Inwestycje celu publicznego

Typ Data Tytuł
Artykuł 29.08.2019 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie dz. nr 22/16, 23/8 obręb Włocławek KM 73, dz. nr 18/10, 18/12 obręb Włocławek KM 74/2, dz. nr 72 obręb Włocławek KM 76 oraz dz. nr 37 obręb Włocławek KM 75 przy ul. Kaliskiej we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 21.08.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowie oświetlenia terenu oraz ciągów pieszych przy ul. Mostowej 7/9 we Włocławku Szczegóły
Artykuł 20.08.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę budynku stacji uzdatniania wody „Zawiśle” w ramach zadania: Modernizacja Ujęcia i Stacji Uzdatniania Wody „Zawiśle” we Włocławku Szczegóły
Artykuł 14.08.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci gazowej śr/c PE dn 63 w ulicy Rybnickiej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 08.08.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę gazociągów n/c w ulicach Wiosennej, Liliowej, Gościnnej i Grodzkiej na terenie działek nr 14, 11/6, 7/7, 4/5, 4/10, 3/4, 12/1 obręb Włocławek KM 2 we Włocławku oraz na terenie dz. nr 114, 66, 21/64, 21/65, 141, 21/23, 21/25 obręb 0006 Lęg Witoszyn Szczegóły
Artykuł 30.07.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie, rozbudowie, przebudowie i nadbudowie budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku wraz z zagospodarowaniem terenu obejmującym drogowy układ komunikacyjny, parkingi oraz niezbędną infrastrukturę techniczną, w tym części budynków w ramach zadania „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych Szczegóły
Artykuł 24.07.2019 Obwieszczenie Burmistrza Brześcia Kujawskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ewid. 285, 277, 282, 320, 318, 242, 240/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Wieniec Zalesię, gin. Brześć Kujawski oraz na działkach nr ewid, 10/3, 11/39, 12, 11/14, 11/34, 11/37 położonych w obrębie ewidencyjnym Włocławek KM 33, nr ewid. 3/10, 4, 3/238, 225/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Włocławek KM 28 i nr ewid. 4/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Włocławek KM124/1, gm. Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 22.07.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie kontenerowej stacji transformatorowej S.T. Wiejska 1, linii kablowych sn – 15kV i nn – 0,4 KV oraz przebudowie linii napowietrznej nn – 0,4 kV dla zasilania pętli autobusowej i budynku socjalnego na terenie działek nr 439, 352 obręb Michelin KM 01, nr 3 obręb Włocławek KM 71, nr 6 i 1/143 obręb Włocławek KM 72/1 położonych przy ulicy Wiejskiej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 04.07.2019 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę gazociągów n/c w ulicach Wiosennej, Liliowej, Gościnnej i Grodzkiej na terenie działek nr 14, 11/6, 7/7, 4/5, 4/10, 3/4, 12/1 obręb Włocławek KM 2 we Włocławku oraz na terenie dz. nr 140, 114, 66, 21/64, 21/65, 141, 21/23, 21/25 obręb 0006 Lęg Witoszyn Szczegóły
Artykuł 02.07.2019 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej śr/c PE dn 63 w ulicy Rybnickiej we Włocławku na terenie działki nr 24/64 obręb Włocławek KM 121. Szczegóły
Artykuł 25.06.2019 Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 na terenie działek nr 41/4, 41/3, 5/1 obręb Włocławek KM 8/2 przy ul. Zarzeczewskiej we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 24.06.2019 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę oświetlenia terenu oraz ciągów pieszych na działce nr 2 obręb Włocławek KM 8/2 przy ul. Mostowej 7/9 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 18.06.2019 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kontenerowej stacji transformatorowej S.T. Wiejska 1, linii kablowych sn – 15kV i nn – 0,4 KV oraz przebudowie linii napowietrznej nn – 0,4 kV dla zasilania pętli autobusowej i budynku socjalnego na terenie działek nr 439, 352 obręb Michelin KM 01, nr 3 obręb Włocławek KM 71, nr 6 i 1/143 obręb Włocławek KM 72/1 położonych przy ulicy Wiejskiej we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 30.05.2019 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę, rozbudowę, przebudowę i nadbudowę budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku Szczegóły
Artykuł 28.05.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego inwestycyjnego polegającego na budowie infrastruktury telekomunikacyjnej sieci ORANGE Polska SA tj. budowie stacji bazowej telefonii komórkowej w skład której wchodzą: stalowa wieża kratownicowa osadzona na fundamencie o wysokości: od ok. 40,48 m (bez odgromnika) do ok. 45,5 m (z odgromnikiem) Szczegóły