Zgłoszenia budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych, stacji i kontenerowych stacji transformatorowych oraz sieci

Typ Data Tytuł
Artykuł 14.12.2017 Zgłoszenie przebudowy i budowy sieci ciepłowniczej osiedlowej dla projektowanych budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej przy ulicy Fredry i Ziębiej we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 11.12.2017 Zgłoszenie budowy odcinka sieci wodociągowej z podłączeniami do granicy działek posesji przy ulicy Piaski we Włocławku Szczegóły
Artykuł 11.12.2017 Zgłoszenie budowy odcinka sieci wodociągowej z przyłączeniami do granicy posesji przy ulicy Rybnickiej we Włocławku (dz. nr 27 obręb Rybnica) Szczegóły
Artykuł 16.11.2017 Zgłoszenie budowy odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej z przyłączem do budynku przy ulicy Długiej we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 27.09.2017 Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami oraz montażem indywidualnych węzłów cieplnych w budynkach przy ul. Kilińskiego, Mickiewicza, Plac Wolności oraz Słowackiego – likwidacja grupowego węzła cieplnego Słowackiego 1 – zadanie Nr 15 (dz. nr 9/11, 156/8, 156/12, 156/14 obręb Włocławek KM 43 i dz. nr 24 obręb Włocławek KM 45). Szczegóły
Artykuł 26.09.2017 Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami oraz montażem indywidualnych węzłów cieplnych w budynkach przy ul. Bukowej, Chmielnej oraz Chopina – Likwidacja Grupowego Węzła Cieplnego Chmielna 30 – zadanie nr 10 w ramach projektu inwestycyjnego: „Likwidacja grupowych węzłów cieplnych na terenie miasta Włocławek”, na terenie dz. nr: 65/21, 66/11, 66/9, 66/12, 64/2, 64/1 obręb Włocławek KM 51 przy ul. Bukowej, Chmielnej, Chopina we Włocławku Szczegóły
Artykuł 26.09.2017 Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami oraz montażem indywidualnych węzłów cieplnych w budynkach przy ul. Młynarskiej, Paderewskiego, Reymonta oraz Św. Antoniego – likwidacja grupowego węzła cieplnego Świętego Antoniego 7 – zadanie nr 13 w ramach projektu inwestycyjnego: „Likwidacja grupowych węzłów cieplnych na terenie miasta Włocławek” we Włocławku, na terenie dz. nr: 126, 134/2, 134/4 obręb Włocławek KM 49/1; 46 obręb Włocławek KM 49/2; 151, 152 obręb Włocławek KM 50 przy ul. Młynarskiej, Paderewskiego, Reymonta, Św. Antoniego we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 26.09.2017 Zgłoszenie budowy sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami oraz montażem indywidualnych węzłów cieplnych w budynkach przy ulicy Chmielnej, Jagiellońskiej, Jesionowej, Kraszewskiego oraz Traugutta we Włocławku – likwidacja grupowego węzła cieplnego Traugutta 2a – ZADANIE NR 12 Szczegóły
Artykuł 26.09.2017 Zgłoszenie budowy sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami oraz montażem indywidualnych węzłów cieplnych w budynkach przy ulicy Stodólnej, Targowej oraz Związków Zawodowych we Włocławku – likwidacja grupowego węzła cieplnego Targowa 1 – ZADANIE NR 11 Szczegóły
Artykuł 05.09.2017 Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami oraz montażem indywidualnych węzłów cieplnych w budynkach przy Placu Wolności i Zduńskiej – likwidacja grupowego węzła cieplnego Zduńska 6 – zadanie nr 16 w ramach projektu inwestycyjnego: „Likwidacja grupowych węzłów cieplnych na terenie miasta Włocławek” we Włocławku, na terenie dz. nr: 29/2, 30/1, 31, 34/1, 41/16, 158/1 obręb Włocławek KM 50 przy ul. Zduńskiej, Plac Wolności i Przedmiejskiej we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 31.08.2017 Zgłoszenie wymiany linii napowietrznej SN – 15kV (dz. nr 34/1, 34/2, 35/2, 35/1, 36, 37, 39, 40, 41/1, 41/2, 42/1, 42/2, 43/1, 44, 45, 46/1, 46/2, 47, 48, 49, 50, 53, 43/2, 51, 52/1, 52/3 obręb Michelin KM 13, dz. nr 22, 21, 19, 18, 17/1, 17/2, 16, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8/1, 6, 5, 4/1, 3, 2, 1/2, 1/1, 144, 53 obręb Michelin KM 12, dz. nr 76, 77, 96, 97/1, 97/2, 113, 114, 115, 125, 131, 136/2 obręb Michelin KM 8, dz. nr 2, 3, 17, 18, 25, 46/1, 1, 45 obręb Michelin KM 7, dz. nr 6/2, 5/1, 116/2, 122, 117, 25 obręb Michelin KM 4, dz. nr 126 obręb Michelin KM 5, dz. nr 54 obręb Michelin KM 3, dz. nr 9, 71 obręb Michelin, 151, 43 obręb Michelin KM 11, dz. nr 5, 6/6 obręb Michelin KM 10, dz. nr 428 obręb Michelin KM 1). Szczegóły
Artykuł 30.08.2017 Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami oraz montażem indywidualnych węzłów cieplnych w budynkach przy ul. Chłodnej, Długiej, Prostej oraz Pustej – likwidacja grupowego węzła cieplnego Długa 34 – zadanie nr 2 w ramach projektu inwestycyjnego: „Likwidacja grupowych węzłów cieplnych na terenie miasta Włocławek” we Włocławku, na terenie dz. nr: 144/4, 164, 190/11, 196, 195/2, 195/3, 195/6, 197, 198 obręb Włocławek KM 42 oraz dz. nr: 62/2, 63, 64 obręb Włocławek KM 56 przy ul. Chłodnej, Długiej, Prostej i Pustej we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 30.08.2017 Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami oraz montażem indywidualnych węzłów cieplnych w budynkach przy ul. Dziewińskiej i Kaliskiej – likwidacja grupowego węzła cieplnego Dziewińska 32a – zadanie nr 5 w ramach projektu inwestycyjnego: „Likwidacja grupowych węzłów cieplnych na terenie miasta Włocławek” we Włocławku, na terenie dz. nr: 158, 140, 71/10, 71/7, 71/8, 157/42 obręb Włocławek KM 77 przy ul. Dziewińskiej i ul. Kaliskiej we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 29.08.2017 Zgłoszenie rozbudowy budynku mieszkalnego przy ul. Michelińskiej 14 we Włocławku (dz. nr 11/1 obręb Michelin KM 8). Szczegóły
Artykuł 24.08.2017 Zgłoszenie budowy odcinka sieci wodociągowej z przyłączem do granicy posesji przy ul. Sokolej 5 we Włocławku, na terenie dz. nr 9 obręb Michelin KM 9 przy ul. Sokolej we Włocławku. Szczegóły