Zgłoszenia budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych, stacji i kontenerowych stacji transformatorowych oraz sieci

Typ Data Tytuł
Artykuł 06.12.2018 Zgłoszenie budowy sieci światłowodowej w zabudowie jednorodzinnej, na terenie działek nr 8, 40, 12, 58, 151 obręb Michelin KM 11, nr 1/3, 1/5, 4/2, 6, 7/1, 9, 11/2, 13/1, 17, 16/2, 29, 32, 42, 46/1, 59 obręb Michelin KM 18, nr 16/3, 39, 34/3, 40/1, 42, 43/3, 45/1, 47/3, 54/3 obręb Michelin KM 19 oraz działki nr 7 obręb Michelin KM 10 położonych przy ul. Modrej, Szkolnej, Ziołowej, Brzezinowej, Paprociej, Botanicznej i Jaskółczej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 30.11.2018 Zgłoszenie budowy odcinka sieci wodociągowej z podłączeniem do granicy posesji przy ul. Bobrownickiej, na terenie działek nr 26, 28, 29/1, 25/5 obręb Włocławek KM 7/1, nr 20 obręb Włocławek KM 8/1 położonych przy ul. Grodzkiej, Wrzosowej, Bobrownickiej i Plażowej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 29.11.2018 Zgłoszenie budowy sieci światłowodowej w zabudowie jednorodzinnej przy ulicy Cienistej, Dalekiej, Łabędziej, Mielęcińskiej, Pawiej, Skrytej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 16.11.2018 Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej z przyłączami do budynku Castoramy i Parku Handlowego A przy ul. Kapitulnej i Gniazdowskiego we Włocławku Szczegóły
Artykuł 14.11.2018 Zgłoszenie budowy sieci światłowodowej w zabudowie jednorodzinnej, na terenie dz. nr 6, 40, 49, 52, 97/1, 97/2, 151 obręb Michelin KM 11 oraz dz. nr 98/3 obręb Michelin KM 12 w pasie ulic: Botanicznej, Miodowej, Modrej, Szkolnej, Strzeleckiej we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 09.11.2018 Zgłoszenie budowy sieci światłowodowej w zabudowie jednorodzinnej, na terenie działek nr 42 obręb Michelin KM 05, nr 5 obręb Michelin KM 10, nr 43, 151 obręb Michelin KM 11 położonych przy ul. Botanicznej, ul. Koralowej i ul. Parkowej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 25.10.2018 Zgłoszenie budowy sieci światłowodowej w zabudowie jednorodzinnej przy ulicy Irysowej, Liściastej, Szyszkowej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 23.10.2018 Zgłoszenie budowy sieci światłowodowej w zabudowie jednorodzinnej przy ulicy Cienistej, Parkowej, Strzeleckiej, Szkolnej, Zbieżnej, Zielonej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 17.10.2018 Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej z przyłączem do budynku handlowo-usługowego przy ul. Zagajewskiego/Okrężnej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 09.10.2018 Zgłoszenie budowy sieci światłowodowej w zabudowie jednorodzinnej przy ulicy Koralowej, Łosiej, Zachodniej, Żywicznej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 02.10.2018 Zgłoszenie budowy sieci światłowodowej w zabudowie jednorodzinnej, na terenie działek nr 9/1, 34/8 obręb Michelin KM 02, nr 33, 43/2 obręb Michelin KM 13 położonych przy Al. Jana Pawła II, ul. Skrajnej i ul. Smoczej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 18.09.2018 Zgłoszenie budowy sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych przy ulicy Pogodnej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 22.08.2018 Zgłoszenie budowy sieci światłowodowej w zabudowie jednorodzinnej przy ulicy Dobrej, Wiązowej, Zachodniej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 14.08.2018 Zgłoszenie budowy sieci światłowodowej w zabudowie jednorodzinnej, na terenie dz. nr 1/1 obręb Michelin KM 13; dz. nr 1/59, 26 obręb Michelin KM 14 oraz dz. nr 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 10/1, 14/3, 20/1, 21 obręb Michelin KM 15 w pasie ulic: Letniej i Bartnickiej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 10.08.2018 Zgłoszenie budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Planty, na terenie działek nr 120 i 57/1 obręb Włocławek KM 78 we Włocławku Szczegóły