Wykazy nieruchomości

Typ Data Tytuł
Artykuł 07.07.2020 Zarządzenie Nr 225/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego 1 lokal użytkowy, stanowiący własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczony do oddania w najem, w trybie bezprzetargowym. Szczegóły
Artykuł 07.07.2020 Zarządzenie Nr 224/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Komarowej 1, działka nr 58/2 (Michelin KM 07) o pow. 250,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 02.07.2020 Zarządzenie Nr 219/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego 1 lokal użytkowy, stanowiący własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczony do oddania w najem, w trybie bezprzetargowym. Szczegóły
Artykuł 01.07.2020 Zarządzenie Nr 218/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 6/13 o powierzchni 0,0088 ha i nr 6/15 o powierzchni 0,0110 ha w obrębie Włocławek KM 43, położonych we Włocławku przy ul. Wojska Polskiego, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 24.06.2020 Zarządzenie Nr 211/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej we Włocławku, oznaczonej jako: działka nr 4/47 obręb Kawka o pow. 0,4000 ha, usytuowana przy ul. Kawka, działka nr 4/57 obręb Kawka o pow. 0,4928 ha, usytuowana przy ul. Zalesie, działka nr 4/58 obręb Kawka o pow. 0,9072 ha, usytuowana przy ul. Zalesie, działka nr 4/53 obręb Kawka o pow. 0,2500 ha, usytuowana przy ul. Zbożowej, działka nr 4/55 obręb Kawka o pow. 0,5000 ha, działka nr 4/56 obręb Kawka o pow. 1,4815 ha, usytuowana przy ul. Zbożowej, działka nr 4/37 obręb Kawka o pow. 2,4376 ha, usytuowana przy ul. Wiklinowej, działka nr 4/40 obręb Kawka o pow. 2,5461 ha, usytuowana przy ul. Wiklinowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze przetargu. Szczegóły
Artykuł 24.06.2020 Zarządzenie Nr 210/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Polnej, stanowiącej dz. nr 4/38 o pow. 232,00 m 2 i dz. nr 4/40 o pow. 1800,00 m 2 (obręb Włocławek KM 105) przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 24.06.2020 Zarządzenie Nr 209/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Płockiej, działka nr 11/64 (obręb Włocławek KM 94) o pow. 400,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 23.06.2020 Zarządzenie Nr 205/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 206/1 o powierzchni 0,0115 ha w obrębie Włocławek KM 52, położonej we Włocławku przy ul. Księdza Skorupki, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Szczegóły
Artykuł 23.06.2020 Zarządzenie Nr 204/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 111/6 o powierzchni 0,0158 ha w obrębie Włocławek KM 77, położonej we Włocławku przy ul. Broniewskiego stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Szczegóły
Artykuł 22.06.2020 Zarządzenie Nr 198/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Łęgskiej 24, stanowiącej część dz. nr 40/10 (obręb Włocławek KM 47) o pow. 42,50 m2, przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 22.06.2020 Zarządzenie Nr 197/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Nowomiejskiej 17a, działka nr 4/10 (obręb Włocławek KM 80) o pow. 19,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 18.06.2020 Zarządzenie Nr 196/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego lokale użytkowe, stanowiące własność Gminy Miasto Włocławek, położone we Włocławku, przeznaczone do najmu na okres powyżej trzech lat w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Szczegóły
Artykuł 18.06.2020 Zarządzenie Nr 195/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego lokale użytkowe (garaże), stanowiące własność Gminy Miasto Włocławek, położone we Włocławku, przeznaczone do najmu na okres powyżej trzech lat w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Szczegóły
Artykuł 10.06.2020 Zarządzenie Nr 188/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego 1 lokal użytkowy, stanowiący własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczony do oddania w najem, w trybie bezprzetargowym. Szczegóły
Artykuł 03.06.2020 Zarządzenie Nr 181/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Pułaskiego/Kilińskiego, stanowiącej część dz. nr 5/57 (obręb Włocławek KM 43) o pow. 25,00 m2, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres czterech miesięcy w drodze bezprzetargowej. Szczegóły