Obwieszczenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 31.03.2016 Informacja o zamiarze przystąpienia do opracowania dokumentacji projektowych budowy i przebudowy dróg oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanałów technologicznych Szczegóły
Artykuł 19.02.2016 Komisja Edukacji Rady Miasta Szczegóły
Artykuł 19.02.2016 Komisja Kultury i Sportu Rady Miasta Szczegóły
Artykuł 19.02.2016 Komisja Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska Rady Miasta Szczegóły
Artykuł 12.02.2016 Komisja Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska Rady Miasta Szczegóły
Artykuł 12.02.2016 Komisja Zdrowia Rodziny i Opieki Społecznej Rady Miasta Szczegóły
Artykuł 12.02.2016 Komisja Kultury i Sportu Rady Miasta Szczegóły
Artykuł 12.02.2016 Komisja Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta Rady Miasta Szczegóły
Artykuł 12.02.2016 Komisja Edukacji Rady Miasta Szczegóły
Artykuł 11.02.2016 Statystyka zdawalności w OSK działających na terenie miasta Włocławek za II półrocze 2015 r. Szczegóły
Artykuł 09.02.2016 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 28 stycznia 2016 r., znak WOO.4233.1.2015.KŚ.66 Szczegóły
Artykuł 01.02.2016 Nabór wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Szczegóły
Artykuł 18.01.2016 Kwalifikacja wojskowa w 2016 r. Szczegóły
Artykuł 13.01.2016 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 7 stycznia 2016 r., znak WOO.4210.18.2015.ADS.17 Szczegóły
Artykuł 22.12.2015 Budowa podziemnego rurociągu wody i solanki wraz z linią światłowodową i systemem ochrony katodowej dla potrzeb zadania inwestycyjnego nr 14624 Projekt JURA – obwieszczenie o wydaniu decyzji Szczegóły