Obwieszczenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 06.08.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Włocławek o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Brzezinowej na odcinku od ulicy Mielęcińskiej do ulicy Letniej we Włocławku, na terenie dz. nr 15*, 16/1, 16/2, 17, 32, 43 obręb Michelin KM 15 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 31.07.2020 W dniu 1 sierpnia 2020 r. o godz. 16.00 przy Pomniku Żołnierzy Armii Krajowej we Włocławku rozpoczną się uroczystości związane z rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego. Szczegóły
Artykuł 30.07.2020 Informacja i obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych do celów technologicznych i socjalno-bytowych ze studni nr 2, zlokalizowanej na terenie RUN-Chłodni (działka nr 4/12 KM37). Szczegóły
Artykuł 29.07.2020 W dniu 1 sierpnia 2020 r. o godz. 12.00 na Placu Wolności we Włocławku rozpocznie się zgromadzenie modlitewne „Stop pedofilii, stop aborcji”. Szczegóły
Artykuł 28.07.2020 Wydział Środowiska Urzędu Miasta Włocławek, informuje że z dniem 1 sierpnia 2020 roku zmieniają się przepisy w zakresie rejestracji sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb . Szczegóły
Artykuł 24.07.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Włocławek o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Szczegóły
Artykuł 22.07.2020 Obwieszczenie : Prezydent Miasta Włocławek zawiadamia strony o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia na budowie sześciostanowiskowej, bezdotykowej myjni samochodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 1/12 obręb Włocławek KM 74/1 przy ul. Falbanka we Włocławku w terminie 7 dni Szczegóły
Artykuł 16.07.2020 W dniu 18 lipca 2020 r. o godz. 11.45 na Placu Wolności we Włocławku rozpocznie się zgromadzenie modlitewne „Stop pedofilii, stop aborcji”. Szczegóły
Artykuł 08.07.2020 Obwieszczenie o przedłużeniu terminu zakończenia postępowania administracyjnego Szczegóły
Artykuł 02.07.2020 Informacja o utworzeniu bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (BDOT500). Szczegóły
Artykuł 01.07.2020 Zgromadzenie publiczne W dniu 4 lipca 2020 r. o godz. 11.45 na Placu Wolności we Włocławku rozpocznie się zgromadzenie modlitewne „Stop pedofilii i stop aborcji”. Szczegóły
Artykuł 30.06.2020 Obwieszczenie : zawiadamia strony, że wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku , Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni we Włocławku o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu dla przedsięwzięcia pn. Budowa budynku produkcyjno-magazynowego wraz z budynkiem socjalnym i infrastrukturą techniczną oraz budynku biurowego we Włocławku przy ul. Spokojna 21/23 na terenie działek nr 9/4; 10;/4; 11/3; 12/3; 13/3 obręb Włocławek Szczegóły
Artykuł 29.06.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa budynku produkcyjno-magazynowego wraz z budynkiem socjalnym i infrastrukturą techniczną oraz budynku biurowego we Włocławku przy ul. Spokojna 21/23 na terenie działek nr 9/4; 10;/4; 11/3; 12/3; 13/3 obręb Włocławek KM 98. Szczegóły
Artykuł 26.06.2020 Dowóz osób w dniu wyborów Szczegóły
Artykuł 09.06.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania Szczegóły