Zamówienia publiczne do 30.000 €

Typ Data Tytuł
Artykuł 27.08.2018 Zamieszczenie w prasie codziennej o zasięgu ogólnokrajowym, zawiadomienia Prezydenta Miasta Włocławek o zamiarze użycia nieruchomości na inny cel niż określony w umowie sprzedaży zawartej w trybie art. 6 ustawy z dnia 12 marca 1958r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości ( Dz. U. z 1974 r. Nr 10, poz. 64). Ogłoszenie składa się z modułów tekstowych Szczegóły
Artykuł 27.08.2018 Zamieszczenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość, ogłoszenia Prezydenta Miasta Włocławek wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Ogłoszenie składa się z modułów tekstowych Szczegóły
Artykuł 24.08.2018 Zamieszczenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położone są lokale użytkowe, ogłoszenia Prezydenta Miasta Włocławek I przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek. Ogłoszenie składa się z modułów tekstowych. Szczegóły
Artykuł 22.08.2018 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Nazwa zadania: „Wybór asystenta kierownika (specjalisty ds. sprawozdawczości) projektu pn. „Bez słów- wspieramy komunikację osób niemówiących w OSI Włocławek” Szczegóły
Artykuł 20.08.2018 Budowa chodników + Płowiecka Szczegóły
Artykuł 17.08.2018 Wykonywanie kontroli biletów w autobusach MPK oraz kontroli czystości przystanków autobusowych, w okresie od 1 do 30 września 2018 r. Szczegóły
Artykuł 10.08.2018 Zamieszczenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość, ogłoszenia Prezydenta Miasta Włocławek wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. Ogłoszenie składa się z modułów tekstowych Szczegóły
Artykuł 09.08.2018 Zagospodarowanie Parku im. H. Sienkiewicza od ul. K. Wyszyńksiego do ul. Okrzei Strona południowa – dokumentacja Szczegóły
Artykuł 07.08.2018 Zamieszczenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość, ogłoszenia Prezydenta Miasta Włocławek wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. Ogłoszenie składa się z modułów tekstowych Szczegóły
Artykuł 03.08.2018 Zamieszczenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość, ogłoszenia Prezydenta Miasta Włocławek wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. Ogłoszenie składa się z modułów tekstowych Szczegóły
Artykuł 03.08.2018 Zamieszczenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość, ogłoszenia Prezydenta Miasta Włocławek wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. Ogłoszenie składa się z modułów tekstowych Szczegóły
Artykuł 03.08.2018 Zamieszczenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość, ogłoszenia Prezydenta Miasta Włocławek wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. Ogłoszenie składa się z modułów tekstowych Szczegóły
Artykuł 02.08.2018 Przebudowa fragmentu ulicy od ul. Dziewińskiej w kierunku budynków mieszkalnych Smólska 4,6 i 9 Szczegóły
Artykuł 02.08.2018 Budowa chodników + Płowiecka Szczegóły
Artykuł 01.08.2018 Zamieszczenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość, ogłoszenia Prezydenta Miasta Włocławek wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Ogłoszenie składa się z modułów tekstowych Szczegóły