Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

Typ Data Tytuł
Artykuł 09.09.2019 Uchwały Nr 8/I/2019 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 5 września 2019 roku wyrażająca opinię o informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Włocławek za pierwsze półrocze 2019 roku. Szczegóły
Artykuł 24.04.2019 Uchwała Nr 16/S/2019 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 18 kwietnia 2019 roku (pismo Nr RIO-SO10.4204-16/2019) w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Włocławek sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu miasta za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia Jednostki. Szczegóły
Artykuł 25.01.2019 Uchwała Nr 9/Kd/2019 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Włocławek. Szczegóły
Artykuł 25.01.2019 Uchwała Nr 7/D/2019 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Miasta Włocławek na 2019 rok. Szczegóły
Artykuł 14.12.2018 Uchwała Nr 17/P/2018 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Włocławek na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 14.12.2018 Uchwała Nr 17/WPF/2018 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Włocławek na lata 2019-2030 Szczegóły
Artykuł 14.12.2018 Uchwała Nr 12/Dpr/2018 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu zakładanego w projekcie uchwały budżetowej Miasta Włocławek na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 15.10.2018 Uchwała Nr 18/I/2018 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 21 września 2018 roku wyrażająca opinię o informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Włocławek za pierwsze półrocze 2018 roku. Szczegóły
Artykuł 07.05.2018 Uchwała Nr 17/S/2018 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, z dnia 20 kwietnia 2018r. (pismo Nr RIO-SO10.4204-17/2018) w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Włocławek sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami Szczegóły
Artykuł 18.04.2018 Uchwała Nr 11/D/2018 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 12 kwietnia 2018r. (pismo Nr RIO-SO10-4213-15/D/2018) w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w uchwale budżetowej Miasta Włocławek na 2018 rok (po zmianach). Szczegóły
Artykuł 04.04.2018 Uchwała Nr VII/32/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, z dnia 16 marca 2018r. Szczegóły
Artykuł 26.02.2018 Uchwała Nr V/20/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, z dnia 21 lutego 2018r. Szczegóły
Artykuł 26.02.2018 Uchwała Nr V/19/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, z dnia 21 lutego 2018r. Szczegóły
Artykuł 12.12.2017 Uchwała Nr 15/P/2017 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, z dnia 6 grudnia 2017r. Szczegóły
Artykuł 12.12.2017 Uchwała Nr 15/WPF/2017 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, z dnia 6 grudnia 2017r. Szczegóły