Obwieszczenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 16.10.2019 W dniu 19 października 2019r. o godz. 11.30 na placu przy CH Wzorcownia rozpocznie się zgromadzenie „Tęczowy Kram: Edycja Włocławek”. Szczegóły
Artykuł 15.10.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji odszkodowawczej częściowej i wpłacie odszkodowania do depozytu sądowego Szczegóły
Artykuł 09.10.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji odszkodowawczej częściowej i wpłacie odszkodowania do depozytu sądowego Szczegóły
Artykuł 07.10.2019 PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEK OGŁASZA nabór wniosków o zawarcie umowy najmu mieszkań położonych przy we Włocławku przy ul. Celulozowej. Szczegóły
Artykuł 07.10.2019 OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do Anwil S.A. położonych na terenie miasta Włocławek Szczegóły
Artykuł 07.10.2019 Obwieszczenie Prezydent Miasta Włocławek : informuje, że Gmina Miasto Włocławek ma zamiar użyć nieruchomość położoną we Włocławku przy ul. Myśliwskiej, oznaczoną jako działka nr 47/5 (Włocławek KM 112/2) o pow. 0,2174 ha, na inny cel niż określony w umowie sprzedaży – akcie notarialnym z dnia 2 listopada 1976 r., Rep. A nr 5649 / 1976 o sprzedaży nieruchomości i przepisów ówcześnie obowiązującej ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości. Szczegóły
Artykuł 04.10.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji odszkodowawczej częściowej i wpłacie odszkodowania do depozytu sądowego Szczegóły
Artykuł 04.10.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji odszkodowawczej częściowej i wpłacie odszkodowania do depozytu sądowego Szczegóły
Artykuł 30.09.2019 Obwieszczenie o przedłużeniu terminu zakończenia postępowania administracyjnego Szczegóły
Artykuł 20.09.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji odszkodowawczej częściowej i wpłacie odszkodowania do depozytu sądowego Szczegóły
Artykuł 10.09.2019 Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Szczegóły
Artykuł 30.08.2019 Kanały technologiczne Informacja o zamiarze przystąpienia do opracowania dokumentacji projektowych budowy i przebudowy dróg oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanałów technologicznych ul Szewska Szczegóły
Artykuł 27.08.2019 Kanały technologiczne Informacja o zamiarze przystąpienia do opracowania dokumentacji projektowych budowy i przebudowy dróg oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanałów technologicznych Zad1. „Przebudowa chodników” ul Zbiegniewskiej, Zad2. „Przebudowa ul. Letniej” Szczegóły
Artykuł 19.08.2019 Informacja o zamiarze przystąpienia do opracowania dokumentacji projektowych budowy i przebudowy dróg oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanałów technologicznych Szczegóły
Artykuł 06.08.2019 Prezydent Miasta Włocławek informuje, że Gmina Miasto Włocławek ma zamiar użyć nieruchomość położoną we Włocławku przy Al. Kazimierza Wielkiego oznaczoną jako działka nr 3/51 (Włocławek KM 114) o pow. 1,8550 ha Szczegóły