Zgłoszenia budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych, stacji i kontenerowych stacji transformatorowych oraz sieci

Typ Data Tytuł
Artykuł 09.10.2018 Zgłoszenie budowy sieci światłowodowej w zabudowie jednorodzinnej przy ulicy Koralowej, Łosiej, Zachodniej, Żywicznej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 02.10.2018 Zgłoszenie budowy sieci światłowodowej w zabudowie jednorodzinnej, na terenie działek nr 9/1, 34/8 obręb Michelin KM 02, nr 33, 43/2 obręb Michelin KM 13 położonych przy Al. Jana Pawła II, ul. Skrajnej i ul. Smoczej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 18.09.2018 Zgłoszenie budowy sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych przy ulicy Pogodnej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 22.08.2018 Zgłoszenie budowy sieci światłowodowej w zabudowie jednorodzinnej przy ulicy Dobrej, Wiązowej, Zachodniej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 14.08.2018 Zgłoszenie budowy sieci światłowodowej w zabudowie jednorodzinnej, na terenie dz. nr 1/1 obręb Michelin KM 13; dz. nr 1/59, 26 obręb Michelin KM 14 oraz dz. nr 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 10/1, 14/3, 20/1, 21 obręb Michelin KM 15 w pasie ulic: Letniej i Bartnickiej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 10.08.2018 Zgłoszenie budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Planty, na terenie działek nr 120 i 57/1 obręb Włocławek KM 78 we Włocławku Szczegóły
Artykuł 01.08.2018 Zgłoszenie budowy kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV; przyłącza kablowego sn-15kV; linii kablowej nn-0,4kV oraz przyłącza kablowego nn-0,4kV dla zasilania działki 3/9 we Włocławku przy ulicy Dobrzyńskiej Szczegóły
Artykuł 27.07.2018 Zgłoszenie budowy kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV wraz z zewnętrzną infrastrukturą (linią kablową SN-15 kV oraz linią kablową nn), na terenie dz. nr 25/2 obręb Włocławek KM 80 przy ulicy Komunalnej 2 we Włocławku Szczegóły
Artykuł 20.07.2018 Zgłoszenie budowy sieci światłowodowej w zabudowie jednorodzinnej, na terenie dz. nr 1/1, 2/1, 7/1, 11/3, 11/8, 12/1, 16/12, 16/13, 17/10, 18/6, 18/9, 27/4, 33 obręb Michelin KM 13 oraz dz. nr 2, 7, 14, 20, 26 obręb Michelin KM 14 w pasie ulic: Skrajnej, Kaletniczej, Metalowej, Szewskiej, Letniej we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 17.07.2018 Zgłoszenie budowy odcinka sieci wodociągowej z podłączeniami do granicy posesji przy ul. Bobrownickiej, w ulicach: Grodzkiej, Wrzosowej, Bobrownickiej, Plażowej, na terenie dz. nr 26, 28, 29/1, 25/5 obręb Włocławek KM 7/1 oraz dz. nr 20 obręb Włocławek KM 8/1 we Włocławku Szczegóły
Artykuł 10.07.2018 Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej z przyłączem do budynku mieszkalnego przy ulicy Ogniowej 4 we Włocławku Szczegóły
Artykuł 10.07.2018 Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej z przyłączem do budynku mieszkalnego przy ul. Piekarskiej 15 we Włocławku Szczegóły
Artykuł 06.07.2018 Zgłoszenie budowy sieci światłowodowej w zabudowie jednorodzinnej, na terenie dz. nr 1, 2 obręb Michelin KM 02 oraz dz. nr 22/1, 23/1, 22/2, 23/2, 29/9, 35/9, 35/19 obręb Michelin KM 03 w pasie ulic: Szyszkowej, Mielęcińskiej, Zimowej i Pięknej we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 05.07.2018 Zgłoszenie budowy sieci światłowodowej w zabudowie jednorodzinnej przy ulicy Mielęcińskiej, Zaułek, Łubinowej, Wilgi we Włocławku Szczegóły
Artykuł 28.06.2018 Zgłoszenie budowy sieci światłowodowej w zabudowie jednorodzinnej przy Alei Jana Pawła II, ulicy Mielęcińskiej, Tęczowej, Deszczowej, Jesiennej, Mielęcińskiej, Skrajnej, Cisowej, Dolnej, Dalekiej, Łabędziej we Włocławku Szczegóły