Rewitalizacja

Typ Data Tytuł
Artykuł 16.04.2019 Uchwała o ustanowieniu Specjalnej Strefy Rewitalizacji na obszarze rewitalizacji Miasta Włocławek Szczegóły
Artykuł 04.04.2019 Raport z konsultacji społecznych projektu Uchwały o ustanowieniu Specjalnej Strefy Rewitalizacji na obszarze rewitalizacji Miasta Włocławek Szczegóły
Artykuł 19.02.2019 Konsultacje społeczne w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji Szczegóły
Artykuł 21.01.2019 Powołanie Komitetu Rewitalizacji Szczegóły
Artykuł 02.01.2019 Nabór uzupełniający kandydatów na Członków Komitetu Rewitalizacji Szczegóły
Artykuł 05.11.2018 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Włocławek o otwartym naborze kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji Szczegóły
Artykuł 05.10.2018 Protokół z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji wraz z załącznikami Szczegóły
Artykuł 29.08.2018 Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Włocławek w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Szczegóły
Artykuł 24.07.2018 „Gminny Program Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028″ Szczegóły
Artykuł 17.07.2018 „Opiniowanie projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028″ Szczegóły
Artykuł 17.07.2018 „Raport z konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028” Szczegóły
Artykuł 14.05.2018 Rozpoczynamy konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 Szczegóły
Artykuł 21.02.2018 Raport końcowy z procesu partycypacyjnego planowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek Szczegóły
Artykuł 20.02.2018 Szczegółowa diagnoza obszaru rewitalizacji Włocławka Szczegóły
Artykuł 25.05.2017 Uchwały Rady Miasta Włocławek Szczegóły