Wykazy nieruchomości

Typ Data Tytuł
Artykuł 27.02.2017 Zarządzenie nr 39/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 lutego 2017 r. sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, położonej we Włocławku przy ulicy Pułaskiego 1a, oznaczonej jako działka nr 20/11 KM 43 o pow. 0,0576 ha, w udziale 1366/1400 części, stanowiącym własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonym do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz współwłaściciela. Szczegóły
Artykuł 14.02.2017 Zarządzenie nr 26/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 lutego 2017 r.w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej położonej we Włocławku przy ulicy Kilińskiego, oznaczonej jako działka nr 12/14 KM 43 o pow. 0,0135 ha, w udziale 3231/6861 części, stanowiącej własność Gminy MiastoWłocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 07.02.2017 Zarządzenie nr 20/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Toruńskiej, oznaczonej jako dz. nr. 44/2 KM 29 o pow. 480,00 m2, Toruńskiej, oznaczonej jako dz. nr. 44/3 KM 29 o pow. 90,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 05.01.2017 Zarządzenie nr 7/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Toruńskiej, stanowiącej część dz. nr. 42/117 KM 29 o pow. 9,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 05.01.2017 Zarządzenie nr 6/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, będącej w posiadaniu Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul.Ceglana 13/15, część działki nr 32 KM 36 o pow. 49,68 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 05.01.2017 Zarządzenie nr 5/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Dziewińskiej 23, stanowiącej część działki nr 123/2 KM 77 o pow. 15,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 14.12.2016 Zarządzenie nr 367/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Żwirowej, oznaczonej jako dz. nr. 42/126 KM 29 o pow. 50,00 m2 ,Żwirowej, oznaczonej jako dz. nr. 42/127 KM 29 o pow. 64,00 m2, Żwirowej, oznaczonej jako dz. nr. 42/128 KM 29 o pow. 235,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 14.12.2016 Zarządzenie nr 366/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Piaski, stanowiącej część dz. nr. 10/2 KM 110 o pow. 36,00 m2 ,ul. Piaski, stanowiącej część dz. nr. 11/2 KM 110 o pow. 8,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 13.12.2016 Zarządzenie nr 362/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej położonej we Włocławku przy ulicy: Chłodnej, oznaczonej jako działka nr 186 KM 42 o pow. 0,0140 ha, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego. Szczegóły
Artykuł 13.12.2016 Zarządzenie nr 361/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, położonej we Włocławku przy ul. Toruńskiej, oznaczonej jako działka nr 4/7 KM 34 o pow. 0,0196 ha, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu. Szczegóły
Artykuł 13.12.2016 Zarządzenie nr 360/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, położonej we Włocławku przy ul. Ciasnej 36, oznaczonej jako działka nr 167 KM 81 o pow. 0,0206 ha, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat, w drodze przetargu. Szczegóły
Artykuł 28.11.2016 Zarządzenie nr 345/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 listopada 2016 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: Żytniej 98, stanowiącej część dz. nr. 37 KM 86 o pow. 15,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 28.11.2016 Zarządzenie nr 344/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 listopada 2016 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Zielnej 25a, stanowiącej dz. nr. 13 KM 112/2 o pow. 618,00 m2, Zielnej 25a, stanowiącej dz. nr. 14 KM 112/2 o pow. 638,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 24.11.2016 Zarządzenie nr 341/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 listopada 2016 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul.Wienieckiej, stanowiącej działkę nr 13/21 KM 33 o pow. 3957,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 15.11.2016 Zarządzenie nr 328/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy: Rysiej 1, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 3/1 o powierzchni 0,9038 ha w obrębie Włocławek KM 38,Rysiej 3, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 5 o powierzchni 0,8500 ha w obrębie Włocławek KM 38, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz jej użytkownika wieczystego. Szczegóły