Petycje

Typ Data Tytuł
Artykuł 07.08.2019 Petycja Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Mazowieckiej 3 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 26.02.2019 Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Prezydenta Miasta Włocławek w 2018 roku Szczegóły
Artykuł 15.01.2019 Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Radę Miasta Włocławek w 2018 roku Szczegóły
Artykuł 21.11.2018 Petycja mieszkańców dot. remontu ul.Żwirowej Szczegóły
Artykuł 07.08.2018 Petycja mieszkańców dotycząca sprzedaży nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działki ewidencyjne o numerach 18/46, 69/8 i 69/10 w obrębie Włocławek KM 34, położonej we Włocławku przy ul. Toruńskiej Szczegóły
Artykuł 07.08.2018 Petycja mieszkańców ul. Planty I we Włocławku dotycząca przebudowy prawej strony chodnika przy ul. Planty I w kierunku ul. Wiejskiej Szczegóły
Artykuł 07.08.2018 Petycja mieszkańców i działkowiczów Ogrodu Działkowego „Kłos” w sprawie utwardzenia odcinka ul. Spokojnej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 22.06.2018 Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Radę Miasta Włocławek w 2017 roku Szczegóły
Artykuł 12.06.2018 Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Prezydenta Miasta Włocławek w 2017 roku Szczegóły
Artykuł 13.04.2018 Petycja w sprawie zaprzestania zanieczyszczania powietrza Szczegóły
Artykuł 20.03.2018 Petycja w sprawie podpisania Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w życiu lokalnym Szczegóły
Artykuł 13.02.2018 Petycja Stowarzyszenia „Teraz My” dotycząca wyodrębnienia w porządku obrad sesji punktu, który zawierałby możliwość wypowiedzi dla mieszkańców Włocławka. Szczegóły
Artykuł 13.12.2017 Petycja mieszkańców osiedla Michelin w sprawie utwardzenia ul. Ziołowej. Szczegóły
Artykuł 11.10.2017 Petycja mieszkańców Włocławka zamieszkałych przy ul. Fredry 16,16a,14 i 12 w sprawie inwestycji dotyczącej przedłużenia ulicy Brzezinowej w Michelinie z uwzględnieniem włączenia ruchu pojazdów przez rondo Falbanka. Szczegóły
Artykuł 29.09.2017 Petycja Stowarzyszenia Walczących o Niepodległość 1956-89 dotycząca przyznania prawa do ulg w przejazdach środkami transportu publicznego osobom, które świadczyły pracę po 1956r. na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia1989r., lub które nie wykonywały pracy w okresie przed 4 czerwca 1989r. na skutek represji politycznych. Szczegóły