Wykazy nieruchomości

Typ Data Tytuł
Artykuł 31.07.2017 Zarządzenie nr 199/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Planty, stanowiącej część dz. nr. 116/16 KM 55 o pow. 30,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 31.07.2017 Zarządzenie nr 198/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Żelazne Wody 76, część działki nr 128 KM 106 o pow. 15,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 31.07.2017 Zarządzenie nr 197/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Płockiej, stanowiącej część dz. nr. 11/64 KM 94 o pow. 200,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 27.07.2017 Zarządzenie nr 195/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej – działki ewidencyjnej nr 1/246 o powierzchni 0,0097 ha w obrębie Włocławek KM 75, położonej we Włocławku przy ul. Kaliskiej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Szczegóły
Artykuł 27.07.2017 Zarządzenie nr 193/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej położonej we Włocławku przy ulicy Zbiegniewskiej 67, oznaczonej jako działka: nr 166/114 KM 69 o pow. 0,0002 ha, nr 166/118 KM 69 o pow. 0.0037 ha, nr 171/21 KM 69 o pow. 0.0025 ha, nr 171/22 KM 69 o pow. 0.0001 ha, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 24.07.2017 Zarządzenie nr 190/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Szpitalnej 1b, stanowiącej część dz. nr. 15/12 KM 35 o pow. 25,00 m2 , przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 20.07.2017 Zarządzenie nr 188/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej we Włocławku, przy ul. Fredry, oznaczonej jako działka: nr 2/18 KM 74/2 o pow. 0.0205 ha oraz nr 3/9 KM 74/2 o pow. 0.0257 ha, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze przetargu. Szczegóły
Artykuł 20.07.2017 Zarządzenie nr 186/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych we Włocławku, oznaczonych jako: działka nr 4/55 Obręb Kawka o pow. 0.5000 ha, działka nr 4/47 Obręb Kawka o pow. 0.4000 ha, usytuowana przy ul. Kawka, działka nr 4/57 Obręb Kawka o pow. 0.4928 ha, usytuowana przy ul. Zalesie, działka nr 4/58 Obręb Kawka o pow. 0.9072 ha, usytuowana przy ul. Zalesie, działka nr 4/59 Obręb Kawka o pow. 0.5000 ha, usytuowana przy ul. Zalesie, działka nr 4/60 Obręb Kawka o pow. 0.9850 ha, usytuowana przy ul. Zalesie, działka nr 4/52 Obręb Kawka o pow. 1.4658 ha, usytuowana przy ul. Zbożowej, działka nr 4/53 Obręb Kawka o pow. 0.2500 ha,usytuowana przy ul. Zbożowej, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonych do sprzedaży, w drodze przetargu. Szczegóły
Artykuł 10.07.2017 Zarządzenie nr 181/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy Placu Wolności, stanowiącej część dz. nr. 133 KM 50 o pow. 422,00 m2, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres jednego miesiąca. Szczegóły
Artykuł 10.07.2017 Zarządzenie nr 180/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy ul. Barskiej 54a, stanowiących działki nr. 19/1, 19/3, 19/4 KM 106 o pow. 633,00 m2 przeznaczonych do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 06.07.2017 Zarządzenie nr 174/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej we Włocławku, przy ul. Żytniej 78, oznaczonej jako działka nr 20/2 KM 105 o pow. 0.0875 ha, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze przetargu. Szczegóły
Artykuł 27.06.2017 Zarządzenie nr 163/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Nowomiejskiej 17a, stanowiącej część dz. nr. 4/10 KM 80 o pow. 19,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 21.06.2017 Zarządzenie nr 158/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej położonej we Włocławku przy ulicy Warszawskiej, oznaczonej jako działka nr 218/10 KM 52 o pow. 0,0144 ha, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 20.06.2017 Zarządzenie nr 157/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Leśnej , stanowiącej część działki nr 4/17 oraz część działki nr 4/18 KM 123 o pow. 1.0180 ha przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 20.06.2017 Zarządzenie nr 156/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Polnej 87, działka nr 45/1 KM 86 o pow. 34,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły