Przewodniczący Rady Miasta

Typ Data Tytuł
Artykuł 12.06.2018 W dniu 27 czerwca 2018 r. o godzinie 11.00 w sali nr 4 Urzędu Miasta Włocławek przy ul. Zielony Rynek 11/13 odbędą się obrady XLV sesji Rady Miasta Włocławek. Szczegóły
Artykuł 07.06.2018 W związku z opracowywanym Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Włocławek Przewodniczący Rady Miasta Pan Rafał Sobolewski wystąpił z interpelacjami do Prezydenta Miasta aby w w/w dokumencie wyznaczyć Specjalną Strefę Rewitalizacji oraz uwzględnić obszar przy sporządzaniu Miejskiego Planu Rewitalizacji. Szczegóły
Artykuł 06.06.2018 W związku z trwającymi pracami nad wyznaczeniem kierunków działań w zakresie ochrony krajobrazu miejskiego, które wynikają z tzw. ustawy krajobrazowej, planuję przygotować i wprowadzić pod obrady Rady Miasta Włocławek uchwałę określającą standardy w zakresie reklam, obiektów małej architektury, ogrodzeń oraz otoczenia zabytków i parków. W ramach konsultacji ww. zamierzenia proszę o wypełnienie poniższej ankiety Szczegóły
Artykuł 05.06.2018 Komunikat Szczegóły
Artykuł 04.06.2018 Przewodniczący Rady Miasta Pan Rafał Sobolewski w dniu 2 czerwca 2018 roku uczestniczył w obchodach Jubileuszowych – 100 lecia III Liceum Marii Konopnickiej we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 04.06.2018 W dniu dzisiejszym pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miasta Rafała Sobolewskiego odbyło się posiedzenie Komisji Głównej skład , której wchodzą Przewodniczący, Wiceprzewodniczący Rady Miasta oraz Przewodniczący Klubów. Przedmiotem obrad było omówienie projektów uchwał ujętych w porządku obrad XLIV sesji Rady Miasta Włocławek. Szczegóły
Artykuł 22.05.2018 W dniu 5 czerwca 2018 r. o godzinie 9.00 w sali nr 4 Urzędu Miasta Włocławek przy ul. Zielony Rynek 11/13 odbędą się obrady XLIV sesji Rady Miasta Włocławek. Szczegóły
Artykuł 21.05.2018 W dniach 21-25 maja 2018 roku w Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu będą prowadzone spotkania konsultacyjno-warsztatowe z mieszkańcami przybliżające ideę Budżetu Obywatelskiego wraz ze szczegółami tegorocznej edycji. Szczegóły
Artykuł 14.05.2018 Ogólnopolska konferencja pn. REWITALIZACJA – wspólne zmiany, wspólny sukces?, skierowana do miast zaangażowanych w proces rewitalizacji Szczegóły
Artykuł 11.05.2018 Przewodniczący Rady Miasta przypomina, że od dnia 15 maja br. radni Rady Miasta będą przyjmować interesantów od godziny 15:00 do 17:00 w sali nr 20 Urzędu Miasta przy ul. Zielony Rynek 11/13 budynek „B”. Szczegóły
Artykuł 08.05.2018 Dnia 9 maja odbędzie się Parada Schumanna organizowana przez Młodzieżową Radę Miasta. Parada rozpocznie się o godzinie 10:00. Szczegóły
Artykuł 08.05.2018 W związku z przygotowywanymi przeze mnie projektami uchwał wynikającymi z nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która m. in. dała radzie miasta możliwość wprowadzenia w drodze uchwały w określonym miejscu publicznym na jego terenie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych jeżeli uzna, że nie będzie to miało negatywnego wpływu na odpowiednie kształtowanie polityki społecznej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i nie będzie zakłócało bezpieczeństwa i porządku publicznego, proszę o przesłanie opinii na następujące pytania: Szczegóły
Artykuł 07.05.2018 8 maja o godz. 12.00 na placu Wolności rozpoczną się miejskie obchody Narodowego Dnia Zwycięstwa. Szczegóły
Artykuł 30.04.2018 Radni Rady Miasta zachęcają wszystkich mieszkańców Włocławka do oddania hołdu fladze naszego państwa i wspólnego świętowania w dniu 2 maja. Szczegóły
Artykuł 25.04.2018 W dniu jutrzejszym Przewodniczący Rady Miasta spotka się z mieszkańcami Szczegóły