Zgłoszenia budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych, stacji i kontenerowych stacji transformatorowych oraz sieci

Typ Data Tytuł
Artykuł 17.03.2020 Zgłoszenie budowy przyłącza wodociągowego, sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej, sieci i przyłącza kanalizacji deszczowej przy ulicy Okrężnej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 12.03.2020 Zgłoszenie budowy odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej z przyłączem cieplnym do budynku mieszkalnym przy ulicy Reymonta 17b we Włocławku Szczegóły
Artykuł 10.03.2020 Zgłoszenie budowy sieci gazowej śr/c PE dn 63 w ulicy Rybnickiej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 05.03.2020 Zgłoszenie budowy odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej do budynków mieszkalnych przy ulicy 3 Maja, Cyganka, Stary Rynek, na terenie dz. nr 110, 114 obręb Włocławek KM 46 oraz dz. nr 150/3, 151 obręb Włocławek KM 45 we Włocławku Szczegóły
Artykuł 04.03.2020 Zgłoszenie budowy sieci gazowej śr/c PE dn 63 w ulicy Rózinowskiej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 20.02.2020 Zgłoszenie budowy linii kablowej nn-0,4kV oraz rozdzielnic kablowych przy ulicy Celulozowej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 17.02.2020 Zgłoszenie budowy odcinka sieci ciepłowniczej 2xDN250/400 spinającej ul. Pogodną z ul. Promienną, na terenie działek nr 5, 45/3, 45/4 obręb Włocławek KM 30 przy ul. Promiennej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 07.02.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie boiska wielofunkcyjnego wraz z elementami małej architektury i infrastrukturą, w tym oświetlenie i monitoring na terenie działki nr 116/4 obręb Włocławek KM 32 przy ulicy Uroczej 3 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 06.02.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę placu składowego wyrobów gotowych PCV i palet stalowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz rozbiórkę wiaty stalowej i budynków technicznych, na terenie działek nr 2/36, 2/63, 2/72, 2/74, 2/92, 2/93, 2/96, 2/98 obręb Włocławek KM 115; dz. nr 3/16, 3/18, 3/21, 3/23, 3/28, 3/29, 3/30, 3/41, 3/43 obręb Włocławek KM 114 przy alei Kazimierza Wielkiego 6a we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 31.01.2020 Zgłoszenie budowy sieci gazowej śr/c PE dn 63 w ulicy Papieżka we Włocławku Szczegóły
Artykuł 31.01.2020 Zgłoszenie budowy sieci gazowej śr/c PE dn 63 w ulicy Papieżka we Włocławku Szczegóły
Artykuł 17.01.2020 Zgłoszenie budowy sieci gazowej śr/c PE Dn90, Dn63 w ulicach Nowomiejskiej, Południowej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 10.01.2020 Zgłoszenie budowy sieci gazowej śr/c wraz z budową przyłączy gazu śr/c w ulicach Wyszyńskiego, Fabrycznej, Szpitalnej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 18.12.2019 Zgłoszenie budowy sieci gazowej śr/c wraz z budową przyłączy gazu śr/c w ulicy Warszawskiej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 12.12.2019 Zgłoszenie budowy sieci telekomunikacyjnej – światłowodowej, na terenie dz. nr 190 obręb Michelin KM 9, dz. nr 4, 104 obręb Michelin KM 8, dz. nr 1, 7, 6/4, 45, 13, 16 obręb Michelin KM 7 oraz dz. nr 1, 6, 66, 122 obręb Michelin KM 22 przy ulicy Michelińskiej, Parkowej, Wczasowej, Brzezinowej, Modrzewiowej, Lipowej, Komarowej, Bocianiej, Paprociej, Dębowej we Włocławku Szczegóły