Inwestycje celu publicznego

Typ Data Tytuł
Artykuł 14.12.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii kablowych niskiego napięcia 0,4 kV oraz budowę kablowej rozdzielnicy szafowej naziemnej na terenie dz. nr 6/3, 6/1 obręb Włocławek KM 22 położonych we Włocławku oraz na terenie dz. nr 31/3, 62/1, 62/14 obręb Zarzeczewo położonych w Gminie Fabianki. Szczegóły
Artykuł 13.12.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę odcinka sieci wodociągowej w ul. Bobrownickiej wraz z przyłączami do granicy posesji na terenie działek nr 29/1, 25/5, 26, 28 obręb Włocławek KM 7/1 oraz dz. nr 20 obręb Włocławek KM 8/1. Szczegóły
Artykuł 28.11.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku hotelowego na Zakład Opiekuńczo – Leczniczy wraz z rozbudową polegającą na dobudowie ciągu komunikacji pionowej obejmującego dwie windy i klatkę schodową oraz wykonanie zadaszonego podjazdu dla karetek na terenie działki nr 2/30 obręb Włocławek KM 124/1 położonej przy ul. Wienieckiej 49a we Włocławku w ramach zadania inwestycyjnego p.n. „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku – poprzez utworzenie Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego”. Szczegóły
Artykuł 27.11.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej do budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie działek nr 438/1, 438/51, 24/6, 24/16, 409, 438/27, 337, 248/10 obręb Michelin KM 01, nr 10/2, 11/2, 11/1, 1/8, 1/1 obręb Włocławek KM 74/1, nr 10/2, 10/7, 10/57, 11/2, 19/5, 11/4, 11/13 obręb Włocławek KM 74/2 przy ul. Kruszyńskiej i ul. Falbanka we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 24.11.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę oświetlenia ulicznego kablowego w ulicy Sasankowej na terenie działek nr 43 i 22/6 obręb Włocławek KM 6 położonych we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 22.11.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę oświetlenia ulicznego kablowego na terenie dz. nr 38, 39, 40 obręb Włocławek KM 8/2 przy ul. Mostowej i Cysterskiej we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 22.11.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rozbudowę budynku Zespołu Szkół Nr 8 o salę gimnastyczną z zapleczem wraz z łącznikiem łączącym salę z budynkiem szkoły, infrastrukturą techniczną oraz budową około 20 miejsc postojowych na terenie działek nr 72, 71/152 obręb Włocławek KM 7/2 położonych przy ul. Willowej 8 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 21.11.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę oświetlenia ulicznego kablowego na terenie działek nr 99/5, 126/5 obręb Krzywa Góra, dz. nr 31/18, 29/2 obręb Korabniki położonych przy ul. Pochyłej i ul. Żyznej we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 10.11.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci kanalizacyjnej DN 200 w ulicy Kochanowskiego (od ulicy Konopnickiej), długości ok. 100 mb na terenie działek nr 43/2, 45, 46, 47 obręb Włocławek KM 72/2 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 10.11.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci kanalizacyjnej w ulicy Kolskiej we Włocławku (od nr 9 do ulicy Planty) DN 400 (długość ok. 190 m) na terenie działek nr 36/2, 38/11, 39/1, 121, 37/1 i 37/22 obręb Włocławek KM 55. Szczegóły
Artykuł 23.10.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę odcinka sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z pomopownią w ul. Lisek na odcinku od ul. Wysokiej do ul. Obwodowej i ul. Rolnej oraz budowę odcinka sieci wodociągowej w ul. Lisek na odcinku od ul. Obwodowej do posesji przy ul. Lisek 27 na terenie dz. nr 14/5 obręb Włocławek KM 38, dz. nr 4/5, 5/1, 10/12, 10/9, 10/10, 11/3, 11/4, 12, 13, 14/3, 14/5 obręb Włocławek KM 39, dz. nr 1/24, 21/1, 21/2 obręb Włocławek KM 40, dz. nr 6/3, 13/2, 14/1, 14/3, 14/2, 8/1 obręb Włocławek KM 60 i dz. nr 20 obręb Włocławek KM 62 przy ul. Lisek, Obwodowej, Wysokiej, Rolnej we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 20.10.2017 Obwieszczenie o wydanym postanowieniu o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej ORANGE-WŁOCŁAWEK SZKLARNIE Szczegóły
Artykuł 17.10.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zmianę sposobu użytkowania budynku hotelowego na Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Szczegóły
Artykuł 17.10.2017 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia dn63 PE wraz z przyłączami gazowymi dn32 PE do budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej na terenie działek nr 77, 106/11, 71/104, 71/105, 71/108, 102, 100, 98, 97/9, 97/10, 106/8, 71/97, 71/90, 71/63, 71/62, 71/91, 86/5, 87, 86/6, 42/2, 41/1, 43/2, 40/1, 84, 85, 107, 71/42, 71/30, 71/29, 80, 71/23, 71/134, 71/133, 106/3, 71/154, 106/4, 71/155, 71/15, 71/35, 76, 74, 22/1, 23/2, 6, 4, 3, 2, 105, 101, 71/98, 71/99, 71/66, 97/1, 91, 92/3, 78, 71/55, 82, 81, 71/32, 71/135, 71/27, 71/24, 71/19, 71/18 obręb Włocławek KM 7/2, nr 1/5, 1/6, 58, 66 obręb Włocławek KM 1, nr 26 obręb Włocławek KM 7/1 przy ul. Kwiatowej, Jałowcowej, Krokusowej, Bławatkowej, Stokrotkowej, Zawilcowej, Jemiołowej, Jaśminowej, Tarninowej i Wrzosowej we Włocławku, zawiadamiam, że w dniu 16 października 2017 roku pełnomocnik Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy Pan Piotr Brzeziński rozszerzył teren inwestycji o działkę nr 71/109 obręb Włocławek KM 7/2 położoną przy ul. Bławatkowej 1 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 12.10.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia dn 90 PE wraz z przyłączami gazowymi dn 32 PE na terenie działek nr 76, 77, 102, 103, 71/110, 71/111, 106/11, 72, 68/2, 64, 63/1, 61, 60, 57, 56, 52, 50, 47, 44, 43/1, 35/2, 32/4, 31, 28/2, 28/1, 27, 24, 32/3, 35/1, 36, 67 obręb Włocławek KM 7/2, dz. nr 18, 16/3, 19, 16/11, 24/3 obręb Włocławek KM 8/1 przy ul. Willowej we Włocławku. Szczegóły