Wykazy nieruchomości

Typ Data Tytuł
Artykuł 19.04.2018 Zarządzenie nr 114/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Wienieckiej 37,stanowiącej część działki nr 6/4 KM 38 o pow. 47,80 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 19.04.2018 Zarządzenie nr 113/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Leśnej, stanowiącej część działki nr 4/17 oraz część działki nr 4/18 KM 123 o pow. 1.0180 ha, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 19.04.2018 Zarządzenie nr 112/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej we Włocławku przy ul. Toruńskiej, oznaczonej jako działka nr 161 (obręb Krzywa Góra) o pow. 367,00 m2 przeznaczonej w drodze bezprzetargowej do wydzierżawienia do lat trzech. Szczegóły
Artykuł 19.04.2018 Zarządzenie nr 111/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Polnej 87, stanowiącej część działki nr 45/1 KM 86 o pow. 34,00 m2, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 19.04.2018 Zarządzenie nr 110/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy ul. Filtrowej, stanowiących część dz. nr 7/32 oraz 7/36 KM 74/1 o pow. 900,00 m2, przeznaczonych do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 10.04.2018 Zarządzenie nr 101/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 11/56 o powierzchni 0,0590 ha w obrębie Włocławek KM 94 położonej we Włocławku przy ul. Płockiej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 10.04.2018 Zarządzenie nr 100/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 8/17 o powierzchni 0,0058 ha w obrębie Włocławek KM 68 położonej we Włocławku przy ul. Żurawiej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 10.04.2018 Zarządzenie nr 99/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 11/46 o powierzchni 0,0708 ha w obrębie Włocławek KM 94 położonej we Włocławku przy ul. Płockiej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 04.04.2018 Zarządzenie nr 96/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego 1 lokal, przeznaczony na cele inne niż mieszkaniowe, wraz z udziałem we współwłasności gruntu, stanowiący własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. Szczegóły
Artykuł 04.04.2018 Zarządzenie nr 95/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego 14 lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. Szczegóły
Artykuł 03.04.2018 Zarządzenie nr 92/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej położonej we Włocławku przy ulicy Fredry, oznaczonej jako działka nr 2/17 (Włocławek KM 74/2) o pow. 0,0053 ha, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 03.04.2018 Zarządzenie nr 91/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, położonej we Włocławku przy ulicy: Trzcinowej, oznaczonej jako działka nr 1/20 KM 71 o pow. 0,0612 ha; Trzcinowej, oznaczonej jako działka nr 1/19 KM 71 o pow. 0,0701 ha; Trzcinowej, oznaczonej jako działka nr 1/18 KM 71 o pow. 0,1052 ha; Trzcinowej, oznaczonej jako działka nr 1/17 KM 71 o pow. 0,1146 ha; Trzcinowej, oznaczonej jako działka: nr 1/21 KM 71 o pow. 0,0914 ha oraz działka nr 1/24 KM 71 o pow. 0,0057 ha; Trzcinowej, oznaczonej jako działka: nr 1/22 KM 71 o pow. 0,0842 ha oraz działka nr 1/25 KM 71o pow. 0,0072 ha; Szuwarowej, oznaczonej jako działka nr 1/23 KM 71 o pow. 0,0987 ha; stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu. Szczegóły
Artykuł 28.03.2018 Zarządzenie nr 84/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Warszawskiej, stanowiącej część działki nr 218/11 KM 52 o pow. 11,25 m2, przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 28.03.2018 Zarządzenie nr 83/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Toruńskiej 66-68, część działki nr 4/6 KM 29 o pow. 35,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 28.03.2018 Zarządzenie nr 82/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Wiślanej 1, stanowiącej część dz. nr 32 KM 46 o pow. 22,00 m2, przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej. Szczegóły