Inwestycje celu publicznego

Typ Data Tytuł
Artykuł 26.03.2018 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zmianę sposobu użytkowania części budynku magazynowego oznaczonego numerem 4 na pomieszczenia biurowe i techniczne (Centrum Zarządzania Inteligentnego Systemu Transportowego ITS) z elementami zagospodarowania terenu (agregat prądotwórczy) na terenie działek nr 3/1, 5 obręb Włocławek KM 38 przy ul. Rysiej 3 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 16.03.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 mm wraz z przyłączami gazowymi do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na terenie działek nr 21/3, 21/4, 20, 14, 10/3, 8 obręb Włocławek KM 27, nr 29, 28, 33/2, 32, 25/2, 25/10 obręb Włocławek KM 26 przy ul. Toruńskiej, Korabnickiej i Flisackiej we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 14.03.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej n/c dn 110 mm wraz z przyłączem gazowym do dz. nr 16 KM 72/2 (do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej) na terenie dz. nr 103/8, 43/2, 46, 16 obręb Włocławek KM 72/2 położonych przy ul. Kochanowskiego i ul. Konopnickiej we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 06.03.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn 90 PE wraz z przyłączami gazowymi dn 32 PE na terenie działek nr 76, 77, 102, 103, 71/110, 71/111, 106/11, 72, 68/2, 64, 63/1, 61, 60, 57, 56, 52, 50, 47, 44, 43/1, 35/2, 32/4, 31, 28/2, 28/1, 27, 24, 32/3, 35/1, 36, 67 obręb Włocławek KM 7/2, dz. nr 18, 16/3, 19, 24/3 obręb Włocławek KM 8/1 przy ul. Willowej. Szczegóły
Artykuł 06.03.2018 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę alejek na Cmentarzu Komunalnym we Włocławku na terenie dz. nr 1/2 obręb Włocławek KM 109 położonej przy Al. Chopina 3 – 5 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 05.03.2018 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci gazowej n/c dn160x14.6PE na terenie działek nr 62/6, 62/7 obręb Włocławek KM 112/1 przy ul. Żytniej we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 01.03.2018 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej WLOCLAWEK WRC / 47191 wraz z przyłączem elektroenergetycznym – stalowej wieży kratowej o wysokości całkowitej do 52 m z 6 antenami sektorowymi, 1 anteną radioliniową, szafami telekomunikacyjnymi oraz fundamentami dla wieży i szaf telekomunikacyjnych na terenie działki nr 173/9 obręb Krzywa Góra przy ul. Toruńskiej 169a we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 27.02.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej w ul. Bobrownickiej wraz z przyłączami do granicy posesji na terenie działek nr 29/1, 25/5, 26, 28 obręb Włocławek KM 7/1 oraz dz. nr 20 obręb Włocławek KM 8/1. Szczegóły
Artykuł 16.02.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowych niskiego napięcia 0,4 kV oraz budowie kablowej rozdzielnicy szafowej naziemnej na terenie dz. nr 6/3, 6/1 obręb Włocławek KM 22 położonych we Włocławku oraz na terenie dz. nr 31/3, 62/1, 62/14 obręb Zarzeczewo położonych w Gminie Fabianki. Szczegóły
Artykuł 16.02.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie pętli autobusowej z niezbędną infrastrukturą techniczną, wiatą przystankową, budynkiem socjalnym oraz przebudową układu komunikacyjnego na terenie działek nr 439, 352, 339, 345 obręb Michelin KM 01, nr 3 obręb Włocławek KM 71, nr 6 obręb Włocławek KM 72/1 położonych przy ul. Wiejskiej we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 13.02.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn63 PE wraz z przyłączami gazowymi dn32 PE do budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej na terenie działek nr 77, 106/11, 71/104, 71/105, 71/108, 102, 100, 98, 97/9, 97/10, 106/8, 71/97, 71/90, 71/63, 71/62, 71/91, 86/5, 87, 86/6, 42/2, 41/1, 43/2, 40/1, 84, 85, 107, 71/42, 71/30, 71/29, 80, 71/23, 71/134, 71/133, 106/3, 71/154, 106/4, 71/155, 71/15, 71/35, 76, 74, 22/1, 23/2, 6, 4, 3, 2, 105, 101, 71/98, 71/99, 71/66, 97/1, 91, 92/3, 78, 71/55, 82, 81, 71/32, 71/135, 71/27, 71/24, 71/19, 71/18, 71/109 obręb Włocławek KM 7/2, nr 1/5, 1/6, 58, 66 obręb Włocławek KM 1, nr 26 obręb Włocławek KM 7/1 przy ul. Kwiatowej, Jałowcowej, Krokusowej, Bławatkowej, Stokrotkowej, Zawilcowej, Jemiołowej, Jaśminowej, Tarninowej i Wrzosowej we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 06.02.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej ORANGE-WŁOCŁAWEK SZKLARNIE: wieży kratownicowej o wysokości całkowitej do 50 m n.p.t. wraz z systemem antenowym oraz urządzeń zasilająco-sterujących na terenie działki nr 31 obręb Włocławek KM 26 położonej przy ul. Korabnickiej 2 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 06.02.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie oświetlenia ulicznego kablowego na terenie działek nr 99/5, 126/5 obręb Krzywa Góra, dz. nr 31/18, 29/2 obręb Korabniki położonych przy ul. Pochyłej i ul. Żyznej we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 02.02.2018 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci gazowej n/c dn 110 mm wraz z przyłączem gazowym do dz. nr 16 KM 72/2 (do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej) na terenie dz. nr 103/8, 43/2, 46, 16 obręb Włocławek KM 72/2 położonych przy ul. Kochanowskiego i ul. Konopnickiej we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 01.02.2018 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 mm wraz z przyłączami gazowymi do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na terenie działek nr 21/3, 21/4, 20, 14, 10/3, 8 obręb Włocławek KM 27, nr 29, 28, 33/2, 32, 25/2, 25/10 obręb Włocławek KM 26 przy ul. Toruńskiej, Korabnickiej i Flisackiej we Włocławku. Szczegóły