Obwieszczenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 07.08.2018 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasów Szczegóły
Artykuł 02.08.2018 Zawiadomienie o likwidacji przejazdu kolejowo-drogowego na linii nr 18 Kutno-Piła Szczegóły
Artykuł 17.07.2018 Komisja Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta obraduje w dniu 17 lipca br. o godzinie 15:15 w Starej Remizie przy ul. Żabiej. Szczegóły
Artykuł 16.07.2018 W związku z sesją zwołaną przez Przewodniczącego Rady Miasta na dzień 17 lipca br. dyżur radnych z Okręgu Wyborczego Nr 5 osiedle „Zazamcze”, jaki przypada również na ten dzień nie odbędzie się. Przewodniczący Rady Miasta Rafał Sobolewski zaprasza mieszkańców na najbliższe spotkanie z radnymi w dniu 24 lipca br. a dyżur będą pełnić radni z Okręgu Wyborczego Nr 1 Osiedle „Śródmieście”. Szczegóły
Artykuł 12.07.2018 W dniu 17 lipca 2018 r. o godzinie 15:45 w Sali Klubu „Stara Remiza” Centrum Kultury Browar B przy ul. Żabiej 8. odbędą się obrady XLVI sesji Rady Miasta Włocławek. Szczegóły
Artykuł 12.07.2018 W uzgodnieniu z Przewodniczącą Komisji Porządku Prawnego i Publicznego uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji Rady Miasta Włocławek odbędzie się w dniu 17 lipca 2018r. o godz. 15.00 w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek sala nr 20. Szczegóły
Artykuł 11.07.2018 Komisja Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta obraduje w dniu 16 lipca br. o godzinie 12.00 w sali Nr 5 Urzędu Miasta przy Zielonym Rynku 11/13 budynek „A”. Szczegóły
Artykuł 28.06.2018 W dniu 28 czerwca 2018 roku o godz. 10:30 w Sali Nr 5 w budynku Urzędu Miasta Włocławek odbędą się obrady XIII sesji Młodzieżowej Rady Miasta Włocławek. Szczegóły
Artykuł 21.06.2018 Informujemy, iż w związku z wystąpieniem na terenie Gminy Miasto Włocławek niekorzystnego zjawiska atmosferycznego tj. suszy wśród upraw zbóż jarych i ozimych, truskawek, krzewów i drzew owocowych na terenie województwa kujawsko – pomorskiego, prosimy o składanie wniosków o dokonanie szacowania szkód w uprawach rolnych. Szczegóły
Artykuł 20.06.2018 W uzgodnieniu z Przewodniczącym Komisji Kultury i Sportu Rady Miasta zawiadamiam, że w dniu 25 czerwca br. o godzinie 10:30 w sali nr 20 Urzędu Miasta przy Zielonym Rynku 11/13 odbędzie się kolejne posiedzenie Komisji. Szczegóły
Artykuł 20.06.2018 W uzgodnieniu z Przewodniczącą Komisji Edukacji Rady Miasta zawiadamiam, że dniu 25 czerwca br. o godzinie 12:30 w sali nr 20 Urzędu Miasta przy Zielonym Rynku 11/13 odbędzie się kolejne posiedzenie Komisji z następującym porządkiem obrad : Szczegóły
Artykuł 20.06.2018 Przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta zwołał posiedzenie Komisji na dzień 26 czerwca br. na godzinę 12:00. Obrady odbędą się w sali nr 20 Urzędu Miasta przy Zielonym Rynku 11/13. Szczegóły
Artykuł 20.06.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Zakrzewo o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: Budowa podziemnego rurociągu wody i solanki wraz z linią światłowodową i systemem ochrony katodowej dla potrzeb zadania inwestycyjnego nr 14624 „Projekt JURA”. Szczegóły
Artykuł 19.06.2018 W dniu 25.06.2018r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miasta ul. Zielony Rynek 11/13 sala nr. 20 odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska. Szczegóły
Artykuł 19.06.2018 W uzgodnieniu z Przewodniczącym Komisji Zdrowia, Rodzimy i Opieki Społecznej uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji Rady Miasta Włocławek odbędzie się w dniu 25 czerwca 2018r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek sala nr 20. Szczegóły