Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

Typ Data Tytuł
Artykuł 16.04.2020 Uchwały Nr 10/S/2020 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 14 kwietnia 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Włocławek sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu miasta za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia Jednostki. Szczegóły
Artykuł 20.01.2020 Uchwała Nr 4/Kd/2020 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu miasta Włocławek. Szczegóły
Artykuł 20.01.2020 Uchwała Nr 4/D/2020 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu zakładanego w uchwale budżetowej miasta Włocławek na 2020 rok, Szczegóły
Artykuł 12.12.2019 Uchwała Nr 10/WPF/2019 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 11 grudnia 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Włocławek na lata 2020-2030. Szczegóły
Artykuł 12.12.2019 Uchwała Nr 6/Dpr/2019 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 11 grudnia 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Miasta Włocławek na 2020 rok, Szczegóły
Artykuł 12.12.2019 Uchwała Nr 10/P/2019 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 11 grudnia 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Włocławek na 2020 rok, Szczegóły
Artykuł 09.09.2019 Uchwały Nr 8/I/2019 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 5 września 2019 roku wyrażająca opinię o informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Włocławek za pierwsze półrocze 2019 roku. Szczegóły
Artykuł 24.04.2019 Uchwała Nr 16/S/2019 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 18 kwietnia 2019 roku (pismo Nr RIO-SO10.4204-16/2019) w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Włocławek sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu miasta za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia Jednostki. Szczegóły
Artykuł 25.01.2019 Uchwała Nr 9/Kd/2019 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Włocławek. Szczegóły
Artykuł 25.01.2019 Uchwała Nr 7/D/2019 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Miasta Włocławek na 2019 rok. Szczegóły
Artykuł 14.12.2018 Uchwała Nr 17/P/2018 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Włocławek na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 14.12.2018 Uchwała Nr 17/WPF/2018 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Włocławek na lata 2019-2030 Szczegóły
Artykuł 14.12.2018 Uchwała Nr 12/Dpr/2018 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu zakładanego w projekcie uchwały budżetowej Miasta Włocławek na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 15.10.2018 Uchwała Nr 18/I/2018 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 21 września 2018 roku wyrażająca opinię o informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Włocławek za pierwsze półrocze 2018 roku. Szczegóły
Artykuł 07.05.2018 Uchwała Nr 17/S/2018 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, z dnia 20 kwietnia 2018r. (pismo Nr RIO-SO10.4204-17/2018) w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Włocławek sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami Szczegóły