Inwestycje celu publicznego

Typ Data Tytuł
Artykuł 24.05.2019 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę budynku stacji uzdatniania wody „Zawiśle”, w ramach zadania: Modernizacja Ujęcia i Stacji Uzdatniania Wody „Zawiśle” we Włocławku Szczegóły
Artykuł 16.05.2019 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 na terenie działek nr 41/4, 41/3, 5/1 obręb Włocławek KM 8/2 przy ul. Zarzeczewskiej we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 15.05.2019 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 na terenie działki nr 27/10 obręb Włocławek KM 26 przy ul. Rózinowskiej we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 19.04.2019 Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: Budowa podziemnego rurociągu wody i solanki wraz z linią światłowodową i systemem ochrony katodowej dla potrzeb zadania inwestycyjnego nr 14624 „Projekt JURA”, na działkach nr: Gmina Lubień Kujawski Szczegóły
Artykuł 18.04.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej nr BT 41910 „Włocławek Zazamcze 2” Szczegóły
Artykuł 22.03.2019 Obwieszczenie o wydanym postanowieniu o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągu niskiego ciśnienia dn 125 PE z przyłączem gazowym n/c dn 63 PE do budynku mieszkalnego zlokalizowanego we Włocławku przy ulicy Witoszyńskiej 10, na terenie działek nr 17/5 i 26 obręb Włocławek KM 4. Szczegóły
Artykuł 22.03.2019 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę infrastruktury telekomunikacyjnej sieci ORANGE Polska SA tj. budowę stacji bazowej telefonii komórkowej w skład której wchodzą: stalowa wieża kratownicowa osadzona na fundamencie o wysokości: od ok. 40,48 m (bez odgromnika) do ok. 45,5 m (z odgromnikiem), wraz z systemem antenowym tj.: 6 anten sektorowych pracujących w pasmach 900/2600 i 800/1800/2100 i 1 anteną radioliniową, urządzenia zasilające, sterujące i nadawczo-odbiorcze posadowione na prefabrykowanej płycie żelbetowej u podstawy wieży, moduły radiowe, systemowe, zasilające, okablowanie prowadzone pionowo i poziomo drogami kablowymi (drabinki, korytka kablowe), linia zasilająca, elementy torów antenowych oraz 3 szafy telekomunikacyjne na terenie działki nr 31 obręb Włocławek KM 26 Szczegóły
Artykuł 08.03.2019 Obwieszczenie o wydanym postanowieniu z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w decyzji Nr 12/2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r. znak: UA.WZ.6733.1.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej WŁOCŁAWEK WRC / 47191 wraz z przyłączem elektro¬energetycznym – stalowej wieży kratowej o wysokości całkowitej do 52 m z 6 antenami sektorowymi, 1 anteną radioliniową, szafami telekomunikacyjnymi oraz fundamentami dla wieży i szaf telekomunikacyjnych na terenie działki nr 173/9 obręb Krzywa Góra przy ul. Toruńskiej 169a we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 07.03.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowie sieci gazowej ś/c (do 0,5 MPa) przy ulicy Polnej, Żytniej i 14 Pułku Piechoty na terenie działek nr 174 obręb Włocławek KM 106, nr 18, 19, 11/1, 12, 66/3, 2/2, 20/3, 13, 4/21, 4/29, 6, 17/1, 17/2, 16/1, 16/2, 15, 14, 27/2, 27/1, 28/1, 65/1, 28/2, 26, 28/3, 28/4, 28/5, 28/7, 31, 29, 32/3 obręb Włocławek KM 105, nr 30/9, 32, 27 obręb Włocławek KM 113, nr 16/2 obręb Włocławek KM 86, nr 35 obręb Włocławek KM 111/1. Szczegóły
Artykuł 28.02.2019 Obwieszczenie o wydanym postanowieniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę infrastruktury telekomunikacyjnej sieci ORANGE Polska SA tj. Szczegóły
Artykuł 07.02.2019 Zawiadomienie Burmistrz Brześcia Kujawskiego o zakończeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie energetycznej linii kablowej średniego napięcia SN-15kV relacji Włocławek – Machnacz oraz wyposażenie pola w rozdzielni SN-15kV GPZ „Włocławek Zachód” Szczegóły
Artykuł 07.02.2019 Obwieszczenie Burmistrza Brześcia Kujawskiego o zakończeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie energetycznej linii kablowej średniego napięcia SN-15kV relacji Włocławek -Machnacz oraz wyposażenie pola w rozdzielni SN-15kV GPZ „Włocławek Zachód” Szczegóły
Artykuł 05.02.2019 Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie infrastruktury telekomunikacyjnej sieci ORANGE Polska SA tj. budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Szczegóły
Artykuł 30.01.2019 Obwieszczenie o wydanym postanowieniu z dnia 30 stycznia 2019 r. Prezydent Miasta Włocławek zawiesił postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągów n/c w ulicach Wiosennej, Liliowej, Gościnnej i Grodzkiej na terenie działek nr 14, 11/6, 7/7, 4/5, 4/10, 3/4, 12/1 obręb Włocławek KM 2 we Włocławku oraz na terenie dz. nr 140, 114, 66, 21/64, 21/65, 141, 21/23, 21/25 obręb 0006 Lęg Witoszyn. Szczegóły
Artykuł 28.01.2019 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej ś/c (do 0,5 MPa) przy ulicy Polnej, Żytniej i 14 Pułku Piechoty Szczegóły