Wykazy nieruchomości

Typ Data Tytuł
Artykuł 08.10.2018 Zarządzenie nr 279/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 pażdziernika 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, położonej we Włocławku przy ulicy Chmielnej, oznaczonej jako działka nr 65/25 (Włocławek KM 51) o pow. 0,0064 ha, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 01.10.2018 Zarządzenie nr 273/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy: ul. Moniuszki 4-18, część działki nr 9/1 KM 68 o pow. 42,00 m2, ul. Moniuszki 3-19, część działki nr 9/2 KM 68 o pow. 20,00 m2, przeznaczonych do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 18.09.2018 Zarządzenie nr 260/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej we Włocławku przy ul. Płockiej, oznaczonej jako działki nr 18/36 KM 94 (obręb Włocławek) o pow. 18,00 m2 przeznaczonej w drodze bezprzetargowej do wydzierżawienia do lat trzech. Szczegóły
Artykuł 18.09.2018 Zarządzenie nr 259/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Toruńskiej 85, część działki nr 64/5 KM 31 o pow. 18,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 14.09.2018 Zarządzenie nr 257/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego 11 lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym Szczegóły
Artykuł 10.09.2018 Zarządzenie nr 255/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Kilińskiego 16, stanowiącej część dz. nr 18/2 KM 45 o pow. 40,00 m2, przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 04.09.2018 Zarządzenie nr 251/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 września 2018 r.w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Dziewińskiej 31, część działki nr 142/9 KM 77 o pow. 73,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 04.09.2018 Zarządzenie nr 250/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Toruńskiej, stanowiącej część działki nr 42/153 KM 29 o pow. 9,05 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 03.09.2018 Zarządzenie nr 245/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej we Włocławku, oznaczonej jako: działka nr 4/37 Obręb Kawka o pow. 2,4376 ha, usytuowana przy ul. Wiklinowej, działka nr 4/40 Obręb Kawka o pow. 2,5461 ha, usytuowana przy ul. Wiklinowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze przetargu. Szczegóły
Artykuł 03.09.2018 Zarządzenie nr 244/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej położonej we Włocławku oznaczonej jako: działka nr 37/6 obręb Rózinowo o pow. 0,0473 ha, położona przy ul. Toruńskiej, działka nr 42 obręb Rózinowo o pow. 0,0058 ha, działka nr 44/4 obręb Rózinowo o pow. 0,0682 ha, położona przy ul. Toruńskiej stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 09.08.2018 Zarządzenie Nr 228/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej położonej we Włocławku przy Al. Kazimierza Wielkiego, oznaczonej jako działka nr 3/65 (Włocławek KM 114) o pow. 0,0864 ha, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Szczegóły
Artykuł 09.08.2018 Zarządzenie Nr 227/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 8/32 o powierzchni 0,0150 ha w obrębie Włocławek KM 68 położonej we Włocławku przy ul. Żurawiej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste, w trybie bezprzetargowym Szczegóły
Artykuł 09.08.2018 Zarządzenie Nr 226/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 3/240 o powierzchni 0,0228 ha w obrębie Włocławek KM 28, położonej we Włocławku przy ul. Wesołej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drugim przetargu ustnym nieograniczonym Szczegóły
Artykuł 09.08.2018 Zarządzenie Nr 225/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 53/13 o powierzchni 0,0029 ha w obrębie Włocławek KM 49/1, położonej we Włocławku przy ul. Jagiellońskiej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej Szczegóły
Artykuł 09.08.2018 Zarządzenie Nr 224/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 3/230 o powierzchni 0,1497 ha w obrębie Włocławek KM 28, położonej we Włocławku przy ul. Wesołej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drugim przetargu ustnym nieograniczonym Szczegóły