Wykazy nieruchomości

Typ Data Tytuł
Artykuł 19.09.2017 Zarządzenie nr 242/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 3/240 o powierzchni 0,0228 ha w obrębie Włocławek KM 28, położonej we Włocławku przy ul. Wesołej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu Szczegóły
Artykuł 19.09.2017 Zarządzenie nr 241/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 3/230 o powierzchni 0,1497 ha w obrębie Włocławek KM 28, położonej we Włocławku przy ul. Wesołej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu. Szczegóły
Artykuł 13.09.2017 Zarządzenie nr 236/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych położonych we Włocławku przy ulicy Związków Zawodowych, oznaczonych jako: działka nr 71/2 KM 47 o pow. 0,0725 ha, działka nr 72/2 KM 47 o pow. 0,0763 ha, działka nr 74/3 KM 47 o pow. 0,0084 ha, działka nr 73/2 KM 47 o pow. 0,0074 ha, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 06.09.2017 Zarządzenie nr 233/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Polnej 87, działka nr 45/1 KM 86 o pow. 34,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 28.08.2017 Zarządzenie nr 225/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 24/5 o powierzchni 0,0514 ha w obrębie Włocławek KM 56 oraz działka ewidencyjna nr 24/7 o powierzchni 0,0504 ha w obrębie Włocławek KM 56, położonej we Włocławku przy ul. Długiej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży, na rzecz jej użytkownika wieczystego. Szczegóły
Artykuł 24.08.2017 Zarządzenie nr 220/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej – działek ewidencyjnych o numerach: 33/1 o powierzchni 0,0006 ha i 83/5 o powierzchni 0,0212 ha w obrębie Włocławek KM 73, położonej we Włocławku przy ul. Noakowskiego, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży. Szczegóły
Artykuł 31.07.2017 Zarządzenie nr 199/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Planty, stanowiącej część dz. nr. 116/16 KM 55 o pow. 30,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 31.07.2017 Zarządzenie nr 198/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Żelazne Wody 76, część działki nr 128 KM 106 o pow. 15,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 31.07.2017 Zarządzenie nr 197/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Płockiej, stanowiącej część dz. nr. 11/64 KM 94 o pow. 200,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 27.07.2017 Zarządzenie nr 195/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej – działki ewidencyjnej nr 1/246 o powierzchni 0,0097 ha w obrębie Włocławek KM 75, położonej we Włocławku przy ul. Kaliskiej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Szczegóły
Artykuł 27.07.2017 Zarządzenie nr 193/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej położonej we Włocławku przy ulicy Zbiegniewskiej 67, oznaczonej jako działka: nr 166/114 KM 69 o pow. 0,0002 ha, nr 166/118 KM 69 o pow. 0.0037 ha, nr 171/21 KM 69 o pow. 0.0025 ha, nr 171/22 KM 69 o pow. 0.0001 ha, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 24.07.2017 Zarządzenie nr 190/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Szpitalnej 1b, stanowiącej część dz. nr. 15/12 KM 35 o pow. 25,00 m2 , przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 20.07.2017 Zarządzenie nr 188/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej we Włocławku, przy ul. Fredry, oznaczonej jako działka: nr 2/18 KM 74/2 o pow. 0.0205 ha oraz nr 3/9 KM 74/2 o pow. 0.0257 ha, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze przetargu. Szczegóły
Artykuł 20.07.2017 Zarządzenie nr 186/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych we Włocławku, oznaczonych jako: działka nr 4/55 Obręb Kawka o pow. 0.5000 ha, działka nr 4/47 Obręb Kawka o pow. 0.4000 ha, usytuowana przy ul. Kawka, działka nr 4/57 Obręb Kawka o pow. 0.4928 ha, usytuowana przy ul. Zalesie, działka nr 4/58 Obręb Kawka o pow. 0.9072 ha, usytuowana przy ul. Zalesie, działka nr 4/59 Obręb Kawka o pow. 0.5000 ha, usytuowana przy ul. Zalesie, działka nr 4/60 Obręb Kawka o pow. 0.9850 ha, usytuowana przy ul. Zalesie, działka nr 4/52 Obręb Kawka o pow. 1.4658 ha, usytuowana przy ul. Zbożowej, działka nr 4/53 Obręb Kawka o pow. 0.2500 ha,usytuowana przy ul. Zbożowej, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonych do sprzedaży, w drodze przetargu. Szczegóły
Artykuł 10.07.2017 Zarządzenie nr 181/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy Placu Wolności, stanowiącej część dz. nr. 133 KM 50 o pow. 422,00 m2, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres jednego miesiąca. Szczegóły