Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

Typ Data Tytuł
Artykuł 14.12.2018 Uchwała Nr 17/P/2018 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Włocławek na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 14.12.2018 Uchwała Nr 17/WPF/2018 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Włocławek na lata 2019-2030 Szczegóły
Artykuł 14.12.2018 Uchwała Nr 12/Dpr/2018 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu zakładanego w projekcie uchwały budżetowej Miasta Włocławek na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 15.10.2018 Uchwała Nr 18/I/2018 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 21 września 2018 roku wyrażająca opinię o informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Włocławek za pierwsze półrocze 2018 roku. Szczegóły
Artykuł 07.05.2018 Uchwała Nr 17/S/2018 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, z dnia 20 kwietnia 2018r. (pismo Nr RIO-SO10.4204-17/2018) w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Włocławek sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami Szczegóły
Artykuł 18.04.2018 Uchwała Nr 11/D/2018 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 12 kwietnia 2018r. (pismo Nr RIO-SO10-4213-15/D/2018) w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w uchwale budżetowej Miasta Włocławek na 2018 rok (po zmianach). Szczegóły
Artykuł 04.04.2018 Uchwała Nr VII/32/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, z dnia 16 marca 2018r. Szczegóły
Artykuł 26.02.2018 Uchwała Nr V/20/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, z dnia 21 lutego 2018r. Szczegóły
Artykuł 26.02.2018 Uchwała Nr V/19/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, z dnia 21 lutego 2018r. Szczegóły
Artykuł 12.12.2017 Uchwała Nr 15/P/2017 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, z dnia 6 grudnia 2017r. Szczegóły
Artykuł 12.12.2017 Uchwała Nr 15/WPF/2017 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, z dnia 6 grudnia 2017r. Szczegóły
Artykuł 12.12.2017 Uchwała Nr 14/DPr/2017 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, z dnia 6 grudnia 2017r. Szczegóły
Artykuł 03.10.2017 Uchwała Nr 16/I/2017 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, z dnia 20 września 2017 roku Szczegóły
Artykuł 04.05.2017 Uchwała Nr 16/S/2017 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 27 kwietnia 2017 roku Szczegóły
Artykuł 23.02.2017 Uchwała Nr 14/Kd/2017 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 17 lutego 2017 roku Szczegóły