Zamówienia publiczne do 30.000 €

Typ Data Tytuł
Artykuł 14.12.2018 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Dostawa paliw do samochodów służbowych Urzędu Miasta Włocławek OPIK.ROU.2632.84.2018 Szczegóły
Artykuł 13.12.2018 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji projektu pn. „Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażanie technologii niskoemisyjnej we Włocławku” – Inteligentne Systemy Transportowe ITS” I.RNI.7011.3.3.2018 Szczegóły
Artykuł 12.12.2018 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Przedmiot zamówienia stanowi usługa polegająca na utrzymaniu i konserwacji wału przeciwpowodziowego (wraz z trzema zasuwami przepustowymi) zlokalizowanego na terenie nieruchomości GM.7021.5.4.2018 Szczegóły
Artykuł 11.12.2018 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Odbiór odpadów komunalnych wytworzonych w Urzędzie Miasta Włocławek. OPIK.ROU.2512.43.2018 Szczegóły
Artykuł 10.12.2018 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Prenumerata i dostawa tytułów prasowych do Urzędu Miasta Włocławek na 2019 rok. OPIK.ROU.2600.3.19.2018 Szczegóły
Artykuł 07.12.2018 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Zamieszczenie w dniu 02 stycznia 2019r. (środa) w prasie wydawanej codziennie od poniedziałku do piątku oraz o zasięgu regionalnym (teren województwa kujawsko-pomorskiego) ogłoszenia Prezydenta Miasta Włocławek. UA.2151.40.2018 Szczegóły
Artykuł 07.12.2018 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przewozie dzieci i młodzieży w roku 2019 z wyznaczonych jednostek oświatowych do Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku: na basen. E.OSP.071.2.2018 Szczegóły
Artykuł 03.12.2018 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Dostawa materiałów biurowych (PZP) OPIK.ROU. 2600.6.31.2018 Szczegóły
Artykuł 30.11.2018 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Zamieszczenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położony jest lokal użytkowy, ogłoszenia Prezydenta Miasta Włocławek I przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek. Ogłoszenie składa się z modułów tekstowych. GMK.L.6812.59.2018 Szczegóły
Artykuł 29.11.2018 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Publikacja artykułu promocyjnego na stronach lokalnych (Włocławek) gazety wydawanej w średnim dziennym nakładzie wydania lokalnego min. 6 000 szt. W związku z realizacją projektu pn. „Modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego we Włocławku, ul. Ogniowa 2”. Szczegóły
Artykuł 29.11.2018 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Zamieszczenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość, ogłoszenia Prezydenta Miasta Włocławek wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Ogłoszenie składa się z modułów tekstowych. GMK.N.6812.322.2018 Szczegóły
Artykuł 28.11.2018 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Dostawa usług wsparcia technicznego oraz aktualizacji oprogramowania BI.1333.27.2018 Szczegóły
Artykuł 27.11.2018 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Dostawa materiałów biurowych (UA) OPIK.ROU.2600.6.30.2018 Szczegóły
Artykuł 27.11.2018 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Zamieszczenie w dniu 10 grudnia 2018 r. (poniedziałek) w prasie wydawanej codziennie od poniedziałku do piątku oraz o zasięgu regionalnym (teren województwa kujawsko-pomorskiego) ogłoszenia Prezydenta Miasta Włocławek UA.2151.35.2018 Szczegóły
Artykuł 26.11.2018 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Zamieszczenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość ogłoszenia Prezydenta Miasta Włocławek. Ogłoszenie dotyczy wykazu nieruchomości, w której udział Gminy Miasto Włocławek w wysokości 1/4 został przeznaczony do zbycia, w drodze bezprzetargowej, na rzecz współwłaścicieli przedmiotowej nieruchomości. Ogłoszenie składa się z modułów tekstowych. GMK.N.6812.358.2018 Szczegóły