energetycznej linii napowietrznej średniego napięcia SN – 15 kV na terenie dz. nr 422, 404, 417, 419, 284/3, 420 obręb Michelin KM 01 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 13.04.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci gazowej z rur polietylenowych oraz umartwienie stalowej sieci gazowej na terenie działek nr 8, 45/4, 45/3, 45/2, 50/3, 76, 45/1, 46, 50/1 i 5 obręb Włocławek KM 30 przy ul. Hożej, Promiennej we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 11.04.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków na terenie działek nr 4/9, 4/11, 4/12 obręb Włocławek KM 37, dz. nr 6/5, 11 obręb Włocławek KM 38 przy ul. Wysokiej we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 07.04.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych oraz budynków użyteczności publicznej na terenie działek nr 98/1, 99/1, 116/145, 116/146 obręb Włocławek KM 32 i nr 13/13, 13/22, 13/23, 14/3 obręb Włocławek KM 33 przy ul. Budowlanych, Hutniczej i Chemików we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 04.04.2017 Obwieszczenie o zmianie zakresu inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem cieplnym do budynku handlowo-usługowego na terenie działek nr 25/11, 25/10, 25/12, 65/2, 25/7, 21, 26 obręb Włocławek KM 105, dz. nr 1/1 obręb Włocławek KM 111/1 przy ul. Żytniej 74 – 74B we Włocławku” Szczegóły
Artykuł 24.03.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 WLO0018A – wieży wolnostojącej o wysokości całkowitej konstrukcji do 50 m n.p.t. z antenami nadawczymi i radioliniamii oraz szafami systemowymi z urządzeniami sterującymi u podstawy wieży na terenie działki nr 140/2 obręb Krzywa Góra przy ul. Toruńskiej 196 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 14.03.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem cieplnym do budynku handlowo-usługowego na terenie działek nr 25/11, 25/10, 25/12, 65/2, 25/7, 21, 26 obręb Włocławek KM 105, dz. nr 1/1 obręb Włocławek KM 111/1 przy ul. Żytniej 74 – 74B we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 14.03.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie dwóch boisk wielofunkcyjnych, bieżni, skoczni w dal, rzutni do pchnięcia kulą, siłowni zewnętrznej wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi (odwodnienie terenu, oświetlenie i monitoring, utwardzenie terenu i ogrodzenie terenu oraz budowa przejazdu), a także przebudowie trybun w ramach zadania inwestycyjnego: p.n.: „Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 23 i Gimnazjum Nr 4″ na terenie nieruchomości położonej we Włocławku przy ulicy Wyspiańskiego 1 – 3 i Kapitulnej 93 a, działki nr 6/5, 40/2, 41/12, 3/8 i 4/9 obręb Włocławek KM 68 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 24.02.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie budynku Zespołu Szkół Elektrycznych o schody ewakuacyjne zewnętrzne na terenie działki nr 65/23 obręb Włocławek KM 31. Szczegóły