Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta

Typ Data Tytuł
Artykuł 17.01.2018 Marlena Chodorek – Urząd Miasta Włocławek – Podinspektor w Wydziale Finansów Szczegóły
Artykuł 05.01.2018 Bartosz Radziejowski – Urząd Miasta Włocławek – Wydział Finansów – Podinspektor Szczegóły
Artykuł 05.01.2018 Aneta Matusiak – Urząd Miasta Włocławek – Wydział Finansów – Podinspektor Szczegóły
Artykuł 11.12.2017 Tomasz Hejna – Urząd Miasta Włocławek – Wydział Komunikacji – Podinspektor Szczegóły
Artykuł 11.12.2017 Olga Rosłoniec – Urząd Miasta Włocławek – Wydział Komunikacji – Podinspektor Szczegóły
Artykuł 06.12.2017 Paulina Kłosińska – Urząd Miasta Włocławek – Wydział Komunikacji – Inspektor Szczegóły
Artykuł 01.12.2017 Wioletta Stawska – Urząd Miasta Włocławek – Wydział Finansów – Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych Szczegóły
Artykuł 23.11.2017 Katarzyna Laszuk – Urząd Miasta Włocławek – Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym – Kierownik Referatu Nieruchomości Szczegóły
Artykuł 20.10.2017 Justyna Góra – Urząd Miasta Włocławek – p.o. Dyrektora Wydziału Gospodarki Miejskiej Szczegóły
Artykuł 17.10.2017 Lidia Kamińska – Urząd Miasta Włocławek – Geolog Powiatowy Szczegóły
Artykuł 22.05.2017 Magdalena Makowiecka – Urząd Miasta Włocławek – Dyrektor Wydziału Gospodarowania Komunalnym Szczegóły
Artykuł 16.02.2017 Dorota Spytkowska – Urząd Miasta Włocławek – kierownik Referatu Warunków Zabudowy Szczegóły
Artykuł 24.01.2017 Izabela Księżak – Urząd Miasta Włocławek – Wydział Urbanistyki i Architektury – kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego Szczegóły
Artykuł 17.01.2017 Aneta Matusiak – Urząd Miasta Włocławek – Referat Podatków i Opłat Lokalnych – Podinspektor Szczegóły
Artykuł 17.01.2017 Bartosz Radziejowski – Urząd Miasta Włocławek – Wydział Finansów – Podinspektor Szczegóły