Rewitalizacja

Typ Data Tytuł
Artykuł 21.02.2018 Raport końcowy z procesu partycypacyjnego planowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek Szczegóły
Artykuł 20.02.2018 Szczegółowa diagnoza obszaru rewitalizacji Włocławka Szczegóły
Artykuł 25.05.2017 Uchwały Rady Miasta Włocławek Szczegóły
Artykuł 17.05.2017 Konsultacje w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Włocławek Szczegóły