Zamówienia publiczne do 30.000 €

Typ Data Tytuł
Artykuł 14.11.2018 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na publikacje artykułu na stronach lokalnej (Włocławek) gazety wydanej w średnim dziennym nakładzie wydania lokalnego min. 6000 szt. dla zadania „Utworzenie parku na Słodowie oraz rewaloryzacja zieleni Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku”. I.RNI.7011.23.2018 Szczegóły
Artykuł 13.11.2018 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Zamieszczenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość, ogłoszenia Prezydenta Miasta Włocławek wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. Ogłoszenie składa się z modułów tekstowych. GMK.N.6812.343.2018 Szczegóły
Artykuł 13.11.2018 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Zamieszczenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość, ogłoszenia Prezydenta Miasta Włocławek wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. Ogłoszenie składa się z modułów tekstowych. GMK.N.6812.342.2018 Szczegóły
Artykuł 05.11.2018 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na publikację artykułu promocyjnego sponsorowanego dla projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek – etap III” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Szczegóły
Artykuł 05.11.2018 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na publikację artykułu promocyjnego sponsorowanego dla projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek – etap IV” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Szczegóły
Artykuł 05.11.2018 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Zamieszczenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość, ogłoszenia Prezydenta Miasta Włocławek wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. Ogłoszenie składa się z modułów tekstowych. GMK.N.6812.333.2018 Szczegóły
Artykuł 05.11.2018 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Zamieszczenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość, ogłoszenia Prezydenta Miasta Włocławek wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. Ogłoszenie składa się z modułów tekstowych. GMK.N.6812.336.2018 Szczegóły
Artykuł 31.10.2018 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Zamieszczenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość, ogłoszenia Prezydenta Miasta Włocławek wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych. Ogłoszenie składa się z modułów tekstowych. GMK.N.6812.331.2018 Szczegóły
Artykuł 31.10.2018 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Zamieszczenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość, ogłoszenia Prezydenta Miasta Włocławek wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych. Ogłoszenie składa się z modułów tekstowych. GMK.N.6812.332.2018 Szczegóły
Artykuł 31.10.2018 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Zamieszczenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat na terenie, którego położone są lokale użytkowe (garaże), ogłoszenia Prezydenta Miasta Włocławek, wykazu lokali użytkowych (garaży) przeznaczonych do najmu na okres powyżej trzech lat. Ogłoszenie składa się z modułów tekstowych. GMK.L.6812.56.2018 Szczegóły
Artykuł 29.10.2018 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Zamieszczenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość, ogłoszenia Prezydenta Miasta Włocławek wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. Ogłoszenie składa się z modułów tekstowych. GMK.N.6812.323.2018 Szczegóły
Artykuł 29.10.2018 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Dostawa pudeł archiwizacyjnych OPIK.ROU.2600.6.26.2018 Szczegóły
Artykuł 26.10.2018 Wprowadzenie i aktualizacja w inicjalnej bazie BDOT500 informacji przestrzennych o obiektach topograficznych zgromadzonych w zbiorach danych lub innych materiałach stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych zgłoszonych w Wydziale Geodezji i Kartografii Urzędu Miasta Włocławek i przyjętych do zasobu geodezyjnego i kartograficznego w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 30 listopada 2018 r. Szczegóły
Artykuł 26.10.2018 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Dostawa materiałów biurowych BRM.502.45.2018 Szczegóły
Artykuł 25.10.2018 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Zamieszczenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość, ogłoszenia Prezydenta Miasta Włocławek wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. Ogłoszenie składa się z modułów tekstowych. GMK.N.6812.321.2018 Szczegóły