Wykonanie budżetu / Pomoc publiczna

Typ Data Tytuł
Artykuł 24.10.2017 Informacja za III kwartały 2017 roku z wykonania budżetu miasta Szczegóły
Artykuł 31.08.2017 Informacja za I półrocze 2017 roku z wykonania budżetu miasta Szczegóły
Artykuł 24.07.2017 Informacja za II kwartały 2017 roku z wykonania budżetu miasta Szczegóły
Artykuł 29.05.2017 Informacja o wykonaniu budżetu za 2016 rok Szczegóły
Artykuł 25.04.2017 Informacja za I kwartał 2017 r z wykonania budżetu miasta Szczegóły
Artykuł 13.04.2017 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok Szczegóły
Artykuł 26.10.2016 Informacja za III kwartał 2016 r z wykonania budżetu miasta Szczegóły
Artykuł 07.09.2016 Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r., kształtowaniu się wieloletniej Prognozy finansowej za I półrocze 2016 r. Szczegóły
Artykuł 21.07.2016 Informacja za II kwartał 2016 r z wykonania budżetu miasta Szczegóły
Artykuł 16.05.2016 Informacja o wykonaniu budżetu za 2015 rok Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Informacja za I kwartał 2016 r z wykonania budżetu miasta Szczegóły
Artykuł 12.04.2016 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok Szczegóły