Ogłoszenia o przetargach nieruchomości

Typ Data Tytuł
Artykuł 31.07.2018 I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nw. nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy ul. Leśnej, oznaczonej jako działki nr 4/17 i 4/18 KM 123 o pow. 1.0180 ha. Szczegóły
Artykuł 31.07.2018 I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nw. nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy ul. Wienieckiej 37, oznaczonej jako działka nr 6/4 KM 38 o pow. 47,80 m2 Szczegóły
Artykuł 18.07.2018 I przetarg ustny nieograniczony na najem nw. lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek: Plac Wolności 16 o pow. użytkowej 28,00 m2 ; ul. Bartnicka 15 ,o pow. użytkowej 51,18 m2 ; ul. Kaliska 3,o pow. użytkowej 17,50 m2; ul. Piekarska 6,o pow. użytkowej 15,70 m2 ; ul. Św. Antoniego 29,o pow. użytkowej 20,60 m2 ; ul. Św. Antoniego 29 ,o pow. użytkowej 30,40 m2 Szczegóły
Artykuł 04.07.2018 I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nw. nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy ul. Polnej 87, oznaczonej jako działka nr 45/1 KM 86 o pow. 34,00 m2 Szczegóły
Artykuł 26.06.2018 I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nw. nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy ul. Piaski, oznaczonej jako działka nr 10/2 KM 110 o pow. 84,00 m2 , ulicy ul. Toruńskiej 66-68, oznaczonej jako działka nr 4/6 KM 29 o pow. 35,00 m2 Szczegóły
Artykuł 22.05.2018 I przetarg ustny ograniczony na wydzierżawienie nw. nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy Toruńskiej, oznaczonej jako działka nr 42/121 KM 29 o pow. 9,11 m2 . Szczegóły
Artykuł 03.04.2018 I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nw. nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy : ul. Kraszewskiego, Żelazne Wody 76, Piaski Szczegóły
Artykuł 08.03.2018 I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nw. nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy ul. Kilińskiego 16, oznaczonej jako działka nr 18/2 KM 45 o pow. 134,00 m2 oraz o pow. 182,00 m2. Szczegóły
Artykuł 01.02.2018 I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nw. nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy Brzozowej, oznaczonej jako działka nr 78/32 KM 51 o pow. 59,00 m2 Szczegóły
Artykuł 01.02.2018 I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nw. nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy ul. Kaliskiej, oznaczonej jako działka nr 159/3 KM 77 o pow. 9,00 m2 Szczegóły
Artykuł 01.02.2018 I przetarg ustny ograniczony na wydzierżawienie nw. nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy ul. Toruńskiej, oznaczonej jako działka nr 44/2 KM 29 o pow. 15,00 m2 . Szczegóły
Artykuł 04.12.2017 I przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych w celu poprawienia warunków zagospodarowania ich nieruchomości, na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy : CHŁODNEJ, oznaczonej jako działka nr 186 KM 42 o pow. 0,0140 ha. Szczegóły
Artykuł 22.11.2017 II przetarg ustny nieograniczony na najem nw. lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek: ul. 3 Maja 9,o pow. użytkowej 65,17 m2, ul. 3 Maja 9, o pow. użytkowej 68,33 m2, ul. Cyganka 13, o pow. użytkowej 14,40 m², ul. Królewiecka 17, o pow. użytkowej 47,10 m² Szczegóły
Artykuł 16.11.2017 I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nw. nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy ulicach : Brzezinowej, działka nr 117 KM 09 (obręb Michelin) o pow. 559,00 m2 , Ceglanej 13/15, część działki nr 32 KM 36 o pow. 49,68 m2 , Dziewińskiej 23, część działki nr 123/2 KM 77 o pow. 20,00 m2 Szczegóły
Artykuł 26.10.2017 I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nw. nieruchomości , stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy ul. Polnej 87, oznaczonej jako działka nr 45/1 KM 86 o pow. 34,00 m2 Szczegóły