Wykazy nieruchomości

Typ Data Tytuł
Artykuł 18.02.2019 Zarządzenie Nr 78/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej we Włocławku, oznaczonej jako: działka nr 4/59 obręb Kawka o pow. 0,5000 ha, usytuowana przy ul. Zalesie, działka nr 4/60 obręb Kawka o pow. 0,9850 ha, usytuowana przy ul. Zalesie, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze przetargu Szczegóły
Artykuł 18.02.2019 Zarządzenie Nr 77/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 9/4 o powierzchni 0,0394 ha w obrębie Włocławek KM 78, położonej we Włocławku przy ul. Kruszyńskiej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu Szczegóły
Artykuł 12.02.2019 Zarządzenie nr 61/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy ul. Żwirki i Wigury 29, działka nr 101 KM 57 o pow. 150,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na okres trzech lat w drodze przetargowej Szczegóły
Artykuł 11.02.2019 Zarządzenie nr 60/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego lokale użytkowe, stanowiące własność Gminy Miasto Włocławek, położone we Włocławku, przeznaczone do najmu na okres powyżej trzech lat w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Szczegóły
Artykuł 07.02.2019 Zarządzenie nr 56/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego lokal użytkowy, stanowiący własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczony do oddania w najem w trybie bezprzetargowym. Szczegóły
Artykuł 05.02.2019 Zarządzenie nr 54/2019 Prezydenta Miasta Włocławek jako starosty, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we Włocławku przy ul. Papieżka 50, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 46 o pow. 0,0229 ha w obrębie 0910 Włocławek KM 91, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu. Szczegóły
Artykuł 05.02.2019 Zarządzenie nr 53/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego 1 lokal użytkowy, stanowiący własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczony do oddania w najem, w trybie bezprzetargowym. Szczegóły
Artykuł 05.02.2019 Zarządzenie nr 52/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej położonej we Włocławku przy ul. Polnej, oznaczonej jako działka nr 20/20 (Włocławek KM 88) o pow. 0,101 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży prawa użytkowania wieczystego, w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 05.02.2019 Zarządzenie nr 49/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Moniuszki 4-18, część działki nr 9/1 KM 68 o pow. 30,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 05.02.2019 Zarządzenie nr 48/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 35/17 o powierzchni 0,0242 ha w obrębie Włocławek KM 29, położonej we Włocławku przy ul. Toruńskiej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Szczegóły
Artykuł 05.02.2019 Zarządzenie nr 47/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 116/4 o powierzchni 0,0065 ha w obrębie Włocławek KM 57, położonej we Włocławku przy ul. Generała Dąbrowskiego, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 05.02.2019 Zarządzenie nr 46/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 116/3 o powierzchni 0,0034 ha w obrębie Włocławek KM 57, położonej we Włocławku przy ul. Generała Dąbrowskiego, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 05.02.2019 Zarządzenie nr 45/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 116/2 o powierzchni 0,0076 ha w obrębie Włocławek KM 57, położonej we Włocławku przy ul. Generała Dąbrowskiego, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 01.02.2019 Zarządzenie nr 37/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej położonej we Włocławku,oznaczonej jako działka nr 3/2 (Włocławek KM 115) o pow. 0,0195 ha oraz działka nr 3/4 (Włocławek KM 115) o pow. 0,0035 ha, położona przy Al. Kazimierza Wielkiego, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 28.01.2019 Zarządzenie nr 29/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Jasnej 8, stanowiącej część dz. nr 15 KM 58 o pow. 15,00 m2, przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej. Szczegóły