Inwestycje celu publicznego

Typ Data Tytuł
Artykuł 06.07.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie konstrukcji zabezpieczenia skarpy i istniejącej infrastruktury technicznej w ramach przebudowy ulicy Suszyckiej na odcinku od ul. Podmokłej do ul. Górzystej w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa dróg gminnych” przy ul. Suszyckiej na terenie działek nr 121/1, 23/1, 25/3, 25/5, 26/1 obręb Włocławek KM 11 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 26.06.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej nr BT 41910 „Włocławek Zazamcze 2” Szczegóły
Artykuł 04.06.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 90 na terenie dz. nr 55/3 obręb Włocławek KM 1, dz. nr 41 obręb Włocławek KM 9/2, dz. nr 11/3 obręb Włocławek KM 10 przy ul. Lipnowskiej we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 03.06.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie energetycznej linii kablowej średniego napięcia SN-15 kV, stacji transformatorowej 15/0,4 kV „GRODZKA 2”, energetycznej linii kablowej niskiego napięcia nN-0,4 kV, przyłącza energetycznego nN, przebudowie istniejącego słupa linii napowietrznej SN-15 kV oraz przebudowie istniejącego słupa linii napowietrznej nN-0,4 kV (wykonanie podziału sieci na wymienionym słupie) na terenie działek nr 13/1, 7/7, 4/4, 4/5, 4/6, 14 obręb Włocławek KM 2 w ulicy Bobrownickiej, Grodzkiej, Wiosennej i Gościnnej we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 15.04.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej n/c na terenie dz. nr 57/3 obręb Włocławek KM 58, dz. nr 76 obręb Włocławek KM 59 przy ul. Borowskiej we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 30.03.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej na terenie działki nr 132 obręb Włocławek KM 55 przy ulicy Wiejskiej we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 20.03.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej niskiego napięcia na terenie działek nr 6/6 obręb Michelin KM 10 i nr 151 obręb Michelin KM 11 przy ulicy Botanicznej we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 13.03.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie konstrukcji zabezpieczenia skarpy i istniejącej infrastruktury technicznej w ramach przebudowy ulicy Suszyckiej na odcinku od ul. Podmokłej do ul. Górzystej w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa dróg gminnych” przy ul. Suszyckiej na terenie działek nr 121/1, 23/1, 25/3, 25/5, 26/1 obręb Włocławek KM 11 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 12.03.2020 Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie boiska wielofunkcyjnego wraz z elementami małej architektury i infrastrukturą, w tym oświetlenie i monitoring na terenie działki nr 116/4 obręb Włocławek KM 32 przy ulicy Uroczej 3 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 25.02.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postanowienia w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci średniego ciśnienia PE dn 90 na terenie dz. nr 55/3 obręb Włocławek KM 1, dz. nr 41 obręb Włocławek KM 9/2, dz. nr 11/3 obręb Włocławek KM 10 przy ul. Lipnowskiej we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 17.02.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej na terenie działki nr 132 obręb Włocławek KM 55 przy ulicy Wiejskiej we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 17.02.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę energetycznej linii kablowej średniego napięcia SN-15 kV, stacji transformatorowej 15/0,4 kV „GRODZKA 2”, Szczegóły
Artykuł 13.02.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu w całości postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej nr BT 4190 „Włocławek Zazamcze 2” Szczegóły
Artykuł 11.02.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej niskiego napięcia na terenie działek nr 6/6 obręb Michelin KM 10 i nr 151 obręb Michelin KM 11 przy ulicy Botanicznej we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 10.01.2020 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o powołaniu biegłego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej nr BT 4190 „Włocławek Zazamcze 2” Szczegóły