Zamówienia publiczne do 30.000 €

Typ Data Tytuł
Artykuł 07.12.2018 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przewozie dzieci i młodzieży w roku 2019 z wyznaczonych jednostek oświatowych do Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku: na basen. E.OSP.071.2.2018 Szczegóły
Artykuł 03.12.2018 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Dostawa materiałów biurowych (PZP) OPIK.ROU. 2600.6.31.2018 Szczegóły
Artykuł 30.11.2018 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Zamieszczenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położony jest lokal użytkowy, ogłoszenia Prezydenta Miasta Włocławek I przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek. Ogłoszenie składa się z modułów tekstowych. GMK.L.6812.59.2018 Szczegóły
Artykuł 29.11.2018 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Publikacja artykułu promocyjnego na stronach lokalnych (Włocławek) gazety wydawanej w średnim dziennym nakładzie wydania lokalnego min. 6 000 szt. W związku z realizacją projektu pn. „Modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego we Włocławku, ul. Ogniowa 2”. Szczegóły
Artykuł 29.11.2018 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Zamieszczenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość, ogłoszenia Prezydenta Miasta Włocławek wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Ogłoszenie składa się z modułów tekstowych. GMK.N.6812.322.2018 Szczegóły
Artykuł 28.11.2018 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Dostawa usług wsparcia technicznego oraz aktualizacji oprogramowania BI.1333.27.2018 Szczegóły
Artykuł 27.11.2018 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Dostawa materiałów biurowych (UA) OPIK.ROU.2600.6.30.2018 Szczegóły
Artykuł 26.11.2018 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Zamieszczenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość ogłoszenia Prezydenta Miasta Włocławek. Ogłoszenie dotyczy wykazu nieruchomości, w której udział Gminy Miasto Włocławek w wysokości 1/4 został przeznaczony do zbycia, w drodze bezprzetargowej, na rzecz współwłaścicieli przedmiotowej nieruchomości. Ogłoszenie składa się z modułów tekstowych. GMK.N.6812.358.2018 Szczegóły
Artykuł 23.11.2018 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Dostawa tuszy, tonerów, głowic, bębnów oraz pojemników na zużyty tusz do urządzeń drukujących. Szczegóły
Artykuł 23.11.2018 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Dostawa materiałów biurowych OPIK.ROU.2600.6.29.2018 Szczegóły
Artykuł 22.11.2018 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Dostawa materiałów biurowych OPIK.ROU.2600.6.28.2018 Szczegóły
Artykuł 21.11.2018 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, montaż, doprowadzenie zasilania oraz przygotowanie terenu wokół ławki multimedialnej na Bulwarach im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4 w ramach zadania konkurs Ministra Obrony Narodowej pt. „ Ławka Niepodległości” I.RNI.7011.122.2018 Szczegóły
Artykuł 21.11.2018 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Zamieszczenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość, ogłoszenia Prezydenta Miasta Włocławek wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu. Ogłoszenie składa się z modułów tekstowych. GMK.N.6812.354.2018 Szczegóły
Artykuł 20.11.2018 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na wykonywanie kontroli biletów w autobusach MPK oraz kontroli czystości przystanków autobusowych Szczegóły
Artykuł 16.11.2018 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na publikację artykułu promocyjnego dla projektu „Śródmieście na drodze do zmian – opracowanie narzędzi aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców centrum Włocławka” Szczegóły