Ogłoszenia o przetargach nieruchomości

Typ Data Tytuł
Artykuł 22.05.2017 I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste n/w nieruchomości gruntowej, na okres 99 lat, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy : CIASNEJ 36, działka nr 167 KM 81 o pow. 0,0206 ha. Szczegóły
Artykuł 28.04.2017 I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie n/w nieruchomości , stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy : ul. Dziewińskiej 23, stanowiącej część działki nr 123/2 KM 77 o pow. 80,00 m2 Szczegóły
Artykuł 28.04.2017 I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie n/w nieruchomości , stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy : Moniuszki 4 – 18, stanowiącej część działki nr 9/1 KM 68 o pow. 78,00 m2 Szczegóły
Artykuł 28.04.2017 I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie n/w nieruchomości , stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy : ul. Moniuszki 3-19, oznaczonej jako działka nr 9/2 KM 68 o pow. 80,00 m2 Szczegóły
Artykuł 28.04.2017 I przetarg ustny ograniczony na wydzierżawienie n/w nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy : Płockiej 63, działka nr 42 KM 90 o pow. 809,00 m2 . Szczegóły
Artykuł 28.04.2017 I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie n/w nieruchomości , stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy : – ul. Leśnej, stanowiącej część dz. nr 38/9 KM 111/2 o pow. 2,00 m2 – ul. Wysokiej 11A, stanowiącej część dz. nr 11/3 KM 39 o pow. 2,00 m2 – ul. Witoszyńskiej 16, stanowiącej część dz. nr 14/3 KM 4 o pow. 2,00 m2 – ul. Bluszczowej 28, stanowiącej część dz. nr 163/1 KM 20 o pow. 2,00 m2 Szczegóły
Artykuł 24.03.2017 I przetarg ustny ograniczony na wydzierżawienie n/w nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy : Toruńskiej, oznaczonej jako dz. nr. 44/2 KM 29 o pow. 480,00 m2, Toruńskiej, oznaczonej jako dz. nr. 44/3 KM 29 o pow. 90,00 m2 Szczegóły
Artykuł 24.03.2017 I przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych w celu poprawienia warunków zagospodarowania ich nieruchomości, na sprzedaż n/w nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy ŻYTNIEJ, oznaczonej jako działka nr 75/3 KM 84 o pow. 0,0096 ha. Szczegóły
Artykuł 27.02.2017 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy : TORUŃSKIEJ, działka nr 4/7 KM 34 o pow. 0,0196 ha. Szczegóły
Artykuł 13.02.2017 I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie n/w nieruchomości , będącej w posiadaniu Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy : ul. Ceglanej 13/15, oznaczonej jako działka nr 32 KM 36 o pow. 49,68 m2 Szczegóły
Artykuł 16.01.2017 I przetarg ustny ograniczony na wydzierżawienie n/w nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy : Żwirowej, oznaczonej jako dz. nr. 42/126 KM 29 o pow. 50,00 m2, Żwirowej, oznaczonej jako dz. nr. 42/127 KM 29 o pow. 64,00 m2, Żwirowej, oznaczonej jako dz. nr. 42/128 KM 29 o pow. 235,00 m2 Szczegóły
Artykuł 16.01.2017 I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie n/w nieruchomości , stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy : Piaski, stanowiącej część dz. nr. 10/2 KM 110 o pow. 36,00 m2 , Piaski, stanowiącej część dz. nr. 11/2 KM 110 o pow. 8,00 m2 Szczegóły
Artykuł 16.01.2017 I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie n/w nieruchomości z przeznaczeniem jako teren sportowo-rekreacyjny wraz z infrastrukturą towarzyszącą, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy : Wienieckiej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 13/21 KM 33 o pow. 3 957,00 m2 Szczegóły
Artykuł 24.11.2016 I przetarg ustny ograniczony na wydzierżawienie n/w nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy : Żwirowej Szczegóły
Artykuł 24.11.2016 I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie n/w nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy n/w ulicach : Traugutta 8 – 10 ,Płocka ,Planty ,Moniuszki 3-19 Szczegóły