Przewodniczący Rady Miasta

Typ Data Tytuł
Artykuł 02.08.2018 Upływa termin składania wniosków kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego we Włocławku Szczegóły
Artykuł 31.07.2018 Obrady XLVII sesji Rady Miasta Włocławek Szczegóły
Artykuł 16.07.2018 W związku z sesją zwołaną przez Przewodniczącego Rady Miasta na dzień 17 lipca br. dyżur radnych z Okręgu Wyborczego Nr 5 osiedle „Zazamcze”, jaki przypada również na ten dzień nie odbędzie się. Przewodniczący Rady Miasta Rafał Sobolewski zaprasza mieszkańców na najbliższe spotkanie z radnymi w dniu 24 lipca br. a dyżur będą pełnić radni z Okręgu Wyborczego Nr 1 Osiedle „Śródmieście”. Szczegóły
Artykuł 12.07.2018 W dniu 17 lipca 2018r. pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miasta Rafała Sobolewskiego odbędą się obrady XLVI sesji Rady Miasta Włocławek VII kadencji w sali Klubu „Stara Remiza” Centrum Kultury Browar B przy ul. Żabiej 8 we Włocławku. Początek obrad o godzinie 15:45 Szczegóły
Artykuł 11.07.2018 Przewodniczący Rady Miasta Włocławek Pan Rafał Sobolewski informuje, że trwa nabór kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego we Włocławku w ramach wyborów uzupełniających na kadencję 2016-2019. Szczegóły
Artykuł 05.07.2018 Przewodniczący Rady Miasta Włocławek Pan Rafał Sobolewski informuje, iż w dniach od 9 lipca do dnia 6 sierpnia 2018r. rozpocznie się nabór wniosków kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego we Włocławku w ramach wyborów uzupełniających na kadencję 2016-2019. Szczegóły
Artykuł 29.06.2018 Przewodniczący Rady Miasta Pan Rafał Sobolewski będzie uczestniczył, w Pikniku Niepodległości organizowanym w ramach akcji: „Niepodległa Polska – Stulecie Odzyskania Niepodległości”, który odbędzie się w najbliższą sobotę, tj. 30 czerwca br. we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 26.06.2018 Przewodniczący Rady Miasta uprzejmie informuje, że 26 czerwca br. pełnić dyżur będą radni z kręgu wyborczego Nr 2 (Osiedle Kazimierza Wielkiego i Zawiśla) od godziny 15.00 do 17.00 w pok. 20 w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek. Szczegóły
Artykuł 25.06.2018 W dniu dzisiejszym Przewodniczący Rady Miasta zwołał posiedzenie Komisji Głównej na godzinę 8.30 w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek, która pełni funkcję opiniodawczo-doradczą. Szczegóły
Artykuł 12.06.2018 W dniu 27 czerwca 2018 r. o godzinie 11.00 w sali nr 4 Urzędu Miasta Włocławek przy ul. Zielony Rynek 11/13 odbędą się obrady XLV sesji Rady Miasta Włocławek. Szczegóły
Artykuł 07.06.2018 W związku z opracowywanym Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Włocławek Przewodniczący Rady Miasta Pan Rafał Sobolewski wystąpił z interpelacjami do Prezydenta Miasta aby w w/w dokumencie wyznaczyć Specjalną Strefę Rewitalizacji oraz uwzględnić obszar przy sporządzaniu Miejskiego Planu Rewitalizacji. Szczegóły
Artykuł 06.06.2018 W związku z trwającymi pracami nad wyznaczeniem kierunków działań w zakresie ochrony krajobrazu miejskiego, które wynikają z tzw. ustawy krajobrazowej, planuję przygotować i wprowadzić pod obrady Rady Miasta Włocławek uchwałę określającą standardy w zakresie reklam, obiektów małej architektury, ogrodzeń oraz otoczenia zabytków i parków. W ramach konsultacji ww. zamierzenia proszę o wypełnienie poniższej ankiety Szczegóły
Artykuł 05.06.2018 Komunikat Szczegóły
Artykuł 04.06.2018 Przewodniczący Rady Miasta Pan Rafał Sobolewski w dniu 2 czerwca 2018 roku uczestniczył w obchodach Jubileuszowych – 100 lecia III Liceum Marii Konopnickiej we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 04.06.2018 W dniu dzisiejszym pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miasta Rafała Sobolewskiego odbyło się posiedzenie Komisji Głównej skład , której wchodzą Przewodniczący, Wiceprzewodniczący Rady Miasta oraz Przewodniczący Klubów. Przedmiotem obrad było omówienie projektów uchwał ujętych w porządku obrad XLIV sesji Rady Miasta Włocławek. Szczegóły