Zamówienia publiczne do 30.000 €

Typ Data Tytuł
Artykuł 24.10.2018 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Zamieszczenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość, ogłoszenia Prezydenta Miasta Włocławek wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. Ogłoszenie składa się z modułów tekstowych. GMK.N.6812.320.2018 Szczegóły
Artykuł 24.10.2018 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Zamieszczenie w dniu 19 listopada 2018r. (poniedziałek) w prasie wydawanej codziennie od poniedziałku do piątku oraz o zasięgu regionalnym (teren województwa kujawsko-pomorskiego) ogłoszenia Prezydenta Miasta Włocławek UA.2151.32.2018 Szczegóły
Artykuł 23.10.2018 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Zamieszczenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość, ogłoszenia Prezydenta Miasta Włocławek wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. Ogłoszenie składa się z modułów tekstowych. GMK.N.6812.316.2018 Szczegóły
Artykuł 23.10.2018 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Zamieszczenie w prasie lokalnej, wydawanej codziennie od poniedziałku do piątku, ogłoszenia o wywieszeniu wykazu, obejmującego 10 lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonych zarządzeniem Prezydenta Miasta Włocławek do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemców. GMK.L.6812.50.2018 Szczegóły
Artykuł 22.10.2018 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Zamieszczenie w dniu 09 listopada 2018 r. (piątek) w prasie wydawanej codziennie od poniedziałku do piątku oraz o zasięgu regionalnym (teren województwa kujawsko-pomorskiego) ogłoszenia Prezydenta Miasta Włocławek o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. UA.AB.6740.711.2018 Szczegóły
Artykuł 22.10.2018 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na wykonywanie kontroli biletów w autobusach MPK oraz kontroli czystości przystanków autobusowych Szczegóły
Artykuł 19.10.2018 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Zamieszczenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat na terenie, którego położone są lokale użytkowe, ogłoszenia Prezydenta Miasta Włocławek, wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do najmu na okres powyżej trzech lat. Ogłoszenie składa się z modułów tekstowych. GMK.L.7150.1.23.2018 Szczegóły
Artykuł 18.10.2018 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Dostawa materiałów biurowych BRM.502.38.2018 Szczegóły
Artykuł 18.10.2018 Postępowanie w trybie konkurencyjności – dostawa odzieży i obuwia roboczego -część II Szczegóły
Artykuł 16.10.2018 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Zamieszczenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość, ogłoszenia Prezydenta Miasta Włocławek wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. Ogłoszenie składa się z modułów tekstowych. GMK.N.6812.311.2018 Szczegóły
Artykuł 15.10.2018 Dostawa 20 szt. ławek o wymiarach(+/- 5cm): wys. 80cm, szer. 50cm dł. 230cm Szczegóły
Artykuł 12.10.2018 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Budowa bibliotecznego placu zabaw przy ul. Kościelnej 2. I.RNI.2510.30.2018 Szczegóły
Artykuł 11.10.2018 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Zamieszczenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość, ogłoszenia Prezydenta Miasta Włocławek wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. Ogłoszenie składa się z modułów tekstowych. GMK.N.6812.308.2018 Szczegóły
Artykuł 10.10.2018 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Zamieszczenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość, ogłoszenia Prezydenta Miasta Włocławek wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu. Ogłoszenie składa się z modułów tekstowych GMK.N.6812.306.2018 Szczegóły
Artykuł 10.10.2018 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Kontynuacja realizacji urządzeń placu zabaw Przedszkola Publicznego nr 32 i dostosowane jego do potrzeb dzieci niepełnosprawnych Szczegóły