Zamówienia publiczne do 30.000 €

Typ Data Tytuł
Artykuł 14.01.2019 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Przedmiotem zamówienia jest kontynuacja użytkowania systemu zarządzania E.FSP.440.5.2019 Szczegóły
Artykuł 11.01.2019 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Dostawa papieru kserograficznego, format A-4. OPIK.ROU.2600.6.1.2019 Szczegóły
Artykuł 10.01.2019 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Podziałów nieruchomości – orientacyjnie 200 nowo powstałych działek ewidencyjnych (w ramach pracy należy wykonać wstępny projekt podziału oraz projekt podziału wraz z utrwaleniem punktów granicznych na gruncie) GMK.N.6812.15.2019 Szczegóły
Artykuł 07.01.2019 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. przetworzenie do postaci dokumentów elektronicznych materiałów przyjętych do zasobu geodezyjnego i kartograficznego w postaci nieelektronicznej (strony w formacie A4-A1), wchodzących w skład operatów technicznych z obszaru Miasta Włocławek, zgodnie z przepisem § 32 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2015 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013, poz. 1183) Szczegóły
Artykuł 21.12.2018 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Utrzymanie czystości i porządku na chodnikach i parkingach przyległych do budynków Urzędu Miasta Włocławek z wyłączeniem terenów zielonych. OPIK.ROU.2512.33.2018 Szczegóły
Artykuł 19.12.2018 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Publikacja ogłoszeń w prasie o zasięgu ogólnokrajowym, zleconych przez Prezydenta Miasta Włocławek.Ogłoszenia składać się będą z modułów tekstowych. GMK.3034.104.2018 Szczegóły
Artykuł 19.12.2018 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Bieżąca konserwacja i remonty przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Włocławek wraz z usuwaniem skutków wandalizmu. GM.PTZ.7243.8.89.2018 Szczegóły
Artykuł 18.12.2018 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Oczyszczanie miasta w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach z zielenią w ciągach ulicznych w okresie zimowym oraz zimowe utrzymanie chodników, opróżniania koszy ulicznych, pojemników, transport i utylizacja padłych zwierząt w okresie od 01 stycznia 2019r. do 28 lutego 2019r. GM. 7021.547.2018 Szczegóły
Artykuł 17.12.2018 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej dla Urzędu Miasta. OPIK.ROU.2630.1.2018 Szczegóły
Artykuł 14.12.2018 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Dostawa paliw do samochodów służbowych Urzędu Miasta Włocławek OPIK.ROU.2632.84.2018 Szczegóły
Artykuł 13.12.2018 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji projektu pn. „Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażanie technologii niskoemisyjnej we Włocławku” – Inteligentne Systemy Transportowe ITS” I.RNI.7011.3.3.2018 Szczegóły
Artykuł 12.12.2018 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Przedmiot zamówienia stanowi usługa polegająca na utrzymaniu i konserwacji wału przeciwpowodziowego (wraz z trzema zasuwami przepustowymi) zlokalizowanego na terenie nieruchomości GM.7021.5.4.2018 Szczegóły
Artykuł 11.12.2018 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Odbiór odpadów komunalnych wytworzonych w Urzędzie Miasta Włocławek. OPIK.ROU.2512.43.2018 Szczegóły
Artykuł 10.12.2018 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Prenumerata i dostawa tytułów prasowych do Urzędu Miasta Włocławek na 2019 rok. OPIK.ROU.2600.3.19.2018 Szczegóły
Artykuł 07.12.2018 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Zamieszczenie w dniu 02 stycznia 2019r. (środa) w prasie wydawanej codziennie od poniedziałku do piątku oraz o zasięgu regionalnym (teren województwa kujawsko-pomorskiego) ogłoszenia Prezydenta Miasta Włocławek. UA.2151.40.2018 Szczegóły