Wykazy nieruchomości

Typ Data Tytuł
Artykuł 10.04.2018 Zarządzenie nr 100/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 8/17 o powierzchni 0,0058 ha w obrębie Włocławek KM 68 położonej we Włocławku przy ul. Żurawiej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 10.04.2018 Zarządzenie nr 99/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 11/46 o powierzchni 0,0708 ha w obrębie Włocławek KM 94 położonej we Włocławku przy ul. Płockiej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 04.04.2018 Zarządzenie nr 96/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego 1 lokal, przeznaczony na cele inne niż mieszkaniowe, wraz z udziałem we współwłasności gruntu, stanowiący własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. Szczegóły
Artykuł 04.04.2018 Zarządzenie nr 95/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego 14 lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. Szczegóły
Artykuł 03.04.2018 Zarządzenie nr 92/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej położonej we Włocławku przy ulicy Fredry, oznaczonej jako działka nr 2/17 (Włocławek KM 74/2) o pow. 0,0053 ha, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 03.04.2018 Zarządzenie nr 91/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, położonej we Włocławku przy ulicy: Trzcinowej, oznaczonej jako działka nr 1/20 KM 71 o pow. 0,0612 ha; Trzcinowej, oznaczonej jako działka nr 1/19 KM 71 o pow. 0,0701 ha; Trzcinowej, oznaczonej jako działka nr 1/18 KM 71 o pow. 0,1052 ha; Trzcinowej, oznaczonej jako działka nr 1/17 KM 71 o pow. 0,1146 ha; Trzcinowej, oznaczonej jako działka: nr 1/21 KM 71 o pow. 0,0914 ha oraz działka nr 1/24 KM 71 o pow. 0,0057 ha; Trzcinowej, oznaczonej jako działka: nr 1/22 KM 71 o pow. 0,0842 ha oraz działka nr 1/25 KM 71o pow. 0,0072 ha; Szuwarowej, oznaczonej jako działka nr 1/23 KM 71 o pow. 0,0987 ha; stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu. Szczegóły
Artykuł 28.03.2018 Zarządzenie nr 84/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Warszawskiej, stanowiącej część działki nr 218/11 KM 52 o pow. 11,25 m2, przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 28.03.2018 Zarządzenie nr 83/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Toruńskiej 66-68, część działki nr 4/6 KM 29 o pow. 35,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 28.03.2018 Zarządzenie nr 82/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Wiślanej 1, stanowiącej część dz. nr 32 KM 46 o pow. 22,00 m2, przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 28.03.2018 Zarządzenie nr 81/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Piaski, część działki nr 10/2 KM 110 o pow. 84,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 26.03.2018 Zarządzenie nr 77/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy ul. Papieżka, oznaczonych jako działki: nr 27/2 o pow. 2794,00 m2, nr 26/2 o pow. 2720,00 m2, nr 25/4 o pow. 1399,00 m2, nr 24/14 o pow. 717,00 m2, nr 24/13o pow. 3339,00 m2, nr 22/4 o pow. 1324,00 m2, nr 17/4 o pow. 1285,00 m2, nr 15/2 o pow. 917,00 m2, nr 11/4 o pow. 2306,00 m2, nr 10/4 o pow. 2388,00 m2 KM 102 (obręb Włocławek) przeznaczonych w drodze bezprzetargowej do wydzierżawienia do lat trzech Szczegóły
Artykuł 26.03.2018 Zarządzenie nr 76/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa położonych we Włocławku przy ul. Papieżka, oznaczonych jako działki nr 44/17 o pow.198,00 m 2, nr 44/3 o pow. 205,00 m2, nr 44/4 o pow. 199,00 m 2, nr 50/4 o pow. 71,00 m2, nr 48/4 o pow. 476,00 m 2, nr 16 o pow. 646,00 m 2 KM 102 (obręb Włocławek) przeznaczonych w drodze bezprzetargowej do wydzierżawienia do lat trzech. Szczegóły
Artykuł 26.03.2018 Zarządzenie nr 75/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, poło-żonych we Włocławku przy ul. Papieżka, oznaczonych jako działki: nr 4/4 o pow. 1639,00 m2, nr 5/1 o pow. 1440,00 m2, nr 8/1 o pow. 1282,00 m2, nr 46/15 o pow. 93,00 m2, nr 46/2 o pow. 100,00 m2, nr 46/3 o pow. 97,00 m2, nr 55/10 o pow. 24799,00 m2, nr 26/9 o pow. 4285,00 m2, nr 27/9 o pow. 3268,00 m2, nr 27/13 o pow. 92,00 m2, nr 27/14 o pow. 417,00 m2, nr 27/15 o pow. 248,00 m2, nr 27/11 o pow. 1226,00 m2, nr 26/11 o pow. 1453,00 m2, nr 55/5 o pow. 4701,00 m2, nr 55/7 o pow. 2444,00 m2, nr 55/4 o pow. 9774,00 m2, nr 55/8 o pow. 49,00 m2 KM 102 (obręb Włocławek) oraz działki nr 3/49 o pow. 528,00 m2, nr 3/56 o pow. 2679,00 m2 KM 114 (obręb Włocławek) przeznaczonych w drodze bezprzetargowej do wydzierżawienia do lat trzech Szczegóły
Artykuł 22.03.2018 Zarządzenie nr 73/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 58/1 o powierzchni 0,3246 ha w obrębie Włocławek KM 112/2 położonej we Włocławku przy ul. Papieżka 73, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, na rzecz jej użytkowników wieczystych. Szczegóły
Artykuł 22.03.2018 Zarządzenie nr 72/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 1/151 o powierzchni 0,0219 ha w obrębie Michelin KM 14 i nr 1/166 o powierzchni 0,0106 ha w obrębie Michelin KM 14, położonej we Włocławku przy ul. Bartnickiej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Szczegóły