Inwestycje celu publicznego

Typ Data Tytuł
Artykuł 25.09.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie małogabarytowej stacji transformatorowej SN/nN wraz z przedłużeniem istniejących kabli elektroenergetycznych do stacji na terenie dz. nr 21/8 obręb Włocławek KM 27 położonej przy ul. Toruńskiej we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 24.09.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie Domu Pomocy Społecznej we Włocławku wraz z infrastrukturą techniczną (w tym około 17 miejsc postojowych i retencyjne zbiorniki szczelne) na terenie działki nr 6/3 obręb Włocławek KM 22 przy ulicy Dobrzyńskiej 102 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 23.09.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn63PE na terenie dz. nr 106/11, 74, 76, 77 obręb Włocławek KM 7/2 dz. nr 58, 66 obręb Włocławek KM 1, dz. nr 26 obręb Włocławek KM 7/1 położonych przy ul. Kwiatowej, Krokusowej, Jałowcowej, Grodzkiej Szczegóły
Artykuł 22.09.2020 Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn63PE wraz z przyłączami gazowymi dn32PE na terenie dz. nr 106/11, 86/3, 86/4, 86/6 obręb Włocławek KM 7/2 przy ul. Kwiatowej, Jaśminowej, Willowej we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 22.09.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci energetycznej niskiego napięcia nN-0,4kV na terenie działek nr 19/13 i 96/1 obręb Włocławek KM 90 przy ulicy Płockiej 45 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 18.09.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej śr/c PE dn 63 na terenie dz. nr 24/12, 24/33, 24/41 obręb Włocławek KM 121 położonych przy ul. Nad Strugą we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 17.09.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej n/c PE dn 90 na terenie działek nr 72, 10/5 obręb Włocławek KM 3 przy ul. Świerkowej i ul. Grodzkiej we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 08.09.2020 Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Lipnowskiej na terenie działek nr 1/1 obręb Włocławek KM 9/2, dz. nr 27/1, 27/3 obręb Włocławek KM 11 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 07.09.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Korabnickiej na terenie działek nr 28 obręb Włocławek KM 26, dz. nr 4/1 obręb Włocławek KM 27 we Włocławku Szczegóły
Artykuł 01.09.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci energetycznej niskiego napięcia 0,4 kV na terenie działek nr 19/13 i 96/1 obręb Włocławek KM 90 przy ulicy Płockiej 45 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 28.08.2020 Obwieszczenie o wydanym postanowieniu dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie boiska wielofunkcyjnego wraz z elementami małej architektury i infrastrukturą sportową oraz oświetlenie i monitoring na terenie działki nr 116/4 obręb Włocławek KM 32 przy ulicy Uroczej 3 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 27.08.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Al. Jana Pawła II na odcinku od nr 89 do nr 93 z wpięciem w istniejący kolektor w Al. Jana Pawła II na terenie działki nr 122 obręb Michelin KM 04 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 25.08.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę odcinka sieci wodociągowej na terenie dz. nr 16/3, 16/12, 19 obręb Włocławek KM 8/1, dz. nr 2/3 obręb Włocławek KM 9/1 przy ul. Grodzkiej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 14.08.2020 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o powołaniu biegłego w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej nr BT 41910 „Włocławek Zazamcze 2” Szczegóły
Artykuł 13.08.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia dn63PE wraz z przyłączami gazowymi dn32PE na terenie dz. nr 106/11, 86/3, 86/4, 86/6 obręb Włocławek KM 7/2 przy ul. Kwiatowej, Jaśminowej, Willowej we Włocławku Szczegóły