Zamówienia publiczne do 30.000 €

Typ Data Tytuł
Artykuł 06.06.2016 Ogłoszenie o zamówieniu o wartości do 30.000 euro. Nazwa zadania: Rewaloryzacja parku im. Sienkiewicza oraz utworzenie nowego parku na Słodowie, we Włocławku. Szczegóły