Inwestycje celu publicznego

Typ Data Tytuł
Artykuł 17.01.2018 Obwieszczenia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie oświetlenia ulicznego kablowego w ulicy Sasankowej na terenie działek nr 43 i 22/6 obręb Włocławek KM 6 położonych we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 12.01.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie budynku Zespołu Szkół Nr 8 o salę gimnastyczną na terenie działek nr 72, 71/152 obręb Włocławek KM 7/2 położonych przy ul. Willowej 8 we Włocławku Szczegóły
Artykuł 04.01.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie oświetlenia ulicznego kablowego na terenie dz. nr 38, 39, 40 obręb Włocławek KM 8/2 przy ul. Mostowej i Cysterskiej we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 03.01.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn 180 PE wraz z przyłączami gazowymi dn 32 PE na terenie działek nr 7, 41 obręb Włocławek KM 9/2, nr 57/18, 57/17, 57/16, 57/23, 57/22, 57/11, 58/2, 57/15, 66/4, 57/4, 57/3 obręb Włocławek KM 9/1, nr 55/3, 55/2 obręb Włocławek KM 1, nr 11/3 obręb Włocławek KM 10 przy ul. Obrońców Wisły 1920 roku Włocławku. Szczegóły
Artykuł 20.10.2017 Obwieszczenie o wydanym postanowieniu o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej ORANGE-WŁOCŁAWEK SZKLARNIE Szczegóły
Artykuł 06.10.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej ORANGE-WŁOCŁAWEK SZKLARNIE: wieży kratownicowej o wysokości całkowitej do 50 m n.p.t. wraz z systemem antenowym oraz urządzeń zasilająco-sterujących na terenie działki nr 31 obręb Włocławek KM 26 położonej przy ul. Korabnickiej 2 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 19.09.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Nr 32358 WŁOCŁAWEK TORUŃSKA wraz z przyłączem elektroenergetycznym – stalowej wieży kratownicowej o wysokości całkowitej do 60 m n.p.t. z 6 antenami sektorowymi, 1 anteną radiolinii oraz szafami teletechnicznymi u podstawy wieży na terenie działek nr 15/2, 8/5, 8/7, 14 obręb Włocławek KM 24 przy ul. Toruńskiej 156 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 03.08.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej Nr 32358 Szczegóły